Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
2014 rok - KATALOG -
2013 rok - KATALOG -
615/2012 w sprawie trybu odwołania Dyrektora PCPR w Myśliborzu 2013-02-20 11:52
614/2012 w sprawie odwołania Dyrektora PCPR w Myśliborzu: 2013-02-20 11:51
613/2012 w sprawie zaprzestania płacenia rat kapitałowych kredytu za miesiąc wrzesień, październik i listopad 2012 roku dla ReifeisenBank Polska S.A. Odział Szczecin: 2013-02-20 11:49
612/2012 w sprawie o przygotowania przez Zarząd Powiatu projektu uchwały w sprawie przeniesienia siedziby Powiatowej Biblioteki do Dębna: 2013-02-20 11:49
611/2012 w sprawie przyczyn odwołania Dyrektora PCPR w Myśliborzu 2013-02-20 11:48
610/2012 w sprawie udostępniania informacji publicznych 2013-02-20 11:47
609/2012 w sprawie zwrotu dotacji przez Niepubliczny Dzienny Ośrodek Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Barlinku : 2013-02-20 11:47
608/2012 w sprawie wysokości rzędnej piętrzenia wód rzeki Myśli 2013-02-20 11:20
607/2012 w sprawie potwierdzenia sald przejętych zobowiązań SPZOZ Szpitala Powiatowego 2013-02-20 11:19
606/2012 w sprawie zapłaty rat kapitałowych wraz z odsetkami 2013-02-20 11:19
605/2012 w sprawie realizacji projektu "Pomocna Dłoń: w zakresie realizacji szkole 2013-02-20 11:19
604/2012 w sprawie projektów i programów realizowanych w PUP w Myśliborzu zakończonych w latach 2010-2012 2013-02-20 11:19
603/2012 w sprawie kosztów wprowadzenia e-dzienników w szkołach ponadgimnazjalnych - kontynuacja interpelacji 2013-02-20 11:19
602/2012 w sprawie sprawdzianu organizacji i warunków ewakuacji w szkołach ponadgimnazjalnych 2013-02-20 11:18
601/2012 w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na dokształcanie nauczycieli 2013-02-20 11:18
600/2012 w sprawie podziału kompetencji pomiędzy Prezesem a Dyrektorem Szpitala w Dębnie - kontynuacja interpelacji 2013-02-20 11:18
599/2012 w sprawie przeprowadzonych kontroli w zakresie przyznanych środków pozarządowych 2013-02-20 11:18
598/2012 w sprawie przyznania premii dla pracowników DPS w Myśliborzu 2013-02-20 11:18
597/2012 w sprawie zadłużenia szpitali powiatowych w czasie trwania I, II i III Kadencji Rady Powiatu 2013-02-20 11:18
596/2012 w sprawie przyznanych dotacji dla szkól niepublicznych oraz kontroli ich wykorzystania 2013-02-20 11:17
595/2012 w sprawie funkcjonowania i finansowania ZSP Nr l w Barlinku oraz Warsztatów Szkolnych 2013-02-20 11:17
594/2012 w sprawie pozyskania środków zewnętrznych w czasie trwania III i IV kadencji Rady 2013-01-15 10:59
593/2012 w sprawie przesunięcia środków PFRON w roku 2012 2013-01-15 10:48
592/2012 w sprawie przeprowadzonej kontroli w WTZ w Dębnie 2013-01-15 10:47
591/2012 w sprawie dochodzenia odszkodowania za nienależyte wykonanie modernizacji dachu sali gimnastycznej przy ZS w Myśliborzu 2013-01-15 10:45
590/2012 w sprawie dostępu rodziców do e-dzienników 2013-01-15 10:43
589/2012 w sprawie wykazu organizacji pozarządowych, które otrzymały dotację na realizację zadania 2013-01-15 10:40
588/2012 w sprawie wysokości zobowiązań wymagalnych Powiatu Myśliborskiego 2013-01-15 10:41
587/2012 w sprawie przyczyn umorzenia należności przez Powiat Myśliborski 2013-01-15 10:37
586/2012 w sprawie przekazania majątku MOS "Szkuner" w Myśliborzu 2013-01-15 10:35
585/2012 w sprawie toczącego się postępowania w zakresie pozwolenia wodno-prawnego 2013-01-15 10:32
584/2012 w sprawie usunięcia topoli wzdłuż granicy boiska ORLIK 2012 przy ZSP Nr 1 w Barlinku 2013-01-15 10:32
583/2012 w sprawie procedury postępowania przy rozpatrywaniu skargi na działalność Zarządu Powiatu 2013-01-11 10:38
582/2012 w sprawie skierowania stażysty do ZEAS w Dębnie 2013-01-11 10:35
581/2012 w sprawie obowiązków służbowych Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu oraz współpracy ze Szczecińską Fundacją TPP 2013-01-11 10:34
580/2012 w sprawie pobierania przez Starostwo opłat za wydanie karty pojazdu w wysokości niezgodnej z przepisami prawa 2013-01-11 10:33
579/2012 w sprawie struktury organizacyjnej oraz wypowiedzeń w Szpitalu w Dębnie 2013-01-11 10:32
578/2012 w sprawie wywozu wyrobów azbestowych z fermy norek w m. Rościn 2013-01-11 10:31
577/2012 w sprawie wyrażenia poparcia przez Radę Powiatu w kwestii kampanii Polska Wolna od GMO 2013-01-11 10:30
576/2012 w sprawie sytuacji finansowej Szpitala Powiatowego w Barlinku 2013-01-11 10:29
575/2012 w sprawie wypłaty nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej 2013-01-11 10:27
574/2012 w sprawie uzasadnienia wniosku dot. przyznania Złotego Żagla w kat. "Przyjaciel Powiatu" 2013-01-11 10:26
573/2012 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Prezesa Spółki Szpital w Dębnie 2013-01-11 10:25
572/2012 w sprawie przekazywania radnym korespondencji wpływającej do Rady Powiatu 2013-01-11 10:22
571/2012 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora OPP w Barlinku na okres 1 roku 2013-01-11 10:20
570/2012 w sprawie udostępniania protokołów z posiedzeń organów Powiatu 2013-01-11 10:19
569/2012 w sprawie przestrzegania prawa w zakresie udostępniania informacji publicznej 2013-01-11 10:17
568/2012 w sprawie przestrzegania Statutu Powiatu Myśliborskiego 2013-01-11 10:13
567/2012 w sprawie redukcji etatów w Starostwie Powiatowym i w jednostkach organizacyjnych 2013-01-11 09:58
566/2012 w sprawie delegacji służbowych w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu 2013-01-11 09:57
565/2012 w sprawie realizacji projektu "Termomodernizacji budynków użyteczności publicznej Powiatu Myśliborskiego" 2013-01-11 09:50
564/2012 w sprawie remontów wykonanych przez Szczecińską Fundację Telant-Promocja-Postęp w budynku przy ul. Szosowej w Barlinku 2013-01-09 13:24
563/2012 w sprawie kosztów wprowadzenia e-dzienników w szkołach ponadgimnazjalnych 2012-12-17 08:30
562/2012 w sprawie rocznych kosztów utrzymania dzieci w PZPOW w Dębnie 2012-12-17 08:29
561/2012 w sprawie zatrudnienia pracowników z byłego Domu Dziecka w Barlinku 2012-12-17 08:27
560/2012 w sprawie podziału kompetencji pomiędzy Prezesem a Dyrektorem Szpitala w Dębnie 2012-12-17 08:25
559/2012 w sprawie zdefiniowanych obszarów ryzyka i kontroli zarządczej 2012-12-17 08:11
558/2012 w sprawie wykonania zaleceń pokontrolnych w sprawie rozpatrywania skarg i wniosków przez Radę Powiatu 2012-12-17 08:10
557/2012 w sprawie ilości dzieci przebywających w ZPOW "Szkuner" w Myśliborzu oraz wypracowanych dochodów w 2011 i 2012 roku 2012-12-17 08:09
556/2012 w sprawie przeprowadzenia kontroli w MOS "Szkuner" w zakresie inwentaryzacji zdawczo odbiorczej 2012-12-17 08:07
555/2012 w sprawie sytuacji pracowników ZPOW "Szkuner" w Myśliborzu po rozwiązaniu 2012-12-17 08:06
554/2012 w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Ekologicznego na terenie Powiatu Myśliborskiego 2012-12-17 08:04
553/2012 w sprawie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dębnie 2012-12-17 08:02
552/2012 w sprawie dokumentacji i pozwoleń na budowę wraz z kwotami i terminami ważności dokumentacji 2012-12-13 11:49
551/2012 w sprawie remontu sali gimnastycznej przy ZS w Myśliborzu 2012-12-13 11:46
550/2012 w sprawie kontroli w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Dębnie 2012-12-13 11:45
549/2012 w sprawie złożonych wniosków na likwidację barier architektonicznych w roku 2011 2012-12-13 11:43
548/2012 w sprawie pozyskanych dotacji przez Zarząd Powiatu III i IV Kadencji 2012-12-13 11:41
547/2012 w sprawie kosztów funkcjonowania ZSP Nr 1 w Barlinku 2012-12-13 11:39
546/2012 w sprawie przyznanych dotacji dla organizacji pozarządowych oraz ich wykorzystania 2012-12-13 11:37
545/2012 w sprawie sytuacji dzieci po likwidacji Domu Dziecka w Barlinku 2012-12-13 11:35
544/2012 w sprawie realizacji projektu pn.: "Budowa i rozbudowa obiektów SP ZOZ Szpital Powiatowy w Barlinku." 2012-12-13 11:34
543/2012 w sprawie kosztów poniesionych przez Powiat z tytułu procesów sądowych pracowniczych w 2011 roku i I kwartale 2012 roku w PCPR w Myśliborzu oraz w PZPOW w Dębnie 2012-12-13 11:32
542/2012 w sprawie spłaty zobowiązań przejętych przez Powiat Myśliborski 2012-12-13 11:30
541/2012 w sprawie odroczenia terminu spłaty udzielonych pożyczek 2012-12-13 11:28
540/2012 w sprawie struktury organizacyjnej Szpitala w Dębnie oraz kosztów osobowych kadry pracowniczej 2012-12-13 11:27
539/2012 w sprawie sytuacji finansowej SPZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie wg stanu na dzień poprzedzający dzień przekształcenia 2012-12-13 11:26
538/2012 w sprawie wysokości wynagrodzenia Prezesa Szpitala w Dębnie 2012-12-13 11:24
537/2012 w sprawie kontroli w Niepublicznym Dziennym Ośrodku Rewalidacyjno - Edukacyjno Wychowawczym w Barlinku 2012-12-13 11:23
536/2012 w sprawie reorganizacji Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Barlinku oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Barlinku 2012-11-20 08:28
535/2012 w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Ogniska Pracy Pozaszkolnej na okres 1 roku szkolnego 2012-11-20 08:27
534/2012 w sprawie cięć sanitarnych topoli przy boisku ORLIK przy ZSP Nr 1 w Barlinku 2012-11-20 08:26
533/2012 w sprawie wykonania zwężenia dróg w miejscowości Lutówko, gm. Barlinek 2012-11-20 08:24
532/2012 w sprawie zatrudnienia pracowników z byłego Domu Dziecka w Barlinku i ZPOW "Szkuner" w Myśliborzu 2012-11-20 08:22
531/2012 w sprawie niewypłaconych wynagrodzeń dla pracowników kontraktowych Szpitala w Dębnie 2012-11-20 08:20
530/2012 w sprawie wypowiedzeń umów w Szpitalu w Dębnie 2012-11-20 08:19
529/2012 w sprawie procedury wyłonienia Prezesa Szpitala w Dębnie oraz wysokości wynagrodzenia 2012-11-20 08:18
528/2012 w sprawie umowy ze Szczecińską Fundacją Talent-Promocja-Postęp - kontynuacja interpelacji 2012-11-20 08:16
527/2012 w sprawie zamieszczania w BIP sprawozdań kwartalnych 2012-11-20 08:14
526/2012 w sprawie zadłużenia w Szpitalu w Dębnie na dzień 30.09.2012r 2012-11-20 08:12
525/2012 w sprawie podwójnego kierownictwa w Szpitalu w Dębnie 2012-11-20 08:10
524/2012 w sprawie realizacji projektu "Pomocna Dłoń" 2012-11-20 08:09
523/2012 w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Edukacji Ekologicznej 2012-11-20 08:05
522/2012 w sprawie przeprowadzania kontroli oraz zmian kadrowych w Wydziale Kontroli 2012-11-20 08:04
521/2012 w sprawie odroczenia terminu spłaty udzielonych pożyczek 2012-11-20 08:02
520/2012 w sprawie funkcjonowania kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu 2012-11-20 08:00
