herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Opiniowanie projektów sieci uzbrojenia terenu


OPINIOWANIE PROJEKTÓW SIECI UZBROJENIA TERENU

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w spawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38 poz. 455 z dnia 2 maja 2001 r.)

Wymagane dokumenty

  • trzy egzemplarze projektu usytuowania sieci uzbrojenia terenu

  • decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

  • warunki techniczne podłączenia obiektu do istniejących sieci uzbrojenia terenu

Termin załatwienia sprawy

  • 14 dni od dnia złożenia wniosku

  • 30 dni w uzasadnionych przypadkach

Opłaty

opłata urzędowa - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie wysokości opłat

za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie

wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz. U. Nr 37 poz.333 z 9 marca 2004 r.)

Spawy załatwia

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

  • Mirosław Lach, Wiesław Frelich, Wiesława Śliwiak.

  • nr pokoju 17

  • tel. 0-95 747-34-51

Kiedy

2 razy w miesiącu

Załącznik do pobrania: druk wniosku

Przygotował: Mirosław Lach - Geodeta Powiatowy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 03-09-2004 11:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-09-2004
Ostatnia aktualizacja: - 03-09-2004 11:42