herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

STAROSTA MYŚLIBORSKI ZAWIADAMIA że w dniu 06.06.2011r. została wydana decyzja Starosty Myśliborskiego Nr 218 /2011r. znak: BOŚ.6740.1.188.2011.BK udzielająca Gminie Dębno. ul. Piłsudskiego 5, 74-400 Dębno pozwolenie na budowę gazociągu ś/c de 40PE w m. Dargomyśl na działkach o nr ewid. gruntu: 360, 485, 33, 417, 575, 571, 553, 464, 460, 416 obr. Dargomyśl, wraz z przyłączami do obiektów budowlanych w m. Dargomyśl na dz. o nr ewid. gruntu: 485, 417, 33, 575, 571, 553, 464, 460, 446/5, 448, 479/5, 365/1, 524/2, 527, 515, 514/2, 532/2, 511/3, 536/1, 537, 539/1, 540/1, 505, 543/1,547, 546/1, 548/2, 565, 551/2, 551/1, 555/2, 556, 557/4, 561, 569, 563/1, 568, 581, 481, 480/1, 483, 486/1, 411/2, 213, 473, 474/3, 474/4, 475, 476, 472/1, 472/4, 470/1, 564, 466, 468/1,462/1, 461, 459, 462/2, 560, 558, 456/1,555/1, 455/1, 454/2, 453/3, 445/3, 451/2,445/4, 450, 479/4 oraz siecią gazową de 63/40PE w m. Cychry na dz. o nr ewid. gruntu:827/2, 826/2, 825/6, 825/3, 636/3, 630, 637/3, 415/4, 778, 703, 252/1, 251/2, 167 obręb Cychry wraz z przyłączami do obiektów budowlanych w m. Cychry, na dz. o nr ewid. gruntu: 827/2, 826/2, 825/3, 831, 636/3, 457, 830/1, 830/3, 167, 637/113, 630, 637/3, 415/4, 778, 703, 251/1, 251/2, 824/5, 843/4, 843/3, 825/4, 824/6, 635, 634/1, 634/2, 638/10, 632/6, 637/114, 631/1,637/5, 637/6, 637/8, 389/1, 454/2, 388, 384, 358/7, 396, 403/1, 403/2, 404, 687, 430/2, 697, 430/1, 421, 155/1, 149, 419/1, 330/2, 418/1, 152, 153, 221, 222/1, 224, 406 obr. Cychry.

 

 

 Myślibórz dnia 06. 06.2011r.

 

 

INFORMACJA

 

 

      Zgodnie z art. 72 ust. 6 Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 z póź. zm.),

 

STAROSTA    MYŚLIBORSKI

ZAWIADAMIA,

 

 że w dniu 06.06.2011r. została wydana decyzja Starosty Myśliborskiego Nr 218 /2011r. znak: BOŚ.6740.1.188.2011.BK udzielająca Gminie Dębno. ul. Piłsudskiego 5, 74-400 Dębno pozwolenie na budowę gazociągu  ś/c  de 40PE  w  m. Dargomyśl na działkach o nr ewid. gruntu: 360, 485, 33, 417, 575, 571, 553, 464, 460, 416 obr. Dargomyśl, wraz z przyłączami do obiektów budowlanych w m. Dargomyśl na dz. o nr ewid. gruntu: 485, 417, 33, 575, 571, 553, 464, 460, 446/5, 448, 479/5, 365/1, 524/2, 527, 515, 514/2, 532/2, 511/3, 536/1, 537, 539/1, 540/1, 505, 543/1,547, 546/1, 548/2, 565, 551/2, 551/1, 555/2, 556, 557/4, 561, 569, 563/1, 568, 581, 481, 480/1, 483, 486/1, 411/2, 213, 473, 474/3, 474/4, 475, 476, 472/1, 472/4, 470/1, 564, 466, 468/1,462/1, 461, 459, 462/2, 560, 558, 456/1,555/1, 455/1, 454/2, 453/3, 445/3, 451/2,445/4, 450, 479/4 oraz siecią gazową  de 63/40PE w m. Cychry  na dz. o nr ewid. gruntu:827/2, 826/2, 825/6, 825/3, 636/3, 630, 637/3, 415/4, 778, 703, 252/1, 251/2, 167 obręb Cychry wraz zprzyłączami do obiektów budowlanych w m. Cychry, na dz. o nr ewid. gruntu: 827/2, 826/2, 825/3, 831, 636/3, 457, 830/1, 830/3, 167, 637/113, 630, 637/3, 415/4, 778, 703, 251/1, 251/2, 824/5, 843/4, 843/3, 825/4, 824/6, 635, 634/1, 634/2, 638/10, 632/6, 637/114, 631/1,637/5, 637/6, 637/8, 389/1, 454/2, 388, 384, 358/7, 396, 403/1, 403/2, 404, 687, 430/2, 697, 430/1, 421, 155/1, 149, 419/1, 330/2, 418/1, 152, 153, 221, 222/1, 224, 406 obr. Cychry. 

 

 

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można się zapoznać w Wydziale Budownictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Myśliborzu, ul. Spokojna 13, 74-300 Myślibórz (pokój nr 56, II piętro).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Bolesław Kałuski – Inspektor w Wydziale Budownictwa i Ochrony Środowiska 

Data wytworzenia informacji: 06.06.2011r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Sobiegraj 10-06-2011 08:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcin Fus 10-06-2011
Ostatnia aktualizacja: - 10-06-2011 08:57