519/2012 w sprawie higieny szpitalnej w Szpitalu w Dębnie - kontynuacja interpelacji 2012-11-20 07:57
518/2012 w sprawie dalszego funkcjonowania ZS w Smolnicy 2012-11-20 07:54
517/2012 w sprawie pobierania przez Starostwo opłat za wydanie karty pojazdu w wysokości niezgodnej z przepisami prawa 2012-11-15 13:40
516/2012 w sprawie działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności 2012-11-15 13:32
515/2012 w sprawie zakończenia prac nad opiniami prawnymi przez kancelarię prawną 2012-11-15 13:30
514/2012 w sprawie remontu drogi wojewódzkiej Nr 29 w m. Myślibórz 2012-11-15 13:28
513/2012 w sprawie transportu kruszyw po drogach publicznych powiatowych na odcinku złoże "Chłopowo" - droga krajowa nr 23 2012-11-15 13:23
512/2012 w sprawie realizacji projektu "Termomodernizacji budynków użyteczności publicznej Powiatu Myśliborskiego" 2012-11-15 13:21
511/2012 w sprawie przyczyn niewykonania dochodów Powiatu Myśliborskiego na rok 2012 2012-11-15 13:20
510/2012 w sprawie podpisania aneksu do projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Myśliborskiego" 2012-11-15 13:18
509/2012 w sprawie rozpatrzenia wniosku Dyrektora ZSP Nr 1 w Barlinku o zwiększenie wydatków: 2012-11-15 13:15
508/2012 w sprawie wyboru Prezesa Szpitala w Dębnie 2012-11-15 13:13
507/2012 w sprawie spłaty przejętych przez Powiat Myśliborski zobowiązań 2012-11-15 13:12
506/2012 w sprawie odroczenia terminu spłaty udzielonych pożyczek 2012-11-15 13:11
505/2012 w sprawie zobowiązań SPZOZ Szpitala Powiatowego w Barlinku i Szpitala w Dębnie na dzień 30.09.2012r 2012-11-15 13:09
504/2012 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Powiatu Myśliborskiego 2012-11-15 13:08
503/2012 w sprawie wycofania z obiegu prawnego uchwały Nr XVII/168/2012 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 25 stycznia 2012r 2012-11-15 13:05
502/2012 w sprawie działalności Kopalni Surowców Mineralnych w Szczecinie na terenie Gminy Barlinek 2012-10-11 10:36
501/2012 w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na nagrywanie sesji Rady Powiatu w Myśliborzu 2012-10-11 10:34
500/2012 w sprawie wysokości wynagrodzeń pracowników Starostwa Powiatowego w I półroczu 2012r. 2012-10-11 10:31
499/2012 w sprawie rekultywacji terenów pokopalnianych na terenie Gminy Barlinek 2012-10-11 10:27
498/2012 w sprawie zobowiązań w SPZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie na koniec sierpnia 2012r. 2012-10-11 10:25
497/2012 w sprawie higieny szpitalnej w ZPZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie 2012-10-11 10:23
496/2012 w sprawie remontu Zakładu Opieki Leczniczej w SPZOZ w Dębnie 2012-10-11 10:22
495/2012 w sprawie kosztów pobytu w ZOL w SPZOZ Szpitala Powiatowego w Debnie 2012-10-11 10:20
494/2012 w sprawie wykonania uchwały XIV/134/2011 Rady Powiatu w Myśliborzu przez Zarząd 2012-10-11 10:19
493/2012 w sprawie realizacji projektu pn. ?Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Myśliborskiego?: 2012-09-21 12:58
492/2012 w sprawie budowy i utrzymywania pomostów i kładek wędkarskich 2012-09-21 12:57
491/2012 w sprawie remontu drogi przy ul. Łużyckiej w Myśliborzu 2012-09-21 12:55
490/2012 w sprawie interwencji w zakresie nieprawidłowego oznakowania zjazdów 2012-09-21 12:53
489/2012 w sprawie ustawienia sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy Lipowej z ul. Łużycką w Myśliborzu 2012-09-21 12:52
488/2012 w sprawie remontu drogi i wykonania chodnika w m. Rów oraz przebudowy i remontów dróg krajowych nr 23 i 26 oraz dodatkowego oznakowania 2012-09-21 12:50
487/2012 w sprawie uwag zgłaszanych przez użytkowników drogi powiatowej: 2012-09-21 12:48
486/2012 w sprawie zabezpieczenia środków finansowych dla jednostek powiatowych 2012-09-21 12:46
485/2012 w sprawie ujęcia w SIO dzieci przebywających w placówce podczas ferii zimowych i letnich 2012-09-21 12:45
484/2012 w sprawie posiedzeń Powiatowych Zespołów ds. Orzekania o Niepełnosprawności 2012-09-21 12:44
483/2012 w sprawie remontu sali gimnastycznej przy ZS w Myśliborzu 2012-09-21 12:43
482/2012 w sprawie udzielonych odpowiedzi dot. podjętej uchwały Nr XX/203/2012 Rady Powiatu w Myśliborzu 2012-09-21 12:41
481/2012 w sprawie kontroli w Szczecińskiej Fundacji Talent-Promocja-Postęp 2012-09-21 12:40
480/2012 w sprawie propozycji do projektu Statutu Powiatu Myśliborskiego 2012-09-19 11:01
479/2012 w sprawie wyceny straty budżetu Powiatu wobec nieprawidłowości w ewidencjonowaniu dzieci z domu dziecka przeniesionych do MOW i MOS 2012-09-19 11:00
478/2012 w sprawie zatrudniania dyrektorów jednostek organizacyjnych Powiatu w IV kadencji Rady Powiatu: 2012-09-19 10:58
477/2012 w sprawie kryterium przyznawania staży osobom bezrobotnym przez PUP w Myśliborzu 2012-09-19 10:57
476/2012 w sprawie wdrożenia e-dzienników w szkołach ponadgimnazjalnych 2012-09-19 10:55
475/2012 w sprawie przyznania Złotego Żagla dla Ministra Sprawiedliwości 2012-09-19 10:54
474/2012 w sprawie umowy ze Szczecińską Fundacją Talent - Promocja - Postęp 2012-09-19 10:53
473/2012 w sprawie prac zespołu ds. przeprowadzenia analizy dotychczasowej formy organizacyjnej szpitali powiatowych i przedstawienia kierunków zmian w tym zakresie 2012-09-19 10:52
472/2012 w sprawie kontynuacji remontu i modernizowania drogi krajowej nr 23 Sarbinowo - Myślibórz w m. Barnówko i m. Ostrowiec 2012-09-19 10:50
471/2012 w sprawie stanu zatrudnienia nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych 2012-09-13 14:18
470/2012 w sprawie liczby absolwentów gimnazjum oraz analizy przyczyn wyboru szkoły spoza terenu Powiatu Myśliborskiego 2012-09-13 14:15
469/2012 w sprawie bieżącej sytuacji finansowej SPZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie 2012-09-13 14:14
468/2012 w sprawie uchylania się Szpitala w Dębnie od systematycznego płacenia podatków i innych zobowiązań publicznoprawnych 2012-09-13 14:11
467/2012 w sprawie polisy ubezpieczeniowej od błędów lekarskich w SPZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie 2012-09-13 14:09
466/2012 w sprawie przegranych w sprawach sądowych w sądzie pracy 2012-09-13 14:07
465/2012 w sprawie bieżącej sytuacji finansowej w PCPR w Myśliborzu: 2012-09-13 14:00
464/2012 w sprawie efektów ekonomicznych uzyskanych w wyniku dokonanych zmian organizacyjnych w PCPR 2012-09-13 13:59
463/2012 w sprawie efektów pracy doraźnej Komisji ds. opracowania Statutu Powiatu Myśliborskiego 2012-09-13 13:56
462/2012 w sprawie remontu sali gimnastycznej w ZS w Myśliborzu 2012-09-13 13:55
461/2012 w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Myśliborskim 2012-09-13 13:54
460/2012 w sprawie danych zawartych w informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze szpitali powiatowych: 2012-09-13 13:53
459/2012 w sprawie zatrudnienia lekarza anestezjologa w SPZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie: 2012-09-13 13:52
458/2012 w sprawie przyczyn wzrostu zobowiązań w SPZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie 2012-09-13 13:50
457/2012 w sprawie środków przeznaczonych na aktywizację osób niepełnosprawnych i bezrobotnych: 2012-09-13 08:06
456/2012 w sprawie informacji z realizacji zadań strategii rozwiązywania problemów społecznych w Powiecie Myśliborskim w 2011 r:. 2012-09-13 08:06
455/2012 w sprawie bieżącej działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Myśliborzu: 2012-09-13 08:07
454/2012 w sprawie kontroli przeprowadzonej w warsztatach terapii zajęciowej przez PCPR w Myśliborzu 2012-09-13 08:07
453/2012 w sprawie przeprowadzonych kontroli w za?kresie oceny i kontroli miejsc pracy osób niepełnosprawnych w 2011 roku: 2012-09-13 08:08
452/2012 w sprawie udzielonych porad organizacyjno-prawnych i ekonomicznych w zakresie działalności gospodarczej lub rolniczej podejmowanej przez osoby niepełnosprawne w 2011 r. : 2012-09-13 08:08
451/2012 w sprawie skierowania osób niepełnosprawnych na szkolenia 2012-09-13 08:09
450/2012 w sprawie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego dla osób niepełnosprawnych 2012-09-13 08:09
449/2012 w sprawie udzielonych dofinansowań dla osób niepełnosprawnych w 2011 roku 2012-09-13 08:10
448/2012 w sprawie opracowania planu zadań i informacji z prowadzonej działalności PCPR na potrzeby samo?rządu województwa 2012-09-13 08:10
447/2012 w sprawie działań podejmowanych przez PCPR w Myśliborzu w 2011 roku i ich rezultatów w zakresie ograniczania skutków niepełnosprawności podejmowało PCPR w 2011 r.: 2012-09-13 08:10
446/2012 w sprawie powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych 2012-09-13 08:11
445/2012 w sprawie opracowania i realizacji 3-letnich powiatowych programów dotyczących rozwoju pieczy zastępczej 2012-09-13 08:11
444/2012 w sprawiesprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz przedstawienia zestawienie potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej 2012-09-13 08:11
443/2012 w sprawie organizowania wsparcia dla rodzinnej pieczy zastępczej 2012-09-13 08:12
442/2012 w sprawie organizowanych szkoleń dla rodzin zastępczych, prowadzących rodzinne domy dziecka, oraz kandydatów do pełnienia w/w funkcji: 2012-09-13 08:12
441/2012 w sprawie warunków do powstawania i działania rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka i rodzin pomocowych 2012-09-13 08:12
440/2012 w sprawie udzielonego wsparcia osobom usamodzielniającym się 2012-09-13 08:13
439/2012 w sprawie zaległości w płaceniu składek ZUS w Domu Dziecka w Barlinku w 2008 roku 2012-09-13 08:16
438/2012 w sprawie usunięcia usterek na drodze powiatowej w m. Mostkowo 2012-09-13 08:16
437/2012 w sprawie projektu Statutu Powiatu Myśliborskiego 2012-09-13 08:17
436/2012 w sprawie bieżącego monitorowania dróg na terenie Powiatu Myśliborskiego 2012-09-13 08:13
435/2012 w sprawie realizacji projektu pn. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Myśliborskiego": 2012-09-13 08:06
434/2012 w sprawie prowadzenia rejestru skarg i wniosków oraz anonimu jaki wpłynął do Rady Powiatu 2012-08-28 10:41
433/2012 w sprawie dostępności do korespondencji wpływającej do Rady Powiatu w Myśliborzu 2012-08-28 10:40
432/2012 w sprawie uruchomienia punktu opieki medycznej i weekendowej dla terenu Gminy Dębno i Boleszkowice 2012-08-07 08:12
431/2012 w sprawie remontu drogi powiatowej w m. Sulimerz 2012-08-07 08:11
430/2012 w sprawie informacji nt. planowanych posiedzeniach Zarządu Powiatu 2012-08-07 08:09
