herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

STAROSTA MYŚLIBORSKI ZAWIADAMIA że w dniu 12-05-2011 r. została wydana decyzja Starosty Myśliborskiego Nr 175/2011 znak: BOŚ.6740.1.115.2011.MG, udzielająca Farm Equipment International Sp. z o. o. ul. Gorzowska, 74-305 Karsko, pozwolenia na budowę, obejmującego rozbudowę budynku produkcyjnego ? obróbka skór surowych, drogi wewnętrzne, zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej, sieci c. o. w Karsku przy ul. Gorzowskiej, na działkach o nr ew. gruntu 763/7, 763/8 obręb Karsko.

 

Zgodnie z art. 72 ust. 6 Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji    o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 z późniejszymi zmianami).

 

 

 

 

 

 

STAROSTA  MYŚLIBORSKI

 

ZAWIADAMIA

 

 

 

 

 

 

że w dniu 12-05-2011 r. została wydana decyzja Starosty Myśliborskiego Nr 175/2011 znak: BOŚ.6740.1.115.2011.MG, udzielająca Farm Equipment International Sp. z o. o. ul. Gorzowska,              74-305 Karsko, pozwolenia na budowę, obejmującego rozbudowę budynku produkcyjnego – obróbka skór surowych, drogi wewnętrzne, zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej, sieci c. o. w Karsku przy ul. Gorzowskiej, na działkach o nr ew. gruntu 763/7, 763/8 obręb Karsko.

 

 

 

 

 

                Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można się zapoznać w Wydziale Budownictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Myśliborzu, ul. Spokojna nr 13, 74-300 Myślibórz (pokój nr 49,  II piętro).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Marta Gucwa – Podinspektor w Wydziale Budownictwa i Ochrony Środowiska

Data wytworzenia informacji: 12-05-2011 r.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Sobiegraj 23-05-2011 12:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcin Fus 23-05-2011
Ostatnia aktualizacja: - 23-05-2011 12:02