herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

20/2011 radnego Tadeusza Maćkały kontynuacja interpelacji z IV sesji Rady Powiatu ? w sprawie sytuacji w Domu Dziecka w Barlinku; kontynuacja interpelacji z IV sesji Rady Powiatu ? w sprawie nepotyzmu w jednostkach powiatowych; w sprawie stanu dróg w Powiecie Myśliborskim; w sprawie zmian organizacyjnych w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu

 

INTERPELACJE RADNEGO TADEUSZA MAĆKAŁY

ZGŁOSZONE NA V SESJI RADY POWIATU W MYSLIBORZU

DNIA 31 MARCA 2011R.

 

 

 

kontynuacja interpelacji z IV sesji Rady Powiatu – w sprawie sytuacji w Domu Dziecka w Barlinku:

 

mam uwagi do odpowiedzi udzielonych na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji. Na pierwsze pytanie dot. tego, czy w Domu Dziecka w Barlinku jest mobbing, nie otrzymałem odpowiedzi. Pominięto również kwestie dot. tego, czy ówczesny Starosta – teraz Wicestarosta przyznał nagrodę Dyrektorowi Domu Dziecka w Barlinku bez wniosku przełożonego, tj. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu. Nie otrzymałem również odpowiedzi, czy dziecko, które uległo wypadkowi w Domu Dziecka w Barlinku jest w 100% zdrowe. Z moich informacji wynika, że jest jakiś problem z ręką tego dziecka. Zapytałem również o odszkodowania związane z tym wypadkiem i również nie otrzymałem odpowiedzi w tej sprawie.

 

ODPOWIEDZI UDZIELIŁ: 

 

Wicestarosta Powiatu – Andrzej Potyra

odnośnie mobbinguw Domu Dziecka w Barlinku. Jak radny dobrze wie w placówce odbyła się kontrola, która nie potwierdziła tych zarzutów. Pracownicy nie chcieli udzielać żadnych informacji w tej sprawie. Natomiast  w chwili obecnej toczy się w tej sprawie postępowanie prowadzone przez Policję, na wniosek Pani Kurzawskiej, która złożyła doniesienie. Wszystko jest w trakcie. Myślę, że w najbliższym czasie dowiemy się, czy wniosek zostanie skierowany do sądu, czy też nie. Kolejna sprawa dot. nagrody dla Dyrektora. Był zarzut, że Starosta udzielił sam nagrody, nie konsultował tego, ani nie było wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w tej sprawie. Uważam, że Starosta zgodnie z prawem przyznaje nagrody Starosty dla Swoich Dyrektorów, czy też Naczelników. Uważam, że nie musiałem wcześniej tego konsultować. Kolejna sprawa dot. wypadku wychowanka Domu Dziecka w Barlinku i tego, czy jest on w 100% zdrowy. Było już to wcześniej omawiana – przy okazji jak była dyskusja na temat skargi. W tej chwili odbywa się proces leczenia i w najbliższym czasie dziecko stanie na Komisji, która potwierdzi, czy dziecko jest zdrowe w 100%, czy też nie. Następny punkt dotyczył odszkodowania. Jesteśmy ubezpieczeni i jeśli okaże się, że trzeba coś zapłacić, to takie odszkodowanie ten wychowanek otrzyma.

 

 

kontynuacja interpelacji z IV sesji Rady Powiatu – w sprawie nepotyzmu w jednostkach powiatowych:

 

na pytanie dot. nepotyzmu w naszych jednostkach organizacyjnych otrzymałem bardzo wymijającą odpowiedź. Nie pytałem o rodziny, o to, w jakich jednostkach pracują. Oczekiwałem odpowiedzi na pytanie: czy w naszych jednostkach jest nepotyzm. Chodzi tu o art. 28 pkt 26 – zatrudnienie rodzin. Tak, żeby nie być gołosłownym: otrzymałem odpowiedź podpisaną przez Wicestarostę, że w Barlinku Pani, która zastępuje Dyrektora jest siostrą, a jest pedagogiem. Natomiast jestem w posiadaniu dokumentów, gdzie ta Pani posiada dodatek motywacyjny i jest zawarta umowa jako zastępca Dyrektora. Czyli jest tutaj nepotyzm. Odsyłam do art. 28, jeżeli ktoś uważa, że jest inaczej. Umowa została zawarta w 2007 roku. Myślę, że nie jest problemem ustalić, kto w naszej jednostce jest Dyrektorem, a kto Zastępcą…

 

 

ODPOWIEDZI UDZIELIŁ: 

 