429/2012 w sprawie rozstrzygnięcia przetargu na sprzedaż budynku Domu Dziecka w Barlinku 2012-08-07 08:08
428/2012 w sprawie zadłużenie szpitali powiatowych za I półrocze br. 2012-08-07 08:06
427/2012 w sprawie braku obecności na sesji Rady Powiatu Dyrektora SPZOZ Szpitala Powiatowego w Dębnie 2012-08-07 08:05
426/2012 w sprawie wytycznych NFOŚiGW z 2009 roku dot. projektu termomodernizacji 2012-07-17 14:24
425/2012 w sprawie upoważnienia Dyrektora PCPR w Myśliborzu do prowadzenia odpłatności za pobyt dziecka w pieczy zastępczej 2012-07-17 14:22
424/2012 w sprawie przeprowadzenia kontroli realizacji projektów i efektów walki z bezrobociem przez PUP w Myśliborzu 2012-07-17 14:15
423/2012 w sprawie zabezpiecza środków finansowych dla MOW Renice 2012-07-17 14:14
422/2012 w sprawie wyłonienia osoby do weryfikacji kosztorysów w PCPR w Myśliborzu 2012-07-17 14:13
421/2012 w sprawie ogłaszania konkursów na stanowiska dyrektorów szkół 2012-07-17 14:11
420/2012 w sprawie zmiany umowy zawartej ze Szczecińską Fundacją Talent-Promocja-Postęp 2012-07-17 14:08
419/2012 w sprawie wyeliminowania z obiegu prawnego uchwał podjętych przez Radę Powiatu dnia 25.01.2012r. 2012-07-17 14:07
418/2012 w sprawie remontu sali gimnastycznej przy ZS w Myśliborzu 2012-07-17 14:06
417/2012 w sprawie zobowiązań szpitali powiatowych na koniec maja i czerwca br.: 2012-07-17 14:04
416/2012 w sprawie ekspertyzy z remontu sali gimnastycznej przy ZS w Myśliborzu 2012-07-17 14:00
415/2012 w sprawie udostępniania informacji publicznych w BIP Starostwa 2012-07-17 13:59
414/2012 w sprawie zwrotu środków dot. projektu zespołu boisk sportowych Orlik 2012 2012-07-17 13:57
413/2012 w sprawie niezabezpieczenia środków finansowych na remont siedziby Starostwa przy ul. Północnej 15 w Myśliborzu 2012-07-17 13:55
412/2012 w sprawie realizacji Projektu dot. tworzenia i rozwijania standardów usług pomocy i integracji społecznej 2012-07-17 13:53
411/2012 w sprawie zmian organizacyjnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu 2012-07-17 13:51
410/2012 w sprawie umieszczania dzieci spoza terenu Powiatu w placówkach Powiatu Myśliborskiego 2012-07-17 13:50
409/2012 w sprawie wykorzystania i zagospodarowania budynku przy ul. Piłsudskiego 6 w Myśliborzu 2012-07-17 13:47
408/2012 w sprawie wykorzystania i zagospodarowania budynku przy ul. Piłsudskiego 6 w Myśliborzu 2012-07-17 13:43
407/2012 w sprawie umieszczania w Biuletynie Informacji Publicznej dokumentów z posiedzeń Rad Społecznych działających przy szpitalach powiatowych 2012-07-17 13:41
406/2012 w sprawie analizy bieżącej sytuacji finansowej szpitali powiatowych 2012-07-17 13:39
405/2012 w sprawie koncepcji funkcjonowania i rozwoju SPZOZ Szpitala Powiatowego w Dębnie 2012-07-17 13:37
404/2012 w sprawie zaliczkowego wynagrodzenia za pracę dla pracowników SPZOZ Szpitala Powiatowego w Dębnie 2012-07-17 13:36
403/2012 w sprawie spłaty kapitału i odsetek od kredytu udzielonego dla SPZOZ Szpitala Powiatowego w Dębnie 2012-07-17 13:35
402/2012 w sprawie przeniesienia wydziałów i jednostek znajdujących się na parterze na czas remontu w budynku przy ul. Północnej 15 2012-07-17 13:26
401/2012 w sprawie niezabezpieczenia środków finansowych na remont budynku przy ul. Północnej 15 w Myśliborzu 2012-07-17 13:24
400/2012 w sprawie terminu zakończenia remontu budynku przy ul. Północnej 15 w Myśliborzu 2012-07-17 13:04
399/2012 w sprawie emisji programu dot. siedziby Starostwa Powiatowego w Telewizji TVP Szczecin 2012-07-17 12:59
398/2012 w sprawie projektu termomodernizacji budynku przy ul. Północnej 15 w Myśliborzu 2012-07-17 12:58
397/2012 w sprawie harmonogramu realizacji projektu termomodernizacji budynku przy ul. Północnej 15 w Myśliborzu 2012-07-17 12:56
396/2012 w sprawie zatrudnienia dyrektorów jednostek organizacyjnych Powiatu 2012-07-17 12:55
395/2012 w sprawie sporządzania protokołów z posiedzeń Zarządu Powiatu 2012-07-17 12:53
394/2012 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko Dyrektora ZSP Nr 1 w Barlinku 2012-07-17 12:52
393/2012 w sprawie wyniku finansowego Powiatu za I kwartał 2012 roku 2012-07-17 12:50
392/2012 w sprawie składu komisji konkursowych do wyłonienia kierowników jednostek organizacyjnych 2012-07-17 12:48
391/2012 w sprawie poniesionych kosztów w związku z przeprowadzką Starostwa na ul. Spokojną 22 2012-07-17 12:47
390/2012 w sprawie emisji programu dot. siedziby Starostwa Powiatowego w Telewizji TVP Szczecin 2012-07-17 12:45
389/2012 w sprawie realizacji projektu pn. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Myśliborskiego" 2012-07-17 12:36
388/2012 w sprawie skierowania pacjenta do ZOL w Dębnie. 2012-08-28 10:38
387/2012 w sprawie przyznania nagrody dla Dyrektora SPZOZ Szpital Powiatowy w Barlinku 2012-07-13 09:04
386/2012 w sprawie sytuacji SPZOZ Szpitala Powiatowego w Dębnie 2012-07-13 09:04
385/2012 w sprawie planowanych działań w SPZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie 2012-07-13 09:03
384/2012 w sprawie realizacji ustawy o dostępie informacji publicznej 2012-07-13 09:02
383/2012 w sprawie nagrywania sesji Rady Powiatu przez TVB 24 2012-07-13 09:01
382/2012 w sprawie zwrotów środków przez osobę nieuprawnioną do wykonywania projektów 2012-07-13 09:00
381/2012 w sprawie zaproszenia na sesję Prezesa Szczecińskiej Fundacji TPP 2012-07-13 07:40
380/2012 w sprawie: transmisji sesji Rady Powiatu w Myśliborzu przez TVB 24 2012-07-13 07:40
379/2012 w sprawie ustanowienia strefy ciszy na Jeziorze Myśliborskim 2012-07-13 07:38
378/2012 w sprawie wypłaconych wynagrodzeń dla pracowników SPZOZ Szpitala Powiatowego w Dębnie 2012-07-20 10:31
377/2012 w sprawie umowy ze Szczecińską Fundacją Talent-Promocja Postęp 2012-07-18 21:03
376/2012 w sprawie kosztów poniesionych przez Powiat z tytułu procesów sądowych pracowniczych w 2011 roku i I kwartale 2012 roku 2012-07-12 10:29
375/2012 w sprawie programu dot. reorganizacji szkolnictwa ponadgimnazjalnego na terenu Powiatu Myśliborskiego na nowy rok szkolny 2012/2013 2012-07-12 10:27
374/2012 w sprawie podjętych działań przez Firmę HaCon sp. z o.o. w zakresie wyeliminowania wytwarzanych zanieczyszczeń 2012-07-12 10:25
373/2012 w sprawie kosztów poniesionych przez Szczecińską Fundację Talent-Promocja-Postęp na remont budynku 2012-07-12 10:22
372/2012 w sprawie planowanych działań w SPZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie 2012-07-12 10:20
371/2012 w sprawie dochodzenia należności od osób, które naraziły Powiat Myśliborski na straty: 2012-07-12 10:17
370/2012 w sprawie remontu sali gimnastycznej w ZS w Myśliborzu 2012-07-12 10:14
369/2012 w sprawie straty finansowej poniesionej przez SPZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie: 2012-07-12 10:12
368/2012 w sprawie porozumienia Gminy Barlinek z Powiatem w zakresie finansowania projektu dot. modernizacji Szpitala Powiatowego w Barlinku 2012-07-12 10:10
367/2012 w sprawie harmonogramu spłat zaciągniętych zobowiązań i obligacji oraz spłat pożyczek udzielonych przez Powiat dla szpitali powiatowych 2012-07-12 10:09
366/2012 w sprawie sporządzania analiz finansowych przez Skarbnika Powiatu 2012-07-12 09:53
365/2012 w sprawie poniesionych kosztów dot. zwolnień pracowniczych oraz spraw sądowych w Starostwie Powiatowym i jednostkach organizacyjnych 2012-07-12 09:52
364/2012 w sprawie obowiązku składania oświadczeń majątkowych przez kierowników jednostek organizacyjnych 2012-07-12 09:50
363/2012 w sprawie kosztów funkcjonowania oddziałów w szpitalach powiatowych w Barlinku i w Dębnie w 2011 roku 2012-07-12 09:49
362/2012 w sprawie zatrudnienia pracowników, którzy pełnili funkcje publiczne 2012-07-12 09:47
361/2012 w sprawie umów podpisanych przez ZPOW ?Szkuner? w Myśliborzu 2012-07-12 09:47
360/2012 w sprawie wynajmu sprzętu pływającego w MOS ?Szkuner? w Myśliborzu 2012-07-12 09:44
359/2012 w sprawie przekazania tarcicy dębowej w Myśliborzu 2012-07-12 09:42
358/2012 w sprawie poniesienia odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych 2012-07-12 09:40
357/2012 w sprawie remontu sali gimnastycznej w ZS w Myśliborzu 2012-07-12 09:39
356/2012 w sprawie postępowania sądowego przeciwko Dyrektorowi PCPR w Myśliborzu 2012-07-12 09:20
355/2012 w sprawie wywozu wyrobów azbestowych na fermę norek w m. Rościn 2012-07-12 09:18
354/2012 w sprawie możliwości prowadzenia przez ZSP Nr 1 w Barlinku stacji kontroli pojazdów: 2012-07-12 09:16
353/2012 w sprawie przekazania mienia ZPOW "Szkuner" w Myśliborzu 2012-07-12 09:14
352/2012 w sprawie niepodjęcia przez Radę uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 2012-07-12 09:11
351/2012 w sprawie majątku należącego do jednostek organizacyjnych Powiatu 2012-06-04 13:10
350/2012 w sprawie dostępu do informacji publicznej 2012-06-04 13:08
349/2012 w sprawie dalszych losów Sądu Rejonowego w Myśliborzu 2012-06-04 13:08
348/2012 w sprawie procesu komercjalizacji w SPZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie 2012-06-04 13:07
347/2012 w sprawie przekroczenia wskaźnika zadłużenia Powiatu: 2012-06-04 13:06
346/2012 w sprawie harmonogramu realizacji inwestycjiTermomodernizacji obiektów użyteczności publicznej Powiatu Myśliborskiego: 2012-06-04 13:05
345/2012 w sprawie wypłat wynagrodzenia dla pracowników SPZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie: 2012-06-04 13:05
344/2012 w sprawie działalności Powiatowego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Dębnie: 2012-06-04 13:04
343/2012 w sprawie zatrudnienia konserwatora w Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu 2012-06-04 13:03
342/2012 w sprawie podjętych działań w zakresie prywatyzacji Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu 2012-06-04 13:03
341/2012 w sprawie podpisania umowy z Telewizja TVB 24 Myślibórz 2012-06-04 13:01
340/2012 w sprawie kontroli Szczecińskiej Fundacji Talent-Promocja-Postęp 2012-06-04 13:01
339/2012 w sprawie naruszenia dyscypliny finansów publicznych przez Dyrektora PCPR w Myśliborzu 2012-06-04 13:00
338/2012 w sprawie pokrycia ujemnego wyniku finansowego w SPZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie 2012-06-04 13:00
337/2012 w sprawie przygotowania powiatowego programu rozwoju szkolnictwa ponadgimnazjalnego w Powiecie Myśliborskim 2012-05-15 14:36
336/2012 w sprawie przygotowania programu naprawczego dla SPZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie 2012-05-15 14:35
