Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Informacja Starosty Myśliborskiego dot. wydania decyzji Gminie Dębno o pozwoleniu na budowę nr 582/2011, znak: BOŚ.6740.1.503.2011.MF, zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę nawierzchni dróg gminnych wraz z odwodnieniem, niezbędną przebudową infrastruktury i zagospodarowaniem terenu na osiedlu domków jednorodzinnych, w miejscowości Dębno, gmina Dębno, 2011-12-30 13:50
dokument Informacja Starosty Myśliborskiego dot. wydania decyzji o pozwoleniu na budowę nr 560/2011, znak: BOŚ.6740.1.63.2011.ASz, dla HaCon sp. z o. o. Barlinek 2011-12-09 14:32
dokument Ogłoszenie Nadleśniczego Nadleśnictwa Choszczno skierowane do właścicieli lasów graniczących z tym nadleśnictwem 2011-12-08 08:29
dokument Informacja Starosty Myśliborskiego dot. wydania decyzji nr 539/2011, znak: BOŚ.6740.1.496.2011.MF, firmie ?EKO-MYŚL? Sp. z o.o., Dalsze 36, 74-300 Myślibórz, stanowiącej aneks do pozwolenia na budowę 2011-12-07 14:28
dokument Obwieszczenie Starosty Myśliborskiego o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 2011-11-29 12:53
dokument Informacja Starosty Myśliborskiego dot. wydania decyzji nr 482/2011, znak: BOŚ.6740.1.327.2011.MF, Panu Bogdanowi Szkodzińskiemu dotycząca budowy stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, warsztatu samochodowego i wulkanizacyjnego oraz autokomisu w Barlinku, gm. Barlinek. 2011-11-29 12:49
dokument Obwieszczenie Starosty Myśliborskieg o dot. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego w m. Sitno 2011-11-21 10:31
dokument Obwieszczenie Starosty Myśliborskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w m. Barlinek ul. Wiśniowa 2011-11-16 12:03
dokument STAROSTA MYŚLIBORSKI zawiadamia że w dniu 24-10-2011 r., została wydana decyzja Starosty Myśliborskiego o pozwoleniu na budowę nr 450/2011 ( znak: BOŚ.6740.1.229.2011.MG ) dla Gminy Nowogródek Pomorski reprezentowaną przez Wójta, z siedzibą ul. Mickiewicza 15, 74-304 Nowogródek Pomorski, obejmująca rozbudowę oraz przebudowę oczyszczalni ścieków wraz z zewnętrznymi instalacjami w miejscowości Karsko, na działce o nr ew. gruntu: 744/19 obręb Karsko. 2011-10-26 11:06
dokument STAROSTA MYŚLIBORSKI - O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 20-10-2011 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 2011-10-24 14:07
dokument STAROSTA MYŚLIBORSKI zawiadamia że w dniu 30-09-2011r. została wydana firmie ANDALIA Sp. z o.o., ul. Łużycka 21, 74-300 Myślibórz, decyzja nr 419/2011, znak: BOŚ.6740.1.443.2011.MF, stanowiąca aneks do pozwolenia na budowę nr 544/2010, znak: BOŚ.7351-416/2010, z dnia 3-11-2010 r. dotyczącego budowy stacji paliw wraz z infrastrukturą towarzyszącą ? techniczną i parkingiem, przy ul. Łużyckiej, w miejscowości Myślibórz, gmina Myślibórz, na działkach o numerze ewidencyjnym gruntu 422/1, 777/2 ( obręb 1 Myślibórz ) w zakresie zmiany pawilonu usługowo-kasowego oraz zmiany przebiegu sieci wod.-kan. 2011-10-06 12:17
