Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Konsultacje społeczne

 

Informacja

 

W trybie Uchwały Nr 100/376/2012 Zarządu Powiatu w Myśliborzu

z dnia 16 sierpnia 2012r.,

w dniach od 16 sierpnia do 27 sierpnia 2012 roku

przeprowadzone zostały konsultacje społeczne nad

zmianami do "Programu współpracy Powiatu Myśliborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012”

 

Mając na uwadze fakt, iż podczas przeprowadzonych konsultacji nie zgłoszono żadnych uwag, Rada Powiatu w Myśliborzu na sesji w dniu  30 sierpnia 2012 roku Uchwałą Nr XXV/244/2012 przyjęła do realizacji zmiany do ,,Programu współpracy Powiatu Myśliborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok".

Wydział Edukacji,

Zdrowia i Spraw Społecznych

 

Informacja

 

W trybie Uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu nr 74/245/2012  z dnia 13 marca 2012 r. informujemy, że w dniach od 15 do 31 marca 2012 roku zostały przeprowadzone konsultacje społeczne nad

 

Projektem uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wprowadzenia zakazu lub ograniczeń używania jednostek pływających lub niektórych ich rodzajów na zbiornikach powierzchniowych wód stojących oraz na wodach płynących położonych na terenie Powiatu Myśliborskiego.

 

W ramach przeprowadzonych konsultacji jak i po ich zakończeniu otrzymano trzynaście opinii i wniosków w formie pisemnej lub elektronicznej od różnych instytucji, organizacji i stowarzyszeń oraz mieszkańców powiatu. Otrzymano również stanowisko dot. jeziora Myśliborskiego Rady Miejskiej w Myśliborzu                  ( Uchwała nr XXVI/194/2012 z dnia 27 kwietnia 2012 r.).

W odniesieniu do 78 jezior położonych na terenie powiatu objętych ww. projektem uchwały Rady Powiatu

przedłożonym do konsultacji, przekazano następujące  opinie i zgłoszono następujące wnioski:

 

1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie nie wniosła uwag do projektu uchwały oraz poinformowała, że w stosunku do czterech jeziorach w gminie Dębno ( Dzikie, Gęsi, Celno i bez nazwy nr 83-19) nie są obecnie podejmowane działania do powołania na nich obszarów prawnie chronionych (rezerwatów przyrody). Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie, Liga Ochrony Przyrody – Oddział w Dębnie, użytkownik rybacki Gospodarstwo Rybackie Miedwie sp. z o. o. również nie wniosły uwag do projektu uchwały.

 

2. W odniesieniu do jeziora Myśliborskiego w gminie Myślibórz zgłoszono następujące wnioski: o ustanowienie na całym jeziorze zakazu całorocznego używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi,  o ustalenie odległości pływania ww. jednostek na 50 m od pasa trzcin zamiast 50 m od brzegu jeziora, o ograniczenie maksymalnej mocy silników do 60 KM, o podzielenie jeziora na dwie strefy tj. miejską z ograniczeniami i drugą (północną część jeziora) wolną od wszelkich zakazów i ograniczeń, o wprowadzenie zakazu używania łodzi wyścigowych, o ustanowienie całkowitego zakazu pływania ww. jednostek na plosie jeziora tzw. Zatoce Ptasiej, o wydłużenie okresu zakazu pływania ww. jednostek w rejonie kąpielisk i miejsc przeznaczonych do kąpieli do godziny 20.

 

3. W odniesieniu do jeziora Lipowo (Miejskie) w gminie Dębno zgłoszono wniosek o wyłączenie tego  jeziora spod zakazu całorocznego używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi.

 

4. Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie zgłosił uwagi co do zapisów uchwały dot. zasad organizacji zawodów motorowodnych, uprawiania żeglugi przez statki pasażerskie oraz oznakowania obszaru wodnego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządził:

Henryk Oczkoś - Naczelnik

Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Myśliborzu, ul. Spokojna 13

( kontakt:  tel. 95 7473432,  e-mail: bos@powiatmysliborski.pl  )

 

 

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

 

Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska informuje, że Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie prowadzi do dnia 4 kwietnia 2012 roku konsultacje społeczne w sprawie projektu Programu Działań dla Obszarów Szczególnie Narażonych (OSN), z których odpływ azotu ze źródeł rolniczych do wód należy ograniczyć.