335/2012 w sprawie przeprowadzenia bezpłatnych szkoleń w zakresie udzielania pierwszej pomocy na terenie Powiatu Myśliborskiego 2012-05-15 14:33
334/2012 w sprawie wstrzymania prac remontowych w budynku przy ul. Północnej 15 w Myśliborzu 2012-05-15 14:34
333/2012 w sprawie wywiadów środowiskowych przeprowadzonych przez PCPR w Myśliborzu 2012-05-15 14:28
332/2012 w sprawie umowy zawartej ze Szczecińską Fundacją Talent-Promocja-Postęp 2012-05-15 14:26
331/2012 w sprawie procedury powiadomienia rodziców w związku z włączeniem ZSP Nr 2 do ZSP Nr 1 w Barlinku 2012-05-15 14:24
330/2012 w sprawie działań restrukturyzacyjnych placówek oświatowych 2012-05-15 14:22
329/2012 w sprawie wyników kontroli przeprowadzonej w Szczecińskiej Fundacji Talent-Promocja-Postęp 2012-05-15 14:20
328/2012 w sprawie sprawozdania z realizacji uchwał podjętych przez Radę Powiatu 2012-05-15 14:18
327/2012 w sprawie programu naprawczego SPZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie 2012-05-15 13:59
326/2012 w sprawie kosztów utrzymania Oddziału Chirurgii w SPZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie 2012-05-15 12:44
325/2012 w sprawie wysokości kosztów poniesionych przez Szczecińską Fundację Talent-Promocja-Postęp na remont budynku przy ZSP Nr 1 w Barlinku 2012-05-15 12:42
324/2012 w sprawie remontu dachu w budynku Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu 2012-05-15 12:40
323/2012 w sprawie zatrudnienia radców prawnych przy realizacji projektu "Pomocna Dłoń" 2012-05-15 12:37
322/2012 w sprawie toczącej się sprawy sądowej Dyrektora PCPR w Myśliborzu 2012-05-15 12:36
321/2012 w sprawie zbadania sprawy dot. remontu sali gimnastycznej w ZS w Myśliborzu przez Komisje Rewizyjną 2012-05-15 12:34
320/2012 w sprawie remontu sali gimnastycznej w ZS w Myśliborzu 2012-05-15 12:33
319/2012 w sprawie sytuacji finansowej SPZOZ Szpitala Powiatowego w Barlinku i w Dębnie 2012-05-15 12:31
318/2012 w sprawie zaproszenia na sesję Rady Powiatu Prezesa Szczecińskiej Fundacji Talent-Promocja-Postęp 2012-04-26 14:36
317/2012 w sprawie zaproszenia na sesję Dyrektora Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Dębnie 2012-04-24 13:00
316/2012 w sprawie zwolnienia pracownika Obwodu Drogowego w Cychrach 2012-04-24 12:58
315/2012 w sprawie analizy gospodarki nieruchomościami w Starostwie i jednostkach podległych - kontynuacja interpelacji 2012-04-24 12:53
314/2012 w sprawie odpowiedzialności menadżera oświaty 2012-04-24 12:52
313/2012 w sprawie kosztów ponoszonych przez rodziców w związku z korzystaniem w szkołach z e-dzienników 2012-04-24 12:51
312/2012 w sprawie opieki weekendowej i nocnej w SPZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie - kontynuacja interpelacji 2012-04-24 12:50
311/2012 w sprawie reaktywacji punktu informacyjno-doradczego w zakresie spraw Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w miejscowości Dębno 2012-04-24 12:49
310/2012 w sprawie wypłaty wynagrodzeń nauczycielom za godziny zastępstw 2012-04-24 12:48
309/2012 w sprawie wysokości kosztów finansowych rolowania długu - kontynuacja interpelacji 2012-04-24 12:47
308/2012 w sprawie polityki kadrowej prowadzonej w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu - kontynuacja interpelacji 2012-04-24 12:46
307/2012 w sprawie pracowników zatrudnionych w Domu Wczasów Dziecięcych i w MOS "Szkuner" w Myśliborzu 2012-04-24 12:43
306/2012 w sprawie odpowiedzialności za majątek MOS "Szkuner" w Myśliborzu 2012-04-24 12:42
305/2012 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora MOS "Szkuner" w Myśliborzu - kontynuacja interpelacji: 2012-04-24 12:41
304/2012 w sprawie procesu komercjalizacji SPZOZ Szpitala Powiatowego w Dębnie - kontynuacja interpelacji 2012-04-24 12:39
303/2012 w sprawie turnusów kolonijnych organizowanych w okresach letnich przez Dom Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu 2012-04-24 12:38
302/2012 w sprawie utrzymania drogi w m. Sulimierz 2012-04-24 12:37
301/2012 w sprawie utrzymania drogi powiatowej na odcinku Zarzecze - Dalsze 2012-04-24 12:36
300/2012 w zobowiązań finansowych szpitali powiatowych na koniec lutego 2012r 2012-04-24 12:36
299/2012 w sprawie wprowadzenia budżetu zadaniowego w Starostwie i jednostkach podległych 2012-04-24 12:34
298/2012 w maksymalnego wynagrodzenia miesięcznego dla kierowników i ich zastępców w jednostkach budżetowych 2012-04-24 12:33
297/2012 w prac budowlanych w budynku przy ul. Północnej 15 2012-04-24 12:33
296/2012 w sprawie kradzieży na placu budowy podczas realizacji inwestycji przy budynku, ul. Północna 15 w Myśliborzu 2012-04-24 12:31
295/2012 w sprawie konkursu na stanowisko Dyrektora MOS "Szkuner" w Myśliborzu 2012-04-24 12:30
294/2012 w sprawie likwidacji Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Barlinku 2012-04-24 12:29
293/2012 w sprawie działalności fermy norek w m. Rościn 2012-04-24 12:28
292/2012 w realizacji przez Powiat zadań dot. powiatowych bibliotek publicznych 2012-04-24 12:27
291/2012 w sprawie przekazania majątku MOS "Szkuner" - kontynuacja interpelacji 2012-04-24 12:26
290/2012 w sprawie wydania decyzji dla stacji diagnostycznej przy ZSP Nr 1 w Barlinku dot. badania i diagnostyki jednośladów 2012-04-24 12:25
289/2012 w sprawie remontu instalacji elektrycznej w ZS w Smolnicy 2012-04-24 12:24
288/2012 w sprawie projektu ?Pomocna Dłoń? i zwrotu środków finansowych ? kontynuacja interpelacji: 2012-04-16 20:46
287/2012 w sprawie dodatków do wynagrodzenia dla nauczycieli: 2012-04-16 20:44
286/2012 w sprawie toczącej się sprawy sądowej Dyrektora PCPR w Myśliborzu 2012-04-16 20:42
285/2012 w sprawie zadłużenia oraz braku kontraktu w SPZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie ? kontynuacja interpelacji 2012-04-16 20:40
284/2012 w sprawie przekazania majątku (mebli) Domu Dziecka w Barlinku 2012-04-16 20:37
283/2012 w sprawie przeprowadzonej kontroli w ZSP Nr 1 w Barlinku w zakresie gospodarki nieruchomościami 2012-04-16 20:35
282/2012 4) w sprawie aneksu do umowy zawartej z Ordynatorem Oddziału Chirurgii w SPZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie 2012-04-16 20:11
281/2012 w sprawie toczącej się sprawy sądowej lekarza w SPZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie: 2012-04-16 20:09
280/2012 w sprawie przyczyn wzrostu zobowiązań w SPZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie 2012-04-16 20:06
279/2012 w sprawie wysokości dofinansowań do projektów unijnych realizowanych przez Starostwo oraz jednostki organizacyjne 2012-04-16 20:04
278/2012 w sprawie wysokości i rozdysponowania wolnych środków finansowych: 2012-04-16 20:01
277/2012 w sprawie wynagrodzenia pracowników MOS ?Szkuner? w Myśliborzu 2012-04-16 19:54
276/2012 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w PCPR w Myśliborzu 2012-04-16 19:52
275/2012 w sprawie przejęcia majątku w jednostkach organizacyjnych powiatu 2012-04-16 19:50
274/2012 w sprawie kosztów kształcenia zawodowego w szkołach powiatowych 2012-04-16 19:48
273/2012 w sprawie zwolnienia dyscyplinarnego Dyrektora SPZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie ? Pana Roberta Grabowskiego: 2012-03-28 07:31
272/2012 w sprawie projektu termomodernizacji w SPZOZ Szpitalu Powiatowym w Barlinku - kontynuacja interpelacji: 2012-03-28 07:30
271/2012 w sprawie polisy od błędów medycznych i OC w szpitalach powiatowych - kontynuacja interpelacji: 2012-03-28 07:28
270/2012 w sprawie złożonej skargi na działalność Szpitala Powiatowego w Barlinku: 2012-03-28 07:27
269/2012 w sprawie umowy ze Szczecińską Fundacją Talent-Promocja-Postęp - kontynuacja interpelacji: 2012-03-28 07:25
268/2012 w sprawie procesu komercjalizacji SPZOZ Szpitala Powiatowego w Dębnie ? kontynuacja interpelacji: 2012-03-28 07:24
267/2012 w sprawie zwolnienia dyscyplinarnego Dyrektora SPZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie ? kontynuacja interpelacji: 2012-03-28 07:23
266/2012 w sprawie kosztów rolowania kredytów (nawiązanie do poprzedniej interpelacji) 2012-03-28 07:22
265/2012 w sprawie składu komisji konkursowych do wyłonienia kierowników jednostek organizacyjnych: 2012-03-19 09:01
264/2012 w sprawie haromonogramu prac dot. zamiaru likwidacji Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Barlinku: 2012-03-28 07:26
263/2012 w sprawie aktualnej sytuacji wychowanków, spraw interpersonalnych oraz kondycji finansowej nowoutworzonego Powiatowego Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Dębnie 2012-03-19 08:57
262/2012 w sprawie harmonogramu remontów cząstkowych na drogach powiatowych na terenie Powiatu Myśliborskiego 2012-03-19 08:55
261/2012 w sprawie zabiegów pielęgnacyjnych drzew w m. Oborzany: 2012-03-19 08:54
260/2012 w sprawie przedstawienia aktu powołania Dyrektora Powiatowego Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Dębnie: 2012-03-19 08:52
259/2012 w sprawie ogłoszenia konkursu na Dyrektora MOS "Szkuner" w Myśliborzu": 2012-03-19 08:50
258/2012 w sprawie funkcjonowania punktu opieki medycznej nocnej i weekendowej na terenie Gminy Dębno i Boleszkowice 2012-03-19 08:47
257/2012 w sprawie przekazania Gminie Myślibórz majątku MOS "Szkuner" 2012-03-19 08:09
256/2012 w sprawie zatrudniania pracowników w MOS "Szkuner" w Myśliborzu: 2012-03-19 08:08
255/2012 w sprawie toczących się spraw sądowych (pracowniczych) w Starostwie Powiatowym i jednostkach organizacyjnych: 2012-03-19 08:06
254/2012 w sprawie zakończenia sprawy sądowej z byłą główną księgową z Domu Dziecka w Barlinku: 2012-03-19 08:03
253/2012 w sprawie sytuacji wychowanków w nowoutworzonej placówce: Powiatowy Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Dębnie: 2012-03-19 08:01
252/2012 w sprawie projektu "Pomocna Dłoń" i zwrotu środków finansowych - kontynuacja interpelacji: 2012-03-19 07:58
251/2012 w sprawie kontroli gospodarki nieruchomościami - kontynuacja interpelacji 2012-03-19 07:55
250/2012 w sprawie zmiany struktury organizacyjnej w PCPR w Myśliborzu ? kontynuacja interpelacji 2012-03-19 07:56
249/2012 w sprawie modernizacji drogi powiatowej w m. Różańsko 2012-03-19 07:51
248/2012 w sprawie treści protokołów z posiedzeń Zarządu Powiatu 2012-03-19 07:49
247/2012 w sprawie aktualizacji strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego: 2012-03-19 07:48
246/2012 w sprawie procesu komercjalizacji SPZOZ Szpitala Powiatowego w Dębnie: 2012-03-19 07:45