Wicestarosta Powiatu – Andrzej Potyra

kolejne pytanie radnego Maćkały dot. ponownie nepotyzmu w Domu dziecka w Barlinku. Przypomnę, że w Domu Dziecka od dawna pracowały dwie Panie, które są siostrami, tj. p. Bogacka i p. Sumicka. Obie Panie od lat pracowały w placówce jako wychowawcy. W późniejszym czasie powołałem p. Bogacką na Dyrektora Domu Dziecka w Barlinku. W momencie kiedy p. Bogacka nie pełniła funkcji Dyrektora, była na urlopie, czy była nieobecna – powierzyła te obowiązki p. Sumickiej. Oczywiście p. Sumicka nie była Dyrektorem zatrudnionym na umowę jako Zastępca Dyrektora, tylko jako Dyrektor społeczny – nie pobierając z tego tytułu wynagrodzenia. Cieszę się, że to właśnie radny Tadeusz Maćkała tak dba o „czystość”, o to, aby w naszych jednostkach nie było nepotyzmu. Ale chciałbym zapytać radnego jak to było, kiedy był Dyrektorem Wodociągów w Myśliborzu. jak to wówczas bywało? Bo z moich informacji wynika, że bywało z tym różnie. Bardzo się cieszę, że to akurat kolega Maćkała zabiera głos w tej sprawie.   

 

 

w sprawie stanu dróg w Powiecie Myśliborskim:

 

Jeśli chodzi o dzisiejsze interpelacje, to chciałbym zapytać: kiedy Starostwo zacznie poprawiać stan dróg w Powiecie Myśliborskim, np. w m. Kierzków są tak duże dziury, że nie można przejechać drogą. Widzę, że w Myśliborzu już następują prace mające na celu poprawę stanu dróg. Nie chciałbym, aby gdziekolwiek dochodziło do wypadków, dlatego pytam o drogi na terenie całego Powiatu Myśliborskiego.

 

ODPOWIEDZI UDZIELIŁ: 

 

Członek Zarządu – Józef Getman

odnośnie pytania: kiedy rozpoczniemy naprawę dróg powiatowych: uważam, że jest to dość górnolotne pytanie… kiedy rozpoczniemy… Naprawa dróg powiatowych trwa intensywnie w ciągu całego roku. wtedy, kiedy odpowiadają warunki atmosferyczne. Myślę, że radny miał na myśli łatanie dziur. Robimy to wtedy, kiedy pozwalają nam na to warunki atmosferyczne. Jest to łatanie masami bitumicznymi na zimno. Okres rozpoczęcia tych remontów na drogach powiatowych już trwa. W związku z tym, że posiadamy dwa obwody drogowe na terenie Powiatu na drogach przydzielonych odpowiednim obwodom – prace te trwają. Jeżeli chodzi o zwiększenie intensywności naprawy dróg powiatowych – rozpoczniemy te roboty zgodnie z harmonogramem za ok. 3 tygodnie.Zarząd podjął decyzję o zakupie emulsji asfaltowej, do robót, które zostały zaplanowane w 2011 roku do naprawy i roboty będą prowadzone własnymi siłami.

 

 

w sprawie zmian organizacyjnych w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu:

 

kolejna sprawa: Mówimy o wielkich oszczędnościach, a nawet o kryzysie, a w Starostwie zatrudnia się nową p. Sekretarkę, nowych radców prawnych. Czy nie było zaufania do poprzednich radców prawnych, skoro Zarząd tak bardzo się nie zmienił?... Dlatego pytam: jaki to stanowi koszt i co zrobiono z poprzednimi pracownikami. Była przecież Sekretarka, być może otrzyma jakąś pracę, ale są to koszty… Proszę o przedstawienie kosztów finansowych. 

 

 

ODPOWIEDZI UDZIELIŁ: 

 

Starosta Myśliborski – Arkadiusz Mazepa

odnośnie oszczędności i zatrudnienia nowej osoby w Sekretariacie Starosty – Sekretarki oraz nowej kancelarii prawnej: nie został przekroczony budżet, który był zaplanowany na ten rok. Nie ma przekroczeń finansowych jeśli chodzi o koszty, o których mówił radny.    A   najważniejsza rzecz, którą uważam za pewien standard i jest to oczywistą oczywistością, że starosta ma najbliżej tą osobę, do której ma zaufanie. to jest ta osoba, którą starosta sam wybiera. nie widzę tutaj powodów do zdziwienia i zaskoczenia. Podjąłem decyzję, że na tym stanowisku zostanie zatrudniona nowa osoba. Natomiast osoba, która była dotychczas Sekretarką nie została zwolniona i zostały powierzone jej inne obowiązki, które może realizować zgodnie z posiadanym wykształceniem i doświadczeniem – z korzyścią dla Powiatu. Myślę, że te nowe zadania, które stoją przed tą osobą są na tyle ważne i cenne, że ta korzyść będzie bardzo duża dla całego Starostwa. Natomiast jeśli mówimy o kancelarii prawnej, to sprawa wygląda następująco: po pierwsze: oszczędność, po drugie: jedna kancelaria prawna prowadząca całość naszych spraw, po trzecie: 9-cio osobowy zespół radców prawnych świadczących usługi i po czwarte – najważniejsze: zaufanie, które jest niepodważalne.    

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Sobiegraj 20-04-2011 11:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dagmara Gembiak 20-04-2011
Ostatnia aktualizacja: Marek Sobiegraj 22-04-2011 10:09