dokument STAROSTA MYŚLIBORSKI ZAWIADAMIA że w dniu 22-09-2011 r., została wydana decyzja Starosty Myśliborskiego Nr 411/2011 znak: BOŚ.6740.1.421.2011.MG, udzielająca Farm Equipment International Sp. z o. o. ul. Gorzowska, 74-305 Karsko, pozwolenia na zmianę decyzji pozwolenia na budowę znak: BOŚ.6740.1.291.2011.MG Nr 310/2011 z dnia 26-07-2011 r., obejmującej budowę budynku mieszczącego kocioł o mocy 0,5 MW, magazynu opału, komina stalowego, wolnostojącego silosu na opał, zewnętrznej instalacji wody, kanalizacji deszczowej, centralnego ogrzewania, elektrycznej w miejscowości Karsko, na działce o nr ew. gruntu: 763/7 obręb Karsko. Wnioskowany zakres zmian obejmuje: zmianę lokalizacji magazynu opału oraz zmianę gabarytów i usytuowania silosu zasypowego, na działce o nr ew. gruntu: 763/7 obręb Karsko. 2011-09-26 12:37
dokument STAROSTA MYŚLIBORSKI ZAWIADAMIA że w dniu 21-07-2011 r. została wydana decyzja Starosty Myśliborskiego Nr 304/2011 znak: BOŚ.6740.1.157.2011.MG, udzielająca Gminie Nowogródek Pomorski reprezentowanej przez Wójta ul. Mickiewicza 15, 74-304 Nowogródek Pomorski, pozwolenia na budowę, obejmującego budowę oczyszczalni ścieków wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Golin, na działce o nr ew. gruntu: 511/10 obręb Karsko. 2011-08-01 11:26
dokument STAROSTA MYŚLIBORSKI ZAWIADAMIA że w dniu 29-06-2011r. została wydana decyzja nr 264/2011, znak: BOŚ.6740.1.167.2011.MF, udzielająca Gminie Dębno, reprezentowanej przez Burmistrza Dębna, ul. Piłsudskiego 5, 74-400 Dębno, pozwolenia na budowę ścieżki rekreacyjnej wokół Jeziora Lipowo od amfiteatru do plaży w zakresie: budowy ścieżki pieszo-rowerowej, alejek parkowych, schodów terenowych, parkingu, murków oporowych, dwóch pomostów widokowych z altanami na wodzie, 4 stanowisk wędkarskich, mostka ? przepustu nad rzeką Kosą, montażu fontanny napowietrzającej, ogrodzenia wzdłuż ścieżki, ławek parkowych, koszy na śmieci, stojaków na rowery, modernizacji istniejącego oświetlenia i budowy nowej linii, montażu nowych punktów świetlnych, oświetlenia fontanny w stawie, regulacji koryta rzeki Kosy na odcinku od 4+750 do 4+850 wraz z umocnieniem skarp koszami gabionowymi i kiszką faszynową na odcinku 485m, budowy przepustu nad rzeką Kosą, miejscowego umocnienia skarp linii brzegowej koszami gabionowymi na odcinku 13m i 32m, w miejscowości Dębno, gmina Dębno, na działkach o numerze ewidencyjnym gruntu 263, 284/2, 285, 288, 301/1, 302/6, 303, 310, 453 ( obręb 4 Dębno ). 2011-08-01 11:25
dokument STAROSTA MYŚLIBORSKI ZAWIADAMIA że w dniu 26-07-2011 r. została wydana decyzja Starosty Myśliborskiego Nr 310/2011 znak: BOŚ.6740.1.291.2011.MG, udzielająca Farm Equipment International Sp. z o. o. ul. Gorzowska, 74-305 Karsko, pozwolenia na budowę, obejmującego budowę budynku mieszczącego kocioł o mocy 0,5 MW, magazynu opału, komina stalowego, wolnostojącego silosu na opał, zewnętrznej instalacji wody, kanalizacji deszczowej, centralnego ogrzewania, elektrycznej w miejscowości Karsko, na działce o nr ew. gruntu: 763/7 obręb Karsko. 2011-08-01 11:16