245/2012 w sprawie braku kontraktu dla SPZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie - kontynuacja interpelacji: 2012-03-19 07:43
244/2012 w sprawie przeprowadzenia rekontroli w PCPR w Myśliborzu w zakresie oceny pracowników: 2012-03-19 07:41
243/2012 w sprawie zwolnienia dyscyplinarnego Dyrektora SPZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie ? kontynuacja interpelacji: 2012-03-19 07:39
242/2012 w sprawie wydanych środków finansowych na przygotowanie działek do sprzedaży: 2012-03-19 07:37
241/2012 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w PCPR w Myśliborzu: 2012-03-19 07:34
240/2012 w sprawie dostępu mieszkańców Powiatu Myśliborskiego do informacji publicznych: 2012-03-19 07:32
239/2012 w sprawie zorganizowania szkolenia dla radnych Rady Powiatu oraz radców prawnych obsługujących Starostwo 2012-03-19 07:30
238/2012 w sprawie kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym i jednostkach organizacyjnych: 2012-03-19 07:29
237/2012 w sprawie zmian kadrowych w Starostwie Powiatowym i jednostkach organizacyjnych 2012-03-19 07:27
236/2012 w sprawie w sprawie realizacji wywiadów środowiskowych i współpracy z rodzinami zastępczymi przez PCPR w Myśliborzu w 2010 i 2011 roku 2012-03-19 07:22
235/2012 w sprawie realizacji kalendarza imprez sportowych w MOS "Szkuner" 2012-03-19 07:19
234/2012 w sprawie podjętych działań dot. likwidacji Sądu Rejonowego w Myśliborzu 2012-03-19 07:15
233/2012 w sprawie udzielanych pełnomocnictw przez Zarząd Powiatu 2012-03-08 13:20
232/2012 w sprawie uregulowania spraw interpelacji i zapytań radnych w Statucie 2012-03-08 13:19
231/2012 w sprawie zmiany wystroju sali posiedzeń przy ul. Północnej 15 w Myśliborzu 2012-03-08 13:18
230/2012 w sprawiewprowadzenia w szkołach e-dzienników 2012-03-08 13:17
229/2012 w sprawie likwidacji punktu krwiodawstwa w Barlinku 2012-03-08 13:17
228/2012 w sprawie ustanowienia sekretarza obrad podczas sesji Rady Powiatu 2012-03-08 13:16
227/2012 w sprawie wysokości zobowiązań w szpitalach powiatowych za miesiąc październik i listopad 2011r. 2012-03-08 13:14
226/2012 w sprawie inwestycji drogowych na terenie Powiatu Myśliborskiego w 2012 roku 2012-03-08 13:12
225/2012 w sprawie ustaleń z wizyty u Ministra Sprawiedliwości dot. likwidacji Sądu Rejonowego 2012-03-08 13:12
224/2012 w sprawie ustalenia warunków wynajmu pomieszczeń na filię PUP w Barlinku 2012-03-08 13:11
223/2012 w sprawie umowy ze Szczecińską Fundacją Talent Promocja Postęp 2012-03-08 13:10
222/2012 w sprawie remontu drogi wojewódzkiej nr 128 oraz budowy chodnika wzdłuż tej drogi 2012-03-08 13:09
221/2012 w sprawie budowy chodnika wzdłuż ul. Królewieckiej w Myśliborzu 2012-03-08 13:09
220/2012 w sprawie naprawy chodnika wzdłuż ul. 1-go Maja w Myśliborzu 2012-03-08 13:08
219/2012 w sprawie budowy chodnika wzdłuż ul. Piłsudskiego w Myśliborzu 2012-03-08 13:07
218/2012 w sprawie przebudowy, odwodnienia i budowy chodnika wzdłuż drogi krajowej nr 26 w m. Myślibórz: 2012-02-17 12:40
217/2012 w sprawie wykonania sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniach dróg krajowych i wojewódzkich w m. Myślibórz: 2012-02-17 12:40
216/2012 w sprawie ograniczenia prędkości w m. Myślibórz: 2012-02-17 12:40
215/2012 w sprawie wysokości kosztów finansowych ma obsługę kredytów w przypadku rolowania spłat: 2012-02-17 11:52
214/2012 w sprawie realizacji wywiadów środowiskowych i współpracy z rodzinami zastępczymi przez PCPR w Myśliborzu: 2012-02-17 11:51
213/2012 w sprawie zmian kadrowych (główny księgowy) w PCPR w Myśliborzu 2012-02-17 11:49
212/2012 w sprawie projektu ?Pomocna Dłoń? i zwrotu środków finansowych ? kontynuacja interpelacji 2012-02-17 11:48
211/2012 w sprawie kontroli gospodarki nieruchomościami m.in. w ZSP Nr 1 w Barlinku ? kontynuacja interpelacji 2012-02-17 11:46
210/2012 w sprawie nowej struktury Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu - kontynuacja interpelacji 2012-02-17 11:45
209/2012 w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na realizacje inwestycji w SPZOZ Szpital Powiatowy w Barlinku 2012-02-17 11:03
208/2012 w sprawie odwołania Dyrektora SPZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie 2012-02-17 11:02
207/2012 w sprawie aktualnego stanu prawnego dot. obiektu stawowego 2012-02-17 11:01
206/2012 w sprawie kontroli dot. przekazywania dotacji organizacjom pozarządowym w 2009r. i 2010r.: 2012-02-17 11:00
205/2012 w sprawie ogłaszania konkursów i zmian organizacyjnych w PCPR w Myśliborzu: 2012-02-17 10:58
204/2012 w sprawie przeprowadzenia kontroli w PCPR w Myśliborzu 2012-02-17 10:57
203/2012 w sprawie zatrudnienia osoby Wicedyrektora oraz innych pracowników w Zespole Placówek Opiekuńczo ?Wychowawczych w Dębnie 2012-02-17 10:56
202/2012 w sprawie termomodernizacji budynku SPZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie 2012-02-17 10:53
201/2012 w sprawie wykupienia polisy od błędów lekarskich w szpitalach powiatowych 2012-02-17 10:49
200/2012 w sprawie kontraktu dla SPZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie 2012-02-17 10:48
199/2012 w sprawie remontu budynku Starostwa Powiatowego w Barlinku przy ul. Lipowej 3 2012-02-17 10:42
198/2012 w sprawie przyczyny odwołania Dyrektora SPZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie 2012-02-17 10:40
197/2012 w sprawie budowy zatok mijankowych w ciągu drogi powiatowej nr 2125Z na odcinku od drogi krajowej nr 23 do m. Dalsze 2012-02-17 10:39
196/2011 w sprawie konkursu na stanowisko Dyrektora w SPZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie 2012-02-17 08:38
195/2011 w sprawie kontraktu dla Szpitala Powiatowego w Dębnie na przyszły rok: 2012-02-17 08:38
194/2011 w sprawie niezapłacenia raty kredytu w SPZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie 2012-02-17 08:38
193/2011 w sprawie wysokości zobowiązań w szpitalach powiatowych za miesiąc listopad. 2012-02-17 08:38
192/2011 w sprawie likwidacji punktu krwiodawstwa 2012-02-17 08:38
191/2011 w sprawie komercjalizacji PZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie 2012-02-17 08:38
190/2011 w sprawie remontu ZOL przy SPZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie 2012-02-17 08:38
189/2011 w sprawie spadku przychodów w SPZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie 2012-02-17 08:38
188/2011 w sprawie aktów wykonawczych do ustawy o działalności leczniczej 2012-02-17 08:37
187/2011 w sprawie umowy z Fundacja Talent-Promocja-Postęp 2012-02-17 08:36
186/2011 w sprawie aktualizacji strony internetowej Starostwa Powiatowego: 2012-02-17 08:36
185/2011 w sprawie wykazu umorzeń za III kwartał 2011 roku: 2012-02-17 08:36
184/2011 w sprawie przedstawienia oryginału umowy zwartej z Fundacją Talent Promocja Postęp dla Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego: 2012-02-17 08:35
183/2011 w sprawie przekazania środków finansowych z Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Barlinku do jednostki w Dębnie: 2012-02-17 08:35
182/2011 w sprawie zwolnienia Dyrektora w ZSP Nr 2 w Barlinku: 2012-02-17 08:35
181/2011 w sprawie sprzedaży działek przy SP ZOZ Szpital Powiatowy w Barlinku: 2012-02-17 08:35
180/2011 w sprawie propozycji zmian do Statutu polegających na ograniczeniu składu osobowego Zarządu Powiatu do trzech osób (Starosta, Wicestarosta, członek Zarządu) oraz ograniczeniu liczby Wiceprzewodniczących Rady do jednej osoby: 2012-02-17 08:35
179/2011 w sprawie skutków finansowych po połączeniu Zespołu Szkół w Myśliborzu z Gimnazjum: 2012-02-17 08:35
178/2011 w sprawie odwołania Dyrektora Zespołu Szkół w Myśliborzu: 2012-02-17 08:35
177/2011 w sprawie przebiegu posiedzeń Zarządu Powiatu: 2012-02-17 08:35
176/2011 w sprawie informacji dot. procentowej zdawalności matur w Zespołach Szkół: 2012-02-17 08:34
175/2011 w sprawie projektu nowej struktury Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu: 2012-02-17 08:34
174/2011 w sprawie wystąpienia do Prokuratury Rejonowej z zapytaniem o osobę zatrudnioną na stanowisku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu: 2012-02-17 08:34
173/2011 w sprawie podjęcia decyzji dotyczącej wdrożenia e-dzienników: 2012-02-17 08:34
172/2011 w sprawie pracy Przewodniczącego Rady Powiatu w 2011 roku: 2012-02-17 08:31
171/2011 w sprawie remontu i utrzymania drogi powiatowej nr 1575Z na odcinku Mostkowo ? Sulimierz: 2012-02-17 08:31
170/2011 w sprawie odpowiedzi na pytanie: dlaczego z opinii budowlanej wynika, że w pierwszej kolejności należy zabezpieczyć dach w sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Myśliborzu: 2012-02-17 08:31
169/2011 w sprawie zbiórki publicznej podczas Dożynek Powiatowych: 2012-02-17 08:31
168/2011 w sprawie wykonania analizy finansowej i SWOT dot. połączenia Zespołów Szkół w Barlinku oraz przeprowadzenia rozmów dot. zwolnień pracowników: 2012-02-17 08:31
167/2011 w sprawie wynajmu sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Myśliborzu: 2012-02-17 08:31
166/2011 w sprawie przyczyn odwołania Dyrektora ZSP Nr 2 w Barlinku i funkcjonowania w szkole e-dzienników oraz zabezpieczenia serwerów informatycznych: 2012-02-17 08:30
165/2011 w sprawie zatrudnienia dyrektorów szkół w stowarzyszeniach: 2012-02-17 08:30
164/2011 w sprawie porozumienia z Panem R. Szymczykiem: 2012-02-17 08:30
163/2011 w sprawie opracowania projektu Czaplinek - Lychen: 2012-02-17 08:30
162/2011 w sprawie wyegzekwowania poniesionych środków finansowych za wykonanie dokumentacji technicznej dla Starostwa Powiatowego: 2012-02-17 08:30
161/2011 w sprawie wydzierżawiania sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Myśliborzu: 2012-02-17 08:30
160/2011 w sprawie informacji dotyczącej określenia subwencji oświatowej i jej rozdysponowania na poszczególne placówki: 2012-02-17 08:30
159/2011 w sprawie określenia wskaźników do budżetu na 2012 rok 2012-02-17 08:30
158/2011 w sprawie sporządzenia i omówienia okresowych analiz finansowych Wydziału Finansowego 2012-02-17 08:30
157/2011 w sprawie zobowiązania Skarbnika Powiatu dot. udokumentowania działań Wydziału Finansowego w sprawie harmonogramu spłat kredytów i analizy finansowej 2012-02-17 08:29
156/2011 w sprawie realizacji inwestycji w m. Krzynka: 2012-02-17 08:29
155/2011 w sprawie oddziaływania na środowisko Firmy HaCon w Barlinka: 2012-02-17 08:29
154/2011 w sprawie niekaralności Dyrektora PCPR w Myśliborzu ? kontynuacja interpelacji: 2012-02-17 08:29
