herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

STAROSTA MYŚLIBORSKI ZAWIADAMIA że w dniu 01-06-2011 r. została wydana decyzja Starosty Myśliborskiego Nr 211/2011 znak: BOŚ.6740.1.158.2011.MG, udzielająca Gminie Nowogródek Pomorski reprezentowanej przez Wójta ul. Mickiewicza 15, 74-304 Nowogródek Pomorski, pozwolenia na budowę, obejmującego budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjno ? tłoczonej, przepompowni ścieków oraz instalacji oświetleniowej i wewnętrznych linii zasilających przepompownie ścieków i oczyszczalnie ścieków od szafki ZKP w miejscowości Golin, na działkach o nr ew. gruntu: 510, 511/2, 511/7, 511/9, 511/10, 513/9, 513/11, 512 obręb Karsko

 

INFORMACJA

 

 

 

 

 

                Zgodnie z art. 72 ust. 6 Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 z późniejszymi zmianami).

 

 

 

 

 

 

STAROSTA  MYŚLIBORSKI

 

ZAWIADAMIA

 

 

 

 

 

 

że w dniu 01-06-2011 r. została wydana decyzja Starosty Myśliborskiego Nr 211/2011    znak: BOŚ.6740.1.158.2011.MG, udzielająca Gminie Nowogródek Pomorski reprezentowanej przez Wójta ul. Mickiewicza 15, 74-304 Nowogródek Pomorski, pozwolenia na budowę, obejmującego budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłoczonej, przepompowni ścieków oraz instalacji oświetleniowej i wewnętrznych linii zasilających przepompownie ścieków i oczyszczalnie ścieków od szafki ZKP w miejscowości Golin, na działkach o nr ew. gruntu: 510, 511/2, 511/7, 511/9, 511/10, 513/9, 513/11, 512 obręb Karsko.

.

 

 

 

 

                Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można się zapoznać w Wydziale Budownictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Myśliborzu, ul. Spokojna nr 13, 74-300 Myślibórz  (pokój nr 49,  II piętro).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Marta Gucwa – Podinspektor w Wydziale Budownictwa i Ochrony Środowiska

Data wytworzenia informacji: 01-06-2011 r.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Sobiegraj 10-06-2011 08:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcin Fus 10-06-2011
Ostatnia aktualizacja: - 10-06-2011 08:59