Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Prognoza łącznej kwoty długu publicznego Powiatu Myśliborskiego na lata 2004-2013


Załącznik Nr 15

Do uchwały Nr XVI/117/2004

Rady Powiatu Myśliborskiego

z dnia 25 lutego 2004 roku

Prognoza łącznej kwoty długu publicznego

Powiatu Myśliborskiego

na lata 2004-2013

w zł

Lp

Wyszczególnienie

Wykonanie

Przewidywane wykonanie

2001 r.

2002r.

2003r.

2004r.

2005r.

2006r.

2007r.

2008r.

2009r.

2010r.

2011r.

2012r.

2013r.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

A. DOCHODY:

47.532.805

42.091.224

36.241.084

35.243.602

35.615.958

35..676.917

36.076.917

36.176.917

36.376.917

36.676.917

36.826..917

36.976.917

37.173.346

2

B. WYDATKI:

47.630.945

41.638.765

37.739.787

35.650.444

35.615.958

35.676.917

35.950.202

36.000.000

36.200.000

36.500.000

36.650.000

36.800.000

37.000.000

3

- wydatki bieżące,

46.800.126

40.568.389

36.587.528

34.399.660

34.504.000

34.790.000

35.232.202

35.280.000

35.476.000

35.770.000

35.917.000

36.064.000

36.260.000

4

- wydatki majątkowe

830.819

1.070.376

1.152.259

1.250.784

1.111.958

886.917

718.000

720.000

724.000

730.000

733.000

736.000

740.000

5

C. NADWYŻKA / DFICYT (A-B)

-98.140

452.459

-1.498.704

-406.842

-

-

126.715

176.917

176.917

176.917

176.917

176.917

173.346

6

D. FINANSOWANIE (D1-D2)

366.580

268.440

1.920.900

810.878

227.119

50.202

-126.715

-176.917

-176.917

-176.917

-176.917

-176.917

-173.346

7

D1. Przychody ogółem:

366.580

268.440

1.920.900

829.038

404.036

227.119

50.202

-

-

-

-

-

-

8

1) kredyty,

-

-

1.200.000

406.842

-

-

-

-

-

-

-

-

9

2) pożyczki,

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10

3) spłaty pożyczek udzielonych,

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11

4) nadwyżka z lat ubiegłych,

366.580

268.440

720.900

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12

5) papiery wartościowe,

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13

6) obligacje j.s.t.,

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14

7) prywatyzacja majątku j.s.t.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15

8) inne źródła.

-

-

-

422.196

404.036

227.119

50.202

-

-

-

-

-

16

D2. Rozchody ogółem

-

-

-

18.160

176.917

176.917

176.917

176.917

176.917

176.917

176.917

176.917

173.346

17

1) spłaty kredytów,

-

-

-

18.160

176.917

176.917

176.917

176.917

176.917

176.917

176.917

176.917

173.346

18

2) spłaty pożyczek,

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Lp

Wyszczególnienie

Wykonanie

Przewidywane wykonanie

2001 r.

2002r.

2003r.

2004r.

2005r.

2006r.

2007r.

2008r.

2009r.

2010r.

2011r.

2012r.

2013r.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

19

3) pożyczki udzielone,

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20

4) wykup papierów wartościowych,

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

21

5) wykup obligacji samorządowych,

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

22

6) inne cele.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

23

E. UMORZENIE POŻYCZKI

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

24

F. DŁUG NA KONIEC ROKU:

37.211

-

1.200.000

1.588.682

1,411.765

1.234.848

1.057.931

881.014

704.097

527.180

350.263

173.346

0

25

1) wyemitowane papiery wartościowe

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

26

2) zaciągnięte kredyty

-

-

1.200.000

1.588.682

1,411.765

1.234.848

1.057.931

881.014

704.097

527.180

350.263

173.346

0

27

3) zaciągnięte pożyczki

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

28

4) przyjęte depozyty2)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

29

5) wymagalne zobowiązania:

37.211

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

30

a) wynikające z ustaw i orzeczeń sądów,

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

31

b) wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji,

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

32

c) jednostek sektora finansów publicznych

37.211

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

33

  1. WSKAŹNIK DŁUGU DO DOCHODU

((poz.24 /poz. 1)%

0,07

-

3,31

4,51

3,96

3,46

2,93

2,43

1,93

1,43

0,95

0,47

-

34

  1. OBCIĄZENIE ROCZNE BUDŻETU

z tytułu spłaty zadłużenia - z tego:

159.755

382.437

1.134.268

1.842.639

1.941.997

1.374.758

239.809

228.548

217.286

206.025

194.764

179.931

35

1) spłaty rat kredytów z odsetkami,

-

-

-

120.240

273.594

262.332

251.071

239.809

228.548

217.286

206.025

194.764

179.931

36

2) spłaty rat pożyczek z odsetkami,

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

37

3) potenc. spłaty udzielonych poręczeń z należnymi odsetkami,

-

159.755

382.437

1.014.028

1.569.045

1.679.665

1.123.687

-

-

-

-

-

-

38

4) wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez j.s.t.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

39

I. WSKAŹNIK ROCZNEJ SPŁATA ZADŁUŻENIA DO DOCHODU

((poz. 34 / poz. 1)%

0,38

1,05

3,22

5,17

5,44

3,81

0,66

0,63

0,59

0,56

0,53

0,84

1) - odpowiednie skreślić

2) - depozyty przyjęte do budżetu

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 23-03-2004 12:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-03-2004
Ostatnia aktualizacja: - 23-03-2004 12:50