153/2011 w sprawie remontu sali gimnastycznej w ZS w Myśliborzu: 2012-02-17 08:29
152/2011 w sprawie aktualizacji dokumentacji wykonanej dla Starostwa i jednostek organizacyjnych oraz zwrotu środków poniesionych na ten cel ? kontynuacja interpelacji 2012-02-17 08:29
151/2011w sprawie poziomu bezrobocia i zwiększenia środków finansowych w 2012r. na aktywizację osób bezrobotnych ? kontynuacja interpelacji z poprzedniej sesji: 2012-02-17 08:29
150/2011w sprawie wystąpienia wspólnie z Gminą Myślibórz do zarządcy drogi o remont ul. Łużyckiej w Myśliborzu. 2012-02-17 08:29
149/2011 w sprawie wycinki zadrzewienia (schorowanych kasztanów) w pasie drogi krajowej nr 26 w Myśliborzu: 2012-02-17 08:28
148/2011 w sprawierealizacji oraz rozliczenia inwestycji w m. Krzynka: 2012-02-17 08:27
147/2011 w sprawie wprowadzenia w szkołach e-dziennika: 2012-02-17 08:27
146/2011 w sprawie podwyżek płac dla pracowników administracyjnych i obsługi w jednostkach oświatowych: 2012-02-17 08:27
145/2011 w sprawie działań Starosty na rzecz mieszkańców gminy Dębno i Boleszkowice dot. uruchomienia punktu opieki wekendowej 2012-02-16 12:47
144/2011 w sprawie kredytu długoterminowego: 2012-02-16 12:46
143/2011 w sprawie gwarancji, poręczeń, obsługi długu publicznego, emisji obligacji: 2012-02-16 12:46
142/2011 w sprawie zobowiązań Powiatu Myśliborskiego na dzień 30.09.2011 r. oraz zwrotu środków po zrealizowanych projektach: 2012-02-16 12:46
141/2011 w sprawie kwot subwencji oświatowych i wykonania budżetu MOS ?Szkuner? oraz Domu Wczasów Dziecięcych w latach 2006-2011: 2012-02-16 12:46
140/2011 w sprawie rozbiórki pomostu na działce ZPOW "Szkuner" w m. Kruszwin: 2012-02-16 12:46
139/2011 w sprawie powołania pełnomocnika w PCPR w Myśliborzu: 2012-02-16 12:46
138/2011 w sprawie zmian norm paliwowych dla pojazdów służbowych: 2012-02-16 12:45
137/2011 w sprawie stanu zatrudnienia w Starostwie Powiatowym na dzień 31.12.2010 r. oraz wykonania funduszu płac: 2012-02-16 12:45
136/2011 w sprawie stanu przygotowania szpitali powiatowych do wymogów Unii Europejskiej: 2012-02-16 12:45
135/2011 w sprawie zobowiązań szpitali powiatowych na dzień 30.09.2011r. 2012-02-16 12:45
134/2011 w sprawie umieszczania dzieci w domach dziecka poza terenem Powiatu Myśliborskiego: 2012-02-16 12:45
133/2011 w sprawie kontroli przeprowadzonej przez NIK w Domu Dziecka w Barlinku: 2012-02-16 12:45
132/2011 w sprawie budowy chodnika w m. Sobienice: 2012-02-16 12:45
131/2011 w sprawie wyprofilowania ostrych zakrętów na drodze nr 128 w kierunku m. Dąbrowa: 2012-02-16 12:45
130/2011 w sprawie remontu dachu w budynku Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu? kontynuacja interpelacji: 2012-02-16 12:45
129/2011 w sprawie wycinki lasu, położenia sieci wodociągowej i energetycznej na działce ZPOW "Szkuner" w m. Kruszwin - kontynuacja interpelacji 2012-02-16 12:45
128/2011 w sprawie kwot subwencji oświatowych i wykonania budżetu MOS ?Szkuner? oraz Domu Wczasów Dziecięcych w latach 2006-2011 2012-02-16 12:44
127/2011 w sprawie komercjalizacji SPZOZ Szpitala Powiatowego w Barlinku 2012-02-16 12:42
126/2011 w sprawie wniosków Dyrektora ZPOW Szkuner w Myśliborzu kierowanych do Zarządu Powiatu 2012-02-16 12:42
125/2011 w sprawie dalszych losów procedury prawnej komercjalizacji SPZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie? 2012-02-16 12:42
124/2011 w sprawie działań dot. bezpieczeństwa mieszkańców przy terenie szpitala w Barlinku? 2012-02-16 12:42
123/2011 w sprawie prac przygotowawczych zmierzających do połączenia szkół w Barlinku 2012-02-16 12:42
122/2011 w sprawie podwyżek dla pracowników Starostwa i jednostek organizacyjnych 2012-02-16 12:42
121/2011 w sprawie zapewnienia świątecznej oraz nocnej opieki zdrowotnej na terenie Gminy Dębno i Boleszkowice. 2012-02-16 12:42
120/2011 w sprawie wydawania decyzji pozwolenia na budowę ; zawieszenia decyzji; zgodności z przepisami prawa 2012-02-16 12:42
119/2011 w sprawie zabezpieczenia środków finansowych dla Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Barlinku. 2012-02-16 12:42
118/2011 w sprawie zapytania: czy Dyrektor ZSP w Myśliborzu będzie usuwał usterkę w szkole? 2012-02-16 12:41
117/2011 w sprawie wezwania do BOŚ o potwierdzenie złożenia podpisu pod wnioskiem zawiadamiającym o samowoli radnego. (dlaczego nie złożono zawiadomienia do prokuratury?) 2012-02-16 12:41
116/2011 w sprawie anonimów dot. ZPOW ?Szkuner? w Myśliborzu (jakie czynności podjęto? czy zarzuty z anonimów potwierdziły się?) 2012-02-16 12:41
115/2011 w sprawie osoby, która sporządziła projekt nie mając uprawnień, gdyż ta osoba takie uprawnienia posiadała. (strony otrzymują wezwania, czy Starostwo może być skarżone z tego tytułu?) 2012-02-16 12:41
114/2011 w sprawie wygaszenia trwałego Zarządu, czy dokonano wyceny tej działki i jaka to jest kwota? Kto jest teraz właścicielem działki? Kto rozebrał pomoc na działce w m. Kruszwin 2012-02-16 12:41
113/2011 w sprawie wizji lokalnej w Domu Wczasów Dziecięcych po ulewach. (kto będzie odpowiedzialny za ten stan rzeczy? czy Zarząd wie, że cała trzecia grupa jest wyłączona z przyjęć dzieci) 2012-02-16 12:40
112/2011 w sprawie stanu zobowiązań na 31 sierpnia b.r. obu szpitali powiatowych 2012-02-16 12:40
111/2011 w sprawie wycinki drzew w Kruszwinie, położenia sieci wodociągowej oraz kabla energetycznego (ile to kosztowało i czy są stosowne dokumenty?) 2012-02-16 12:40
110/2011 w sprawie sytuacji w SPZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie; (zajęcia komornicze szpitala, zapłata za nadlimity, uregulowanie zobowiązań publiczno-prawnych, czy szpital posiada środki finansowe, aby nie dopuścić do krytycznej sytuacji do końca roku?) 2012-02-16 12:40
109/2011 w sprawie działalności Stowarzyszenia WABAR i zapytania: czy zostały wycofane niekorzystne umowy, a środki wpłynęły do kasy szkoły? 2012-02-16 12:40
108/2011 w sprawie aktualizacji dokumentacji wykonanej dla Starostwa i jednostek organizacyjnych oraz zwrotu środków poniesionych na ten cel 2012-02-16 12:40
107/2011 w sprawie wykonania 5 zatoczek przy drodze krajowej nr 28 w kierunku m. Dalsze 2012-02-16 12:40
106/2011 w sprawie remontu chodników w m. Kierzków, Czerników, Chłopowo i Rościn. 2012-02-16 12:39
105/2011 w sprawie wykonania chodnika w m. Sobienice 2012-02-16 12:39
104/2011 w sprawie zakresu rzeczowego remontu drogi wojewódzkiej nr 128 na odcinku od ul. Celnej do ul. Gorzowskiej w Myśliborzu? 2012-02-16 12:37
103/2011 w sprawie remontu drogi wojewódzkiej nr 128 na odcinku Myślibórz - Dąbrowa; czy wysłano interpelacje do właściciela drogi i czy jest odpowiedź w tej sprawie? 2012-02-16 12:37
102/2011 w sprawie faktur wystawianych przez ZSP Nr1 w Barlinku dla Fundacji "Talent-Promocja-Postęp": 2012-02-16 12:37
101/2011 w sprawie nieposzlakowanej opinii nowego Dyrektora PCPR w Myśliborzu: 2012-02-16 12:37
100/2011 sprawie poziomu bezrobocia i zwiększenia środków finansowych w 2012r. na aktywizację osób bezrobotnych: 2012-02-16 12:37
99/2011 w sprawie uzyskanych oszczędności z tytułu wprowadzonych kolektorów w jednostkach powiatu: 2012-02-16 12:37
98/2011 w sprawie wysokości środków jakie należy zabezpieczyć dla jednostek powiatowych do 31.12.2011r.: 2012-02-16 12:36
97/2011w sprawie prowadzonego postępowania dot. obiektu stawowego 2012-02-16 12:36
96/2011w sprawie kwot subwencji oświatowych i wykonania budżetu MOS "Szkuner" oraz Domu Wczasów Dziecięcych w latach 2003-2006: 2012-02-16 12:36
95/2011w sprawie efektów pracy Zespołu do przeprowadzenia analizy dotychczasowej formy organizacyjnej Szpitali Powiatowych i przedstawienia możliwych kierunków zmian w tym zakresie: 2012-02-16 12:36
94/2011 w sprawie przekazania MOS "Szkuner" dla Gminy Myślibórz: 2012-02-16 12:36
93/2011 w sprawie położenia sieci wodociągowej i kabla energetycznego oraz wycinki drzew na działce w m. Kruszwin: 2012-02-16 12:36
92/2011 w temacie toczących się postępowań sądowych z tytułu spraw pracowniczych 2012-02-16 12:36
91/2011 w sprawie aktualizacji dokumentacji projektowych wykonanych dla Starostwa Powiatowego oraz jednostek organizacyjnych 2012-02-16 12:36
90/2011 w sprawie zabezpieczenia środków finansowych dla ZPOW "Szkuner" w Myśliborzu na remont dachu oraz zniszczonych pomieszczeń 2012-02-16 11:30
89/2011 w sprawie zapytania: czy to prawda że siedzibę Starostwa przenosimy do Dębna? 2012-02-16 11:30
88/2011 w sprawie złej kondycji SP ZOZ Dębno, dlaczego na spotkanie w Dębnie w sprawie szpitala nie zaproszono wszystkich radnych 2012-02-16 11:29
87/2011 w sprawie działań podejmowanych przez Zarząd dot. kosztów kredytu oraz wydatkowania środków finansowych 2012-02-16 11:27
86/2011 w sprawie złej kondycji finansowej powiatu - dlaczego informację o tym radni pozyskują z telewizji i protokołów zarządu? 2012-02-16 11:27
85/2011 w sprawie udzielenia podwyżek dla nauczycieli od 1 września b.r. 2012-02-16 11:27
84/2011 w sprawie zaniedbań w gospodarowaniu budynkiem i otoczeniem, a w szczególności boiskiem przy ZSP Nr 2 w Barlinku 2012-02-16 11:26
83/2011 w sprawie kredytu oraz różnicy w kwotach pierwszego i drugiego przetargu 2012-02-16 11:26
82/2011 w sprawie wniosku Dyrektora ZSP nr 2 w Myśliborzu o dodatkowe środki finansowe w kwocie ok. 500.000 zł. 2012-02-16 11:26
81/2011 w sprawie Dyrektora ZSP Nr 2 w Myśliborzu - z informacji Zarządu wynika, że mówi się zaniedbaniach w jednostce. 2012-02-16 11:26
80/2011 w sprawie zakresu kontroli w Domu Dziecka w Barlinku 2012-02-16 11:26
79/2011 w sprawie zapytania: czy faktycznie zagrożone są realizację inwestycji w bieżącym budżecie, co z promesą? 2012-02-16 11:26
78/2011 w sprawie zapytania: dlaczego kandydaci na konkurs PCPR w Myśliborzu zostali poinformowani tylko ustnie , jak mają się odwołać, czy nie narusza to przepisów KPA? 2012-02-16 11:26
77/2011 w sprawie: konkursu na w/w stanowisko była mowa o nieposzlakowanej opinii oraz wymóg oświadczenia o toczącym się postępowaniu karnym ? wg wiedzy pozyskanej z przeglądarek internetowych i gazet (kurier szczeciński) uzyskuje się informację negatywne dot. wskazanego do obsadzenia stanowiska 2012-02-16 11:26
76/2011 w sprawie zmiany składu komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu 2012-02-16 11:26
75/2011 w sprawie termomodernizacji przy ul. Północnej 15 w Myśliborzu i zapytania czy projekt nie jest zagrożony? 2012-02-16 11:25
