herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

19/2011 radnego Ryszarda Wiśniaka w sprawie zabezpieczenia Gminy Barlinek w nocną i świąteczną opiekę; w sprawie aktualnej sytuacji w szpitalu w Dębnie; w sprawie projektu pn.: ?Poprawa jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Myśliborskim poprzez wyposażenie sal do praktycznej nauki zawodu?; w sprawie racjonalizacji wydatków w podległych jednostkach organizacyjnych na rok bieżący; w sprawie prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego