herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

8/2011 radnego Ryszarda Wiśniaka w sprawie autopoprawki oraz kondycji finansowej Powiatu, w sprawie stanu chodnika w m. Mostkowo, w sprawie stanu melioracji i stosunków wodnych oraz w sprawie dostarczania materiałów dla radnych

 

INTERPELACJE RADNEGO  RYSZARDA WIŚNIAKA

ZGŁOSZONE NA III SESJI RADY POWIATU W MYSLIBORZU

DNIA 26 STYCZNIA 2011R.

 

nie będzie kontynuował tematu dróg, ale jeśli trzeba to podsumować, to popieram wszystkich radnych, którzy zgłaszali swoje wnioski. Szczególnie popieram radną Alinę Sznabowicz i radnego Andrzeja Tymosiewicza, bo jestem z okręgu nr 1 i Gmina Nowogródek też jest mi bliska. Mam trzy pytania do Starosty i do Zarządu i jedno pytanie do Przewodniczącej Rady.

w sprawie autopoprawki oraz kondycji finansowej Powiatu Myśliborskiego

Jaka jest aktualna – obecna kondycja finansowa Powiatu. Cieszy nas to, że mamy 9-te miejsce w Polsce i 4-te, ale chodzi o stan dzisiejszy. Czy oraz do kiedy Zarząd Powiatu przygotuje autopoprawkę do złożonego projektu budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2011 rok.   

w sprawie stanu technicznego chodnika w miejscowości Mostkowo:

W ubiegłym roku został wykonany chodnik wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Mostkowo. Bardzo ładnie to wyglądało, a szczególnie cieszył przed wyborami. Dzisiaj ten chodnik prawie się rozsypuje. Dlatego też pytam, czy ta inwestycja objęta jest gwarancją? W jakich warunkach zostanie to wyegzekwowane w najbliższym czasie.

 

w sprawie zakresu kompetencji dot. stanu melioracji i stosunków wodnych oraz działań zabezpieczających przed podtopieniami i zalewaniem pól:

 

Kolejne pytanie dotyczy sytuacji bieżącej. W związku z odwilżą jaka nastąpiła na terenie naszego Powiatu w ciągu ostatnich trzech tygodni – wiemy, że mamy do czynienia z zalewaniem pól, z podtopieniami domów, budynków gospodarczych i innych urządzeń. Oczywiście najbardziej aktualna sprawa dotyczy gminy Boleszkowice, gdzie sytuacja jest najgorsza. Kto i w jakim zakresie odpowiada za stan melioracji i stosunków wodnych. Jakie podejmuje się czynności zabezpieczające.

w sprawie dostarczania materiałów dla radnych

Kolejna uwaga skierowana jest do Przewodniczącej Rady. Dzisiaj znowu zostaliśmy zaskoczeni kolejnymi projektami uchwał, natomiast Statut mówi o tym, że radni powinni otrzymać je 7 dni przed sesją. Wiem, że projekty uchwał, w których były poprawki redakcyjne, lub zmieniały się plany pracy Komisji, czy też zmiany w składach osobowych Komisji – to jest rzecz normalna, czy ewentualnie nowe projekty uchwał, które składa Starosta. Natomiast projekt uchwały w sprawie skargi radni powinni otrzymać na Komisjach. Komisja Rewizyjna tym tematem zajmowała się 20 stycznia, a radni na posiedzeniach Komisji takiego projektu nie otrzymali. A przecież mogliby zapoznać się ze sprawą już na posiedzeniach Komisji. Dzisiaj mamy projekt uchwały z dość szerokim uzasadnieniem i trudno się z nim zapoznać, dokonać szerokiej analizy i zastanowić się w ciągu paru minut. Bardzo proszę, aby projekty uchwał były przygotowywane zgodnie ze Statutem na 7 dni przed sesją.

 

Przewodnicząca Rady – Alicja Prill

poinformowała radnego, że jeżeli chodzi o dwa projekty uchwał, które były wprowadzane przez Wicestarostę zostały dostarczone radnym na posiedzenia Komisji. Natomiast porządek sesji został przygotowany wcześniej, dlatego nie znalazły się one w porządku. Ale radni mogli się z tymi projektami zapoznać na posiedzeniach Komisji. Jeśli natomiast chodzi o projekt uchwały dotyczący skargi, to całkowicie się zgadzam z uwaga radnego. Popracujemy nad tym trybem. uzasadnienie jest obszerne i nie sposób odnieść się na gorąco do tematu.

 

ODPOWIEDZI NA INTERPELACJE ZNAJDUJĄ SIĘ W ZAŁĄCZNIKU

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Sobiegraj 23-02-2011 09:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dagmara Gembiak 23-02-2011
Ostatnia aktualizacja: Marek Sobiegraj 23-02-2011 10:05