74/2011 w sprawie zapytania: czy zgodnie z planowaną modernizacją budynku przy ul. Północnej 15 nie ma zagrożeń w dotrzymaniu terminu przeniesienia biur Starostwa z dniem 1 stycznia 2012r. do nowej lokalizacji? 2012-02-16 11:25
73/2011 w sprawie zapytania dlaczego sprawozdania z przebiegu zarządów nie odzwierciedlają przebiegu posiedzeń? 2012-02-16 11:28
72/2011 w sprawie podania informacji na jakim etapie znajdują się projekty z INTERREG-u IV:. 2012-02-16 11:28
71/2011 Czy jest zachowane bezpieczeństwo pacjentów w związku z ich przewożeniem. Czy dochodzi do zagrożenia życia pacjentów w związku z ciągłymi nieporozumieniami pomiędzy lekarzami i przewożeniem tych pacjentów do drugiego szpitala na zabieg. 2012-02-16 11:18
70/2011 o informację na temat przeniesienia MOS do Myśliborza? 2012-02-16 11:15
69/2011 w sprawie zajęcia komorniczego w Szpitalu w Dębnie w wys. ponad 400 tys. zł. Jaką kwotę trzeba było dodatkowo zapłacić? 2012-02-16 11:15
68/2011 w sprawie zapytania czy są trudności z dostaniem się mieszkańców do Pana Starosty: 2012-02-16 11:15
67/2011 w spawie zabezpieczenia środków finansowych na funkcjonowanie Domu dziecka w Barlinku (wychowankowie placówki zwróciły się do Starosty Powiatu z pismem informującym o braku środków finansowych, czy i kiedy został rozpatrzony ten wniosek?) 2012-02-16 11:15
66/2011 Czy faktycznie zagrożone są realizacje inwestycji w bieżącym budżecie, co z promesą? Czy promesa została ujęta w budżecie powiatu myśliborskiego. Czy powołał Pan zespół ds. ratowania sytuacji finansowej powiatu 2012-02-16 11:15
65/2011 w sprawie podania informacji ile środków finansowych stracono z tytułu nie uzyskiwanych dochodów z wynajmowania przez Stowarzyszenie WABAR pomieszczeń od ZSP nr 1 w Barlinku oraz ile z tego tytułu szkoła otrzymuje dochodów: 2012-02-16 11:15
64/2011 w sprawie sprzedaży złomu podczas remontu w ZSP nr 2 w Myśliborzu ? okazać dowód ze sprzedaży złomu i czy środki finansowe wpłynęły jako dochody na konto Starostwa Powiatowego w Myśliborzu: 2012-02-16 11:15
63/2011 w sprawie zapytania: Czy starosta odpisując w interpelacjach nieprawdziwe dane narusza przepisy o poświadczeniu nieprawdy? 2012-02-16 11:15
62/2011 w sprawie pożegnania pracowników odchodzących na emeryturę: 2012-02-16 11:15
61/2011 czy kierownicy powiatowych jednostek organizacyjnych są przygotowywani do konstrukcji i wdrażania budżetu zadaniowego? 2012-02-16 11:14
60/2011 w związku z pogarszającym się bezpieczeństwem mieszkańców na terenie powiatu ? o interwencję Komendy Powiatowej Policji ? o podjęcie działań w miejscach szczególnie narażonych na niebezpieczeństwo dla mieszkańców (parki, dyskoteki) 2012-02-16 11:14
59/2011 w sprawie zwiększenia środków finansowych na utrzymanie bieżące dróg powiatowych w 2012 roku w ramach możliwości kondycji ekonomicznej jst 2012-02-16 11:14
58/2011 w sprawie zakończenia przepustu drogowego Barlinek-Równo 2012-02-16 11:14
57/2011 w sprawie zabezpieczenie środków finansowych w budżecie powiatu myśliborskiego na 2012 r. na cząstkową naprawę drogi na trasie Krzynka - Płonno. Zaproponował przyspieszenie jej przebudowy o 2 lata wcześniej niż to jest obecnie w WPF 2012-02-16 11:14
56/2011 w sprawie udrożnienia kanału wodnego umiejscowionego pod drogą powiatową Nowogródek ? Kinice w obrębie użytku ekologicznego ?Sumiak torfowiska?: 2012-02-16 11:14
55/2011 w sprawie funkcjonowania MOS ?Szkuner? w Myśliborzu; dlaczego placówka Domu Wczasów Dziecięcych ma tak małe obłożenie , skąd tak słabe wyniki w wykorzystywaniu placówki? Czy jest plan likwidacji tego ośrodka, czy są inne plany? 2012-02-16 11:14
54/2011 w sprawie niekompletnych i nierzetelnych odpowiedzi na interpelacje radnych ? informacja o wysłaniu ich do NIK 2012-02-16 11:14
53/2011 w sprawie podwyżek dla pozostałych pracowników (administracji i obsługi) placówek? 2012-02-16 11:14
52/2011 w sprawie podania wysokości zadłużenia Szpitala Powiatowego w Barlinku i w Dębnie na koniec poszczególnych kadencji Rady Powiatu z podaniem, kto w tym okresie był Starostą i członkami Zarządu Powiatu. Kto ponosi odpowiedzialność za to zadłużenie? 2012-02-16 11:13
51/2011 w sprawie budowy chodnika w Chłopowie, w Kierzkowie i w Rościnie ( było zawarte porozumienie pomiędzy Starostwem a firmą, która będzie wydobywała żwir w miejsc. Chłopowo) 2012-02-16 11:13
50/2011 w sprawie kontynuacji rozpoczętej inwestycji drogi w Sulimierzu i ujęcie jej w budżecie powiatu myśliborskiego na 2012 rok: 2012-02-16 11:13
49/2011 w sprawie podania skutków finansowych spowodowanych ewakuacją oddziału chirurgicznego w Szpitalu Dębnie 2012-02-16 11:13
48/2011 W sprawie efektów działań powołanego uchwałą Zarządu Powiatu Zespołu do przeprowadzania analizy dotychczasowej formy organizacyjnej Szpitali Powiatowych i przedstawienia możliwych kierunków zmian w tym zakresie oraz podania składu osobowego Zespołu 2012-02-16 11:13
47/2011 w sprawie budowy chodnika przy drodze krajowej 124 M-órz - Sobienice wraz ze ścieżką rowerową. 2012-02-16 11:13
46/2011 w sprawie remontu drogi krajowej Nr 128 i 124 tj. ul. Łużycka, Ogrodowa i Celna oraz zakrętu za Domem Pomocy Społecznej w kierunku Dąbrowy 2012-02-16 11:10
45/2011 w sprawie wielkości środków przekazanych w latach 2006-2011 bez konkursu na zadania niepubliczne, odpowiedzialności za taką realizację tych zadań, czy wyciągnięto konsekwencje służbowe i wobec kogo i jakie? 2012-01-23 13:38
44/2011 w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na zakup sprzętu do RTG zębów - ok. 4tys. Euro - w budżecie na 2012r. 2012-01-23 13:37
43/2011 w sprawie zapytania o remont drogi Sarbino-Myślibórz, czy od kwietnia br. podjęte zostały działania w GDDKiA 2012-01-23 13:37
42/2011 w sprawie podania uzasadnienia ekonomicznego decyzji komercjalizacji SP ZOZ Dębno 2012-01-23 13:36
41/2011 radnego Tomasza Jaremy w sprawie regulowania przez Szpital w Dębnie płatności wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 2011-09-05 13:59
40/2011 radnego Józefa Getmana w sprawie decyzji Zarządu Powiatu 2010 roku dot. remontu budynku byłej bursy przy ul. Północnej 15 w Myśliborzu na siedzibę Starostwa 2011-08-08 14:41
39/2011 radnej Danuty Patkowskiej w sprawie zabezpieczenia środków finansowych dla jednostek powiatowych w budżecie na bieżące funkcjonowanie do końca 2011 roku; w sprawie przeprowadzenia kontroli gospodarki nieruchomościami m.in. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku w zakresie zawartych umów ze Stowarzyszeniem WABAR w Barlinku oraz ze Szczecińską Fundacją Talent Promocja Postęp w Szczecinie oraz w sprawie przebiegu i rozliczenia realizowanych projektów przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku; w sprawie przeprowadzenia kontroli realizacji projektów realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Myśliborzu; w sprawie zadłużenia szpitali powiatowych na koniec maja 2011 w porównaniu z wrześniem 2010; w sprawie zadłużenia SPZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie w latach 2000-2010; w sprawie zadłużenia SPZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie w poszczególnych miesiącach od września 2010 do końca czerwca 2011r 2011-08-11 14:08
38/2011 radnego Cezarego Krzyżanowskiego w sprawie wysokości oraz sposobu przekazania środków finansowych lub innych materialnych dla Towarzystwa Miłośników Barlinka; w sprawie bieżącego utrzymania dróg na terenie Gminy Barlinek (koszenie, wycinka odrostów, sprzątanie piasku i ścinka poboczy); 2011-08-11 14:17
37/2011 radnego Ryszarda Wiśniaka w sprawie oddziaływania Zakładu HaCon spółka z o.o. z siedzibą w Barlinku; w sprawie udrożnienia kanalizacji deszczowej i wykoszenia poboczy w ciągu drogi powiatowej nr 1575Z w m. Mostkowo; w sprawie rozliczenia zadania pn.: ?Budowa i przebudowa dróg łączących północną część Miasta Barlinek z drogą wojewódzką DW 156?; w sprawie remontu przepustu na drodze powiatowej nr 2151Z na odcinku Lutówko ? Równo 2011-08-08 14:40
36/2011 radnego Andrzeja Rudnickiego w sprawie godzin ponadwymiarowych dla nauczycieli, które nie są ujęte w kwocie subwencji 2011-08-11 14:11
35/2011 radnego Wojciecha Wojtkiewicza w sprawie wsparcia Biura Obsługi Rady i Zarządu poprzez dodatkowe 0,5 etatu pracownika lub pomoc stażysty; w sprawie umów zawartych pomiędzy Stowarzyszeniem WABAR a ZSP Nr 1 w Barlinku; w sprawie sprzedaży złomu uzyskanego podczas remontu ZSP Nr 2 w Myśliborzu oraz w budynku byłej bursy; w sprawie zmian osobowych w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu; w sprawie mechanizmów podejmowania decyzji przez Zarząd Powiatu dot. zabezpieczania środków finansowych dla jednostek; w sprawie wniosków odłożonych po I półroczu 2011 roku; w sprawie konkursu na Dyrektora ZS w Smolnicy i Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Barlinku; w sprawie dokumentacji projektowych wykonanych dla Starostwa Powiatowego w Myśliborzu; w sprawie spraw sądowych z tytułu roszczeń pracowniczych; w sprawie sprzedaży nieruchomości Skarbu Pastwa bez procedury przetargowej; w sprawie przebiegu głosowania Zarządu Powiatu dot. wyboru oferty na przebudowę ul. Chojeńskiej w Dębnie; w sprawie pozyskania środków unijnych przez PCPR w Myśliborzu 2011-08-08 14:39
34/2011 radnego Tadeusza Maćkały w sprawie przebiegu prac modernizacyjnych prowadzonych w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Północnej 15 w Myśliborzu; w sprawie nieczynnych składowisk odpadów na terenie Powiatu Myśliborskiego; w sprawie zabezpieczenia środków finansowych dla Poradni Psychologiczno ? Pedagogicznej w Myśliborzu; w sprawie naruszenia dyscypliny finansów publicznych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Barlinku; w sprawie wzrostu zobowiązań w SPZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie 2011-08-08 14:39
33/2011 radnego Ryszarda Wiśniaka w sprawie lokalizacji schroniska dla zwierząt w m. Żelice 2011-06-20 11:06
32/2011 radnego Cezarego Krzyżanowski w sprawie modernizacji drogi w m. Płonno; w sprawie wystąpienia do Zarządcy drogi o zalanie asfaltem nieczynnego przejazdu kolejowego w Myśliborzu przy ul. Łużyckiej 2011-06-08 10:27
31/2011 radnego Ryszarda Wiśniaka w sprawie nowelizacji Statutu Powiatu Myśliborskiego; w sprawie remontu przepustu na odcinku drogi Równo ? Lutówko; w sprawie udostępnienia uchwały nowelizującej procedury uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego 2011-06-08 10:26