dokument STAROSTA MYŚLIBORSKI ZAWIADAMIA że w dniu 27-06-2011r. została wydana decyzja nr 255/2011, znak: BOŚ.6740.1.220.2011.MF, udzielająca firmie E.ON Energie Odnawialne Sp. z o.o., Pl. Rodła 8 lok. 1205, 70-419 Szczecin, pozwolenia na budowę ?Zespołu Elektrowni Wiatrowych Wysoka? w zakresie budowy 19 wolnostojących elektrowni wiatrowych wraz z kompaktowymi stacjami transformatorowymi przy tych elektrowniach, systemem dróg dojazdowych, elektroenergetycznych linii kablowych i kanalizacji światłowodowej oraz modernizacji i rozbudowy istniejącej stacji abonenckiej ( GPZ ) a także wykonania elementów zagospodarowania terenu, na terenie gminy Boleszkowice i Dębno, na działkach o numerze ewidencyjnym gruntu 4, 25/10, 25/12, 25/22, 150, 153/1, 166, 176/1, 182, 183, 186, 187/3, 192, 198, 211, 222, 226, 227, 237, 238, 259, 266/2, 308, 313, 320, 391, 393, 386, 387, 395, 404, 419, 420, 424, 426/2, 432, 439, 441/6, 577, 615, 640, 702, 724, 726, 759, 759/1, 934, 945, 985, 995/1, 1017, 1034/1, 1043, 1353/60, 1092/6, 1092/13, 1092/17, 1115, 1157/1, 1589, 1604/2, 1654, 1657/19, 1655, 1687 ( obręb Boleszkowice ), 123, 130, 171, 173, 178 ( obręb Wysoka ), 205, 260/1, 323, 324, 339/1, 343/1, 361, 397, 399, 400 ( obręb Oborzany ), gmina Dębno, 114, 115, 116/2, 127, 136, 159, 169 ( obręb 3 Dębno ). 2011-07-06 09:05
dokument STAROSTA MYŚLIBORSKI ZAWIADAMIA o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 2011-06-20 14:29
dokument STAROSTA MYŚLIBORSKI ZAWIADAMIA że w dniu 02-12-2010r. została wydana decyzja Starosty Myśliborskiego Nr 228/2011 znak: BOŚ.6740.1.181.2011.MR, udzielająca Gminie Dębno ? reprezentowanej przez Burmistrza Miasta Dębna, pozwolenia na budowę, kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w rejonie ul. Nizinnej, B. Śmiałego, Daszyńskiego w m. Dębno na dz. nr 39, 92/6, 172/1, 160/1, 162/4, 92/9, 92/18, 92/15, 92/26, 92/1, 91/3, 91/2, 90 obręb 4 Dębno 2011-06-14 12:31
dokument STAROSTA MYŚLIBORSKI ZAWIADAMIA że w dniu 01-06-2011 r. została wydana decyzja Starosty Myśliborskiego Nr 211/2011 znak: BOŚ.6740.1.158.2011.MG, udzielająca Gminie Nowogródek Pomorski reprezentowanej przez Wójta ul. Mickiewicza 15, 74-304 Nowogródek Pomorski, pozwolenia na budowę, obejmującego budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjno ? tłoczonej, przepompowni ścieków oraz instalacji oświetleniowej i wewnętrznych linii zasilających przepompownie ścieków i oczyszczalnie ścieków od szafki ZKP w miejscowości Golin, na działkach o nr ew. gruntu: 510, 511/2, 511/7, 511/9, 511/10, 513/9, 513/11, 512 obręb Karsko 2011-06-10 08:59
dokument STAROSTA MYŚLIBORSKI ZAWIADAMIA że w dniu 06.06.2011r. została wydana decyzja Starosty Myśliborskiego Nr 218 /2011r. znak: BOŚ.6740.1.188.2011.BK udzielająca Gminie Dębno. ul. Piłsudskiego 5, 74-400 Dębno pozwolenie na budowę gazociągu ś/c de 40PE w m. Dargomyśl na działkach o nr ewid. gruntu: 360, 485, 33, 417, 575, 571, 553, 464, 460, 416 obr. Dargomyśl, wraz z przyłączami do obiektów budowlanych w m. Dargomyśl na dz. o nr ewid. gruntu: 485, 417, 33, 575, 571, 553, 464, 460, 446/5, 448, 479/5, 365/1, 524/2, 527, 515, 514/2, 532/2, 511/3, 536/1, 537, 539/1, 540/1, 505, 543/1,547, 546/1, 