herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

32/2011 radnego Cezarego Krzyżanowski w sprawie modernizacji drogi w m. Płonno; w sprawie wystąpienia do Zarządcy drogi o zalanie asfaltem nieczynnego przejazdu kolejowego w Myśliborzu przy ul. Łużyckiej

 

INTERPELACJE RADNEGO CEZAREGO KRZYŻANOWSKIEGO

ZGŁOSZONE NA VI SESJI RADY POWIATU W MYSLIBORZU

DNIA 27 KWIETNIA 2011R.

 

 

w sprawie modernizacji drogi w m. Płonno:

 

powiedział, że chciałby złożyć dwa wnioski i oba dotyczą infrastruktury drogowej. Pierwszy dotyczy zadania, jakie przewidziano w m. Płonno. Tam ma zostać wymieniona nawierzchnia drogi, chodników. Mieszkańcy tej wsi oczekują na tą inwestycję już bardzo długo. Przez zły stan tej infrastruktury drogowej zalewane są ich domostwa, gospodarstwa. W tej drodze są również dziury, które rokrocznie są jedynie łatane. Zadanie to zostało przewidziane do realizacji przez Powiat w 2017 roku, a cała wartość inwestycji wynosi ok. 6.000.000 zł. Wicestarosta Andrzej Potyra przekazując informację mieszkańcom mówił, że Gmina najpierw musi zrealizować sieć kanalizacyjną i taka sieć będzie zrealizowana. Zadanie jest rozpisane i ma zakończyć się pod koniec 2012 roku. Ale co istotne, będzie dotyczyło drogi od samej wsi w kierunku drogi do Strzelec i miejscowości Krzynka. Część dojazdowa od drogi nr 151 – droga do Pełczyc, nie będzie kanalizowana. To zadanie można było realizować wcześniej. W związku z tym wnoszę o przeanalizowanie możliwości poetapowania tego zadania inwestycyjnego i wykonania przynajmniej dojazdu do m. Płonno, czyli pierwszej części tej drogi – szybciej, aniżeli w perspektywie roku 2017.

 

 

ODPOWIEDZI UDZIELIŁ:

 

Wicestarosta Powiatu – Andrzej Potyra

[…] Odnośnie drogi w m. Płonno. Inwestycja ta zapisana jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Tak jak wcześniej mówiła Pani Skarbnik Wieloletnia Prognoza Finansowa jest opracowana na bazie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego, który poprzednio obowiązywał. Jak wiem jest to ruchomy dokument. Dziś podejmujemy taką uchwałę, zmieniają się kwoty. Ciągle coś dochodzi lub wychodzi, przyjmujemy na nasz budżet dodatkowo, tak więc kwota się zwiększa. Z racji tego, że jest to ruchomy dokument – poprosiłem Naczelnika Wydziału Dróg, aby swoje przewidywania, swoje plany co do inwestycji na tą kadencję nam przedstawił. Oczywiście będzie to zależało od nas, od radnych czy tak będzie, czy też nie. W tym roku wykonujemy takie inwestycje drogowe jak: remont drogi przy ulicy Chojeńskiej w Dębnie. W tym roku musimy rozpocząć te inwestycje, na które mamy dokumentacje, których termin ważności będzie nam mijał i o ile nam pozwolą na to środki. Wg Wydziału Dróg byłaby to inwestycja długo oczekiwana przez mieszkańców Gminy Nowogródek, a dotyczyłaby drogi Nowogródek – Karsko – Łubianka – etapowo, ponieważ jest to duża inwestycja. W roku 2013 byłaby dokumentacja na drogę Płonno – Krzynka. Również dokumentacja i inwestycja jest dosyć droga, tak jak wcześniej wspomniał kolega radny. Ta inwestycja też mogłaby zostać podzielona na 3 etapy. I etap byłby od krzyżówki do Pełczyc do miejscowości Płonno. Inwestycja ta była przewidywana wcześniej, jednak z uwagi na fakt, iż ponownie był projekt dot. kanalizacji, wody i to co ma być zrobione pod ziemią w m. Płonno – stąd ta inwestycja nie była ruszana. W następnych latach, o ile środki na to pozwolą – systematycznie będziemy się starali realizować tę inwestycję. Pracy mamy bardzo dużo, na wiele, wiele lat. Sulimierz też mamy w planach… To wszystko będzie zależało od nas.   

 

 

w sprawie wystąpienia do Zarządcy drogi o zalanie asfaltem nieczynnego przejazdu kolejowego w Myśliborzu przy ul. Łużyckiej:

 

Drugi wniosek: chciałbym prosić Starostę o wystąpienie do Zarządcy drogi o zalanie asfaltem nieczynnego już przejazdu kolejowego na drodze krajowej nr 128, tj. na ul. Łużyckiej                      w Myśliborzu. Taki wniosek zgłosił do mnie mieszkaniec Barlinka, który przyjeżdża do Myśliborza na groby swoich bliskich. Myślę, że skoro w Barlinku na różnych drogach, różnych kategorii, na ul. 31 Stycznia, Bonifacego udało się tą uciążliwość zlikwidować poprzez zalanie, to podobnie może być i w tym przypadku.

 

 

ODPOWIEDZI ZNAJDUJĄ SIĘ W ZAŁĄCZNIKU

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Sobiegraj 08-06-2011 10:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dagmara Gembiak 08-06-2011
Ostatnia aktualizacja: - 08-06-2011 10:27