30/2011 radnej Danuty Patkowskiej kontynuacja interpelacji z poprzedniej sesji ? w sprawie podwyżek dla pracowników jednostek organizacyjnych na stanowiskach administracji i obsługi; w sprawie statusu ZSP Nr 2 w Myśliborzu; w sprawie ustalenia osoby odpowiedzialnej za naliczone odsetki dot. projektu Pomocna Dłoń; kontynuacja interpelacji z poprzedniej sesji ? w sprawie sytuacji w SPZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie; w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora w ZSP Nr 2 w Myśliborzu; w sprawie wyjaśnienia zapisów w uchwale Nr 18/33/2011 Zarządu Powiatu w Myśliborzu z dnia 06.04.2011r. w sprawie organizacji roku szkolnego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Myśliborski; w sprawie kosztów długookresowych zastępstw w szkołach ponadgimnazjalnych; w sprawie podjęcia przez Zarząd Powiatu uchwały dot. ustalania planów lekcji w szkołach Powiatu Myśliborskiego; kontynuacja interpelacji z poprzedniej sesji ? w sprawie zmiany Statutu SPZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie; w sprawie konkursu na świadczenia zdrowotne na Oddziale Chirurgii w SPZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie; w sprawie kosztów zatrudnienia lekarzy w Oddziale Chirurgii w SPZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie; w sprawie kondycji finansowej Oddziału Chirurgii w SPZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie; w sprawie dochodów i wydatków SPZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie od 01.12.201r. do 30.04.2011r.; w sprawie udostępnienia dokumentów dot. inwestycji pn.: ?Termomodernizacja i zastosowanie odnawialnych źródeł energii wybranych budynków należących do SPZOZ Szpital Powiatowy w Barlinku; w sprawie umów o używanie samochodu prywatnego do celów służbowych, rozliczenia zwrotu kosztów używania pojazdów w ramach przyznanego limitu kilometrów oraz rozliczania ryczałtów i delegacji służbowych; w sprawie przeprowadzenia kontroli w Domu Dziecka w Barlinku i w Placówce Wielofunkcyjnej w Dębnie w zakresie ustalenia wysokości kieszonkowego i wysokości stawki żywieniowej 2011-08-11 14:22
29/2011 radnego Tomasza Jaremy kontynuacja interpelacji z poprzedniej sesji ? w sprawie bieżącego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Boleszkowice; w sprawie rocznej stopy oprocentowania kredytów SPZOZ Szpitali Powiatowych w Barlinku i w Dębnie; w sprawie świadczeń zdrowotnych w zakresie nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej w SPZOZ Szpital Powiatowy w Barlinku i w Dębnie; w sprawie remontu drogi krajowej nr 23 2011-06-08 10:24
28/2011 radnego Wojciecha Wojtkiewicza w sprawie w sprawie przyznanej nagrody Pani Irenie Kurzawskiej; w sprawie planu ZSP Nr 1 w Barlinku w związku z likwidacją Warsztatów Szkolnych; w sprawie kosztów finansowych podjęcia uchwały dot. emisji obligacji; w sprawie dotychczasowego przebiegu prac modernizacyjnych w budynku przy ul. Północnej 15 w Myśliborzu; kontynuacja interpelacji z poprzedniej sesji ? w sprawie spraw sądowych toczących się w Starostwie i w jednostkach powiatowych 2011-06-08 10:23
27/2011 radnego Tadeusza Maćkały w sprawie wykorzystania bazy, zbilansowania potrzeb remontowych, zwrotu subwencji dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach; w sprawie podjęcia uchwały przez Zarząd Powiatu dot. wysokości subwencji na 1 ucznia w szkołach niepublicznych; w sprawie wysokości subwencji przypadającej na poszczególne jednostki oświatowe w Powiecie Myśliborskim; w sprawie subwencji dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Myśliborzu, w sprawie wolnych środków finansowych na koniec 2010r. oraz ich wykorzystania 2011-06-08 10:21
26/2011 radnego Ferdynanda Łukasika w sprawie degradacji rzeki Myśli na terenie Gminy Lubiszyn 2011-09-05 14:08
25/2011 radnej Danuty Patkowskiej kontynuacja interpelacji z IV sesji Rady Powiatu ?w sprawie udzielonych podwyżek dla pracowników jednostek organizacyjnych na stanowiskach administracji i obsługi; w sprawie kwot przyznanych szkołom i placówkom oświatowym na 2011r.; kontynuacja interpelacji z IV sesji Rady Powiatu ?w sprawie decyzji podejmowanych przez Dyrektora SPZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie i ogólnej sytuacji w Szpitalu; w sprawie nadchodzącej prywatyzacji szpitali powiatowych; 2011-04-22 10:10
24/2011 radnego Tomasza Jaremy w sprawie harmonogramu realizacji inwestycji i remontów na drogach powiatowych; w sprawie zobowiązań Szpitala Powiatowego w Dębnie 2011-04-22 10:10
23/2011 radnego Wojciecha Wojtkiewicza kontynuacja interpelacji z IV sesji Rady Powiatu ? w sprawie zwrotu środków dot. projektu ?Pomocna Dłoń?; w sprawie ograniczania naboru przez Zarząd Powiatu III Kadencji do ZSP NR 2 w Myśliborzu; kontynuacja interpelacji z IV sesji Rady Powiatu ?w sprawie rozpatrywania skarg; w sprawie spraw sądowych toczących się w Starostwie i w jednostkach powiatowych 2011-04-22 10:09
22/2011 radnego Cezarego Krzyżanowskiego w sprawie bezpieczeństwa publicznego mieszkańców Gminy Barlinek; w sprawie prowadzenia strony internetowej Powiatu Myśliborskiego 2011-04-22 10:09
21/2011 radnej Aliny Sznabowicz w sprawie przeniesienia Sądu Pracy z Myśliborza do Choszczna; w sprawie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności 2011-06-20 11:07
20/2011 radnego Tadeusza Maćkały kontynuacja interpelacji z IV sesji Rady Powiatu ? w sprawie sytuacji w Domu Dziecka w Barlinku; kontynuacja interpelacji z IV sesji Rady Powiatu ? w sprawie nepotyzmu w jednostkach powiatowych; w sprawie stanu dróg w Powiecie Myśliborskim; w sprawie zmian organizacyjnych w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu 2011-04-22 10:09
19/2011 radnego Ryszarda Wiśniaka w sprawie zabezpieczenia Gminy Barlinek w nocną i świąteczną opiekę; w sprawie aktualnej sytuacji w szpitalu w Dębnie; w sprawie projektu pn.: ?Poprawa jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Myśliborskim poprzez wyposażenie sal do praktycznej nauki zawodu?; w sprawie racjonalizacji wydatków w podległych jednostkach organizacyjnych na rok bieżący; w sprawie prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego 2011-04-05 10:27
18/2011 radnej Danuty Patkowskiej kontynuacja interpelacji z III sesji Rady Powiatu ? w sprawie podwyżek udzielonych pracownikom jednostek organizacyjnych Powiatu w 2010 roku; w sprawie zarządzania mieniem Powiatu Myśliborskiego; w sprawie budżetu zadaniowego; w sprawie decyzji podejmowanych przez Dyrektora SPZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie, w sprawie kontraktów SPZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie i w Barlinku na 2011 rok 2011-03-16 10:24
17/2011 radnego Ryszarda Wiśniaka w sprawie prośby złożonej przez sołtysów m.in. wsi Mostkowo, Stara Dziedzina i Dzikowo w sprawie wstrzymania pozwolenia wodno prawnego dla podmiotu fizycznego na piętrzenie rzeki Myśli; w sprawie usuwania zatorów na rzece Myśli; w sprawie rozpoczęcia prac polowych na terenach podtopionych; w sprawie nadzoru nad gospodarką wodną z uwzględnieniem kontroli, wdrażaniem i realizacją pozwoleń wodnoprawnych; w sprawie kierunków rozwoju gmin w powiecie na lata 2011 ? 2014 2011-03-16 09:50
16/2011 radnego Cezarego Krzyżanowskiego w sprawie prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej; w sprawie zakupu aparatu do rtg zębów; w sprawie poprawy estetyki zagospodarowania terenu przy Zespołach Szkół Ponadgimnazjalnych w Barlinku; w sprawie zwrotu środków dot. projektu "Pomocna Dłoń" 2011-03-16 09:32
15/2011 radnego Wojciecha Wojtkiewicza: w sprawie działań podjętych przez Komisję Rewizyjną dot. rozpatrywania skargi; w sprawie zwrotu środków dot. projektu ?Pomocna Dłoń?; w sprawie zobowiązań szpitali powiatowych w Barlinku i w Dębnie w 2006r.; w sprawie odszkodowań wypłaconych przez SPZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie; w sprawie przebiegu kampanii wyborczej Platformy Obywatelskiej w Myśliborzu 2011-03-16 09:15
14/2011 radnego Tadeusza Maćkały: kontynuacja interpelacji z III sesji Rady Powiatu ? w sprawie sytuacji w Domu Dziecka w Barlinku; w sprawie nepotyzmu w jednostkach powiatowych; w sprawie umowy z Telewizją TVB 24 Myślibórz i Radiem PLUS Lipiany; w sprawie zwrotu środków dot. projektu ?Pomocna Dłoń?; w sprawie kosztów utrzymania Filii Wydziału Komunikacji w Barlinku 2011-03-16 09:09
13/2011 radnego Ryszarda Wiśniaka w sprawie gospodarki stosunków wodnych w powiecie oraz w sprawie podtopień pól 2011-08-11 14:36
12/2011 radnego Ferdynanda Łukasika w sprawie subwencji oświatowej na rok 2011 2011-03-01 12:32
11/2011 radnej Joanny Stąsiek w sprawie zobowiązań szpitali powiatowych 2011-02-23 09:23
10/2011 radnej Danuty Patkowskiej kontynuacja interpelacji z II sesji Rady Powiatu ? w sprawie dofinansowania prac w kościele parafialnym w Mostkowie, w sprawie Centrum Kształcenia Praktycznego w Barlinku, w sprawie miesięcznej podwyżki udzielonej pracownikom Starostwa w 2010 r., w sprawie budżetu zadaniowego oraz konstrukcji budżetu Powiatu, w sprawie dyżurów pracownika Wydziału BOŚ pełnionych w Dębnie 2011-02-23 10:13
9/2011 radnego Cezarego Krzyżanowskiego w sprawie nadzoru i funkcjonowania spółek wodnych 2011-02-23 09:43
8/2011 radnego Ryszarda Wiśniaka w sprawie autopoprawki oraz kondycji finansowej Powiatu, w sprawie stanu chodnika w m. Mostkowo, w sprawie stanu melioracji i stosunków wodnych oraz w sprawie dostarczania materiałów dla radnych 2011-02-23 10:05
7/2011 radnego Andrzeja Tymosiewicza w sprawie remontu drogi i budowy chodnika 2011-02-23 09:39
6/2011 radnego Ferdynanda Łukasika w sprawie budowy ciągu pieszego 2011-02-23 09:35
5/2011 radnej Aliny Sznabowicz w sprawie remontu drogi 2011-02-23 10:22
4/2011 radnego Tadeusza Maćkały kontynuacja interpelacji z II sesji Rady Powiatu ? w sprawie przebudowy oraz bieżącego utrzymania dróg; w sprawie budowy chodników oraz remontu drogi 2011-02-23 10:26
3/2011 radnego Ryszarda Wiśniaka w sprawie lokalizacji przejścia dla pieszych 2011-02-18 12:48
2/2011 radnej Danuty Patkowskiej w sprawie wniosku o dofinansowanie prac w kościele parafialnym w Mostkowie, w sprawie Centrum Kształcenia Praktycznego w Barlinku, w sprawie Dyrektora Domu Dziecka w Barlinku, w sprawie wynagrodzeń pracowników Starostwa 2011-02-18 12:45
1/2011 radnego Tadeusza Maćkały w sprawie drogi wojewódzkiej Ławy - Otanów oraz w sprawie zadania pn. "Przebudowa dróg łączących północną część miasta Barlinek z drogą wojewódzką DW 156" 2011-02-18 12:39