548/2, 565, 551/2, 551/1, 555/2, 556, 557/4, 561, 569, 563/1, 568, 581, 481, 480/1, 483, 486/1, 411/2, 213, 473, 474/3, 474/4, 475, 476, 472/1, 472/4, 470/1, 564, 466, 468/1,462/1, 461, 459, 462/2, 560, 558, 456/1,555/1, 455/1, 454/2, 453/3, 445/3, 451/2,445/4, 450, 479/4 oraz siecią gazową de 63/40PE w m. Cychry na dz. o nr ewid. gruntu:827/2, 826/2, 825/6, 825/3, 636/3, 630, 637/3, 415/4, 778, 703, 252/1, 251/2, 167 obręb Cychry wraz z przyłączami do obiektów budowlanych w m. Cychry, na dz. o nr ewid. gruntu: 827/2, 826/2, 825/3, 831, 636/3, 457, 830/1, 830/3, 167, 637/113, 630, 637/3, 415/4, 778, 703, 251/1, 251/2, 824/5, 843/4, 843/3, 825/4, 824/6, 635, 634/1, 634/2, 638/10, 632/6, 637/114, 631/1,637/5, 637/6, 637/8, 389/1, 454/2, 388, 384, 358/7, 396, 403/1, 403/2, 404, 687, 430/2, 697, 430/1, 421, 155/1, 149, 419/1, 330/2, 418/1, 152, 153, 221, 222/1, 224, 406 obr. Cychry. 2011-06-10 08:57
dokument STAROSTA MYŚLIBORSKI ZAWIADAMIA że w dniu 12-05-2011 r. została wydana decyzja Starosty Myśliborskiego Nr 175/2011 znak: BOŚ.6740.1.115.2011.MG, udzielająca Farm Equipment International Sp. z o. o. ul. Gorzowska, 74-305 Karsko, pozwolenia na budowę, obejmującego rozbudowę budynku produkcyjnego ? obróbka skór surowych, drogi wewnętrzne, zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej, sieci c. o. w Karsku przy ul. Gorzowskiej, na działkach o nr ew. gruntu 763/7, 763/8 obręb Karsko. 2011-05-23 12:02
dokument STAROSTA MYŚLIBORSKI ZAWIADAMIAże w dniu 5-04-2011r. została wydana nr 111/2011, znak: BOŚ.6740.1.101.2011.MF, udzielająca firmie BMG Group Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Gorzowskiej 1, 66-470 Kostrzyn n/O, pozwolenia na budowę stacji paliw wraz z zewnętrzną instalacją kanalizacji sanitarnej, myjnią automatyczną, komunikacją wewnętrzną, miejscami postojowymi i wiatą nad dystrybutorami ( bez przyłączy ), przy ul. Kostrzyńskiej, w miejscowości Dębno, gmina Dębno, na działce o numerze ewidencyjnym gruntu 561/4 i 551/17 ( obręb 5 Dębno ). 2011-05-19 13:12
dokument STAROSTA MYŚLIBORSKI ZAWIADAMIA o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 2011-03-25 09:39
dokument STAROSTA MYŚLIBORSKI ZAWIADAMIA że w dniu 01.02.2011 r. wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na: 1. Wykonanie urządzenia melioracji wodnej szczegółowej - sieci drenarskiej na gruntach rolnych w następującym zakresie: - wykonanie sączków, wykonanie zbieraczy na działkach o numerach: 229/3, 264/1, 265, 266/2, 270, 278/2, 278/4, 282/1, 286, 290/2, 290/3, 407, 409, 412, 414/1, 414/2, 415, 417, 424, 426/2, 426/3, 428/1, 428/2, 429/1, 432, 433, 434, 435, 436, 441/6, 443, 445, 447/1, 448, 828, 855/6, 868, 871, 898/2, 901/4, 901/7, 901/9, 902/1, 902/2, 908, 909/3, 914/1, 921, 926, 927, 928, 930/1, 930/2, 931, 939, 942/1, 944, 947/3, 948/7, 949/1, 950, 951, 952/2, 955/1, 966, 976/1, 979, 981, 981/1, 983/1, 983/2, 993/1, 994, 995/1, 995/2, 1025, 1030/2, 1034/1, 1042/2, 1044, 1048, 1049/1, 1053/1, 1056, 1058, 1060, 1061, 1066, 1067/2, 1067/4, 1092/6, 1092/7, 1106/1, obręb Boleszkowice. 2011-02-21 15:21