herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

STAROSTA MYŚLIBORSKI ZAWIADAMIA że w dniu 01.02.2011 r. wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na: 1. Wykonanie urządzenia melioracji wodnej szczegółowej - sieci drenarskiej na gruntach rolnych w następującym zakresie: - wykonanie sączków, wykonanie zbieraczy na działkach o numerach: 229/3, 264/1, 265, 266/2, 270, 278/2, 278/4, 282/1, 286, 290/2, 290/3, 407, 409, 412, 414/1, 414/2, 415, 417, 424, 426/2, 426/3, 428/1, 428/2, 429/1, 432, 433, 434, 435, 436, 441/6, 443, 445, 447/1, 448, 828, 855/6, 868, 871, 898/2, 901/4, 901/7, 901/9, 902/1, 902/2, 908, 909/3, 914/1, 921, 926, 927, 928, 930/1, 930/2, 931, 939, 942/1, 944, 947/3, 948/7, 949/1, 950, 951, 952/2, 955/1, 966, 976/1, 979, 981, 981/1, 983/1, 983/2, 993/1, 994, 995/1, 995/2, 1025, 1030/2, 1034/1, 1042/2, 1044, 1048, 1049/1, 1053/1, 1056, 1058, 1060, 1061, 1066, 1067/2, 1067/4, 1092/6, 1092/7, 1106/1, obręb Boleszkowice.