 

Spotkanie konsultacyjne odbędzie się w dniu 28 marca 2012 roku o godz. 10 w siedzibie Stowarzyszenia Przyjaciół Dziedzic, Dziedzice 45, (dawna szkoła).

 

Obwieszczenie Dyrektora RZGW i formularz opinii są również dostępne na stronach internetowych starostwa:  powiatmysliborski.pl /konsultacje społeczne oraz bip.powiatmysliborski.pl /Informacje / konsultacje społeczne.

 

Projekt Programu działań…  jest dostępny na stronach internetowych RZGW Szczecin: www.szczecin.rzgw.gov.pl/rozporządzenia Dyrektora RZGW w Szczecinie /projekty rozporządzeń. 

 

1. Obwieszczenie
2. Formularz opinii.

 

OGŁOSZENIE

 

W trybie Uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu nr 74/245/2012  z dnia 13 marca 2012 r.

 

wdniach od 15 do 31 marca 2012 roku

 

przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne nad

 

Projektem uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wprowadzenia zakazu lub ograniczeń używania jednostek pływających lub niektórych ich rodzajów na zbiornikach powierzchniowych wód stojących oraz na wodach płynących położonych na terenie Powiatu Myśliborskiego

 

Projekt uchwały Rady Powiatu i formularz opinii są dostępne na stronach internetowych starostwa:  powiatmysliborski.pl  lub bip.powiatmysliborski.pl

 

Opinie, wnioski i sugestie w formie pisemnej lub elektronicznej prosimy składać do Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Myśliborzu ul. Spokojna 13 (kontakt:  tel. 95 7473432 ), na adres e-mail: bos@powiatmysliborski.pl   lub na adres do korespondencji: Starostwo Powiatowe w Myśliborzu, ul. Spokojna 22, 74-300 Myślibórz.

 

Starosta Myśliborski

Arkadiusz Mazepa                    

 

 

Formularz opinii ws konsultacji

Uchwała Zarządu Powiatu ws konsultacji

Projekt uchwały Rady Powiatu ws strefy ciszy na wodach powiatu

Projekt uchwały Rady Powiatu ws strefy ciszy na wodach powiatu zal1

Projekt uchwały Rady Powiatu ws strefy ciszy zal1-mapa

Projekt uchwały Rady Powiatu ws strefy ciszy na wodach powiatu zal2

Projekt uchwały Rady Powiatu ws strefy ciszy -Zal2-mapa

 

 

 

 

 

W trybie Uchwały Nr 67/215/2012 Zarządu Powiatu w Myśliborzu z dnia 2 lutego 2012 r.,

 

dniach 03 - 17 lutego 2012 roku

 

przeprowadzone zostały konsultacje społeczne nad "Programem współpracy Powiatu Myśliborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok" ze zmianami.

 

Mając na uwadze fakt, iż podczas przeprowadzonych konsultacji nie zgłoszono żadnych zastrzeżeń Rada Powiatu w Myśliborzu na sesji w dniu 29 lutego br. Uchwałą Nr XVIII/174/2012 przyjęła do realizacji "Program współpracy Powiatu Myśliborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok" .

 

Pełnomocnik Starosty Myśliborskiego

ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi 

 

 

INFORMUJEMY

 

W trybie Uchwały Nr 67/215/2012 Zarządu Powiatu w Myśliborzu

z dnia 2 lutego 2012 r.,

 

wdniach od 03 - 17 lutego 2012 roku

 

przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne nad

"Programem współpracy Powiatu Myśliborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok" ze zmianami.

 

Wszelkie zmiany proponowane w Programie wyróżnione są w treści dokumentu kursywą.

 

Osobą przyjmującą Państwa sugestie w formie pisemnej jak i elektronicznej jest

Ewelina Górecka - Pełnomocnik Starosty Myśliborskiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi

 

tel. 95 747 20 21 wew. 35, e-mail: promocja@powiatmysliborski.pl.

