herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Sprzedaż nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste


Sprzedaż nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste

Podstawa prawna: Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity -Dz. U z 2000 r. nr 46 poz.543 )

I. Wymagane dokumenty:

1.wniosek użytkownika wieczystego o sprzedaż nieruchomości gruntowej

2. aktualny odpis z księgi wieczystej

II. Uprawnieni:

Wszyscy użytkownicy wieczyści ( osoby fizyczne i osoby prawne )

III. Opłaty:

Wniosek nie podlega opłacie skarbowej

Użytkownik wieczysty ponosi koszty umowy notarialnej

IV. Termin odpowiedzi:

Niezwłocznie po złożeniu wniosku użytkownik wieczysty zostanie poinformowany o sposobie i terminie załatwienia wniosku

V. Odpłatność:

1. określenie wartości rynkowej nieruchomości na podst. art. 67 w/w ustawy

2.określenie wartości prawa użytkowania wieczystego na podst. art. 69 w/w/ ustawy

3.odpłatność równa się różnicy wartości wymienionych w pkt. 1-2

4.odpłatnośc może być realizowana jednorazowo w dniu zawarcia umowy notarialnej

lub może być rozłożona na 10 rat rocznych przy zastosowaniu oprocentowania w

wysokości stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez

Narodowy Bank Polski

VI. Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Telefon kontaktowy: ( 0-95 7 47 3420 )

Przygotował: Mirosław Lach - Geodeta Powiatowy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 07-09-2004 10:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-09-2004
Ostatnia aktualizacja: - 07-09-2004 10:14