 

Adres do korespondencji:

Starostwo Powiatowe w Myśliborzu, ul. ks. Michała Sopocki 2, 74-300 Myślibórz.

 

"Program współpracy Powiatu Myśliborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok."

 

INFORMUJEMY

 

W trybie Uchwały Nr 51/126/2011 Zarządu Powiatu w Myśliborzu

z dnia 17 listopada 2011r., w dniach od 18 do 22 listopada 2011r.

przeprowadzone zostały konsultacje społeczne w procesie projektowania

Programu współpracy Powiatu Myśliborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012.

 

Podczas przeprowadzonych konsultacji nie zgłoszono zastrzeżeń do

Programu współpracy Powiatu Myśliborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012.

 

Rada Powiatu w Myśliborzu na sesji w dniu 23 listopada 2011 roku,

Uchwałą Nr XIII/131/2011 przyjęła do realizacji Program współpracy Powiatu Myśliborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012.

 

 

INFORMUJEMY

 

W trybie Uchwały Nr 51/126/2011 Zarządu Powiatu w Myśliborzu

z dnia 17 listopada 2011r.,

w dniach od 18 do 22 listopada 2011r.

przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne nad

projektem Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu, w sprawie przyjęcia

 

"Programu współpracy Powiatu Myśliborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok".

 

Osobą przyjmującą Państwa sugestie w formie pisemnej jak i elektronicznej jest koordynator ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi Wojciech Adamiok

podinspektor w Wydziale Inwestycji, Gospodarki i Promocji,

tel. 95 747 20 21 wew. 35, e-mail: promocja@powiatmysliborski.pl.

Starostwo Powiatowe w Myśliborzu, ul. ks. Michała Sopocki 2, 74-300 Myślibórz

 

 

.INFORMUJEMY

 

W trybie Uchwały Nr 40/89/2011 Zarządu Powiatu w Myśliborzu

z dnia 31 sierpnia 2011r.,

 

wdniach od 1 do 30 września 2011r.

 

przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne w procesie projektowania Programu współpracy Powiatu Myśliborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012.

 

Osobą przyjmującą Państwa sugestie w formie pisemnej jak i elektronicznej jest koordynator ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi

Wojciech Adamiok podinspektor w Wydziale Inwestycji, Gospodarki i Promocji,

tel. 95 747 20 21 wew. 35, e-mail: promocja@powiatmysliborski.pl.

 

Adres do korespondencji:

Starostwo Powiatowe w Myśliborzu, ul. ks. Michała Sopoćki 2, 74-300 Myślibórz.

      

ZAPRASZAMY DO NADSYŁANIA PROPOZYCJI ZA POMOCĄ FORMULARZA 

 

 

 

Wyniki konsultacji społecznych

 

Na mocy Uchwały Nr III/38/2011 Rady Powiatu w Myśliborzu oraz Uchwały Nr 25/53/2011 Zarządu  Powiatu w Myśliborzu przeprowadzone zostały konsultacje społeczne dotyczące projektu Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie współpracy Powiatu Myśliborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011.

Na podstawie przeprowadzonych konsultacji stwierdza się co następuje, iż nie zgłoszono zastrzeżeń do projektu uchwały poddanego konsultacjom.

W dniu 22 czerwca Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wynik przeprowadzonych konsultacji kierując projekt uchwały na najbliższą sesję Rady Powiatu.

Na mocy Uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu Nr 25/53/2011 z dnia 26 maja 2011r., w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych nad projektem Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu, w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Powiatu Myśliborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok", dniach 30 maja - 13 czerwca 2011r. przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne.

 

Osobą przyjmującą Państwa sugestie w formie pisemnej jak i elektronicznej jest koordynator ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi podinspektor w Wydziale Inwestycji, Gospodarki i Promocji Wojciech Adamiok, tel. 95 747 20 21 wew. 35, e-mail: promocja@powiatmysliborski.pl, adres: Starostwo Powiatowe w Myśliborzu, ul. ks. Michała Sopocki 2, 74-300 Myślibórz. 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Sobiegraj 30-05-2011 14:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-05-2011
Ostatnia aktualizacja: Marek Sobiegraj 31-08-2012 12:51