Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
UCHWAŁA NR 59/187/2011 w sprawie wczesniejszej spłaty czesci kapitału kredytu długoterminowego zaciagnietego w Banku PKO BP . 2012-01-05 08:32
UCHWAŁA NR 59/186/2011 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zespołu Placówek Opiekunczo-Wychowawczych z siedziba w Debnie 2012-01-05 08:32
UCHWAŁA NR 59/185/2011 w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Mysliborskiego na 2011 oraz zmiany planu finansowego zadan zleconych z zakresu administracji rzadowej na 2011 rok 2012-01-05 08:30
UCHWAŁA NR 59/184/2011 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół im. Noblistów Polskich w Mysliborzu 2012-01-05 08:29
UCHWAŁA NR 57/183/2011 w sprawie zmiany planu finansowego i w planie finansowym budżetu Powiatu Mysliborskiego na 2011 rok 2011-12-29 08:45
UCHWAŁA NR 57/182/2011 w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego, zmiany w planie finansowym budżetu Powiatu Mysliborskiego na 2011 rok oraz zmiany planu finansowego i w planie finansowym zadan zleconych z zakresu administracji rzadowej na 2011 rok 2011-12-29 08:43
UCHWAŁA NR 57/181/2011 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa procesowego 2011-12-29 08:40
UCHWAŁA NR 57/180/2011 w sprawie ustalenia cennika korzystania z bazy Zespołu Placówek Oswiatowo- Wychowawczych ,,Szkuner? w Mysliborzu. 2012-02-21 07:31
UCHWAŁA NR 57/179/2011 w sprawie zmiany w planie finansowym budżetu Powiatu Mysliborskiego na 2011 rok 2011-12-29 08:38
UCHWAŁA NR 57/178/2011 zmieniajaca uchwałe w sprawie skierowania pod obrady XIV sesji Rady Powiatu w Mysliborzu projektu uchwały w sprawie zmiany bud 2011-12-29 08:37
UCHWAŁA NR 57/177/2011 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa procesowego 2011-12-29 08:36
UCHWAŁA NR 56/176/2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2011-12-22 14:02
UCHWAŁA NR 56/175/2011 zmieniajaca uchwałe w sprawie skierowania pod obrady XIV sesji Rady Powiatu projektu uchwały w sprawie rozwiazania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Barlinku. 2011-12-22 14:02
UCHWAŁA NR 56/174/2011 w sprawie udzielenia upowa 2011-12-22 14:01
UCHWAŁA NR 56/173/2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2011-12-22 14:00
UCHWAŁA NR 56/172/2011 w sprawie skierowania pod obrady XIV sesji Rady Powiatu w Mysliborzu projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej Nr 2 w Barlinku 2011-12-22 14:00
UCHWAŁA NR 56/171/2011 w sprawie zmiany budżetu, planu finansowego i w planie finansowym Powiatu Mysliborskiego na 2011 rok 2011-12-22 13:59
UCHWAŁA NR 56/170/2011 w sprawie zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Mysliborskiego na 2011 rok oraz zmiany w planie finansowym zadan zleconych z zakresu administracji rzadowej na 2011 rok 2011-12-22 13:57
UCHWAŁA NR 56/169/2011 w sprawie skierowania pod obrady XIV sesji Rady Powiatu w Mysliborzu projektu uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasaja z upływem roku bud 2011-12-22 13:52
UCHWAŁA NR 56/168/2011 w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Debnie 2011-12-22 13:51
UCHWAŁA NR 55/167/2011 w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2011 rok 2011-12-22 13:22
UCHWAŁA NR 55/166/2011 w sprawie zmiany w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2011 rok 2011-12-22 13:22
UCHWAŁA NR 55/165/2011 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa procesowego 2011-12-22 13:21
UCHWAŁA NR 55/164/2011 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa procesowego 2011-12-22 13:18
UCHWAŁA NR 55/163/2011 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Myśliborzu 2011-12-22 13:16
UCHWAŁA NR 55/162/2011 w sprawie skierowania pod obrady XIV sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2011-2027 2011-12-22 13:15
UCHWAŁA NR 55/161/2011 w sprawie skierowania pod obrady XIV sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu myśliborskiego na 2011 rok 2011-12-22 13:14
UCHWAŁA NR 55/160/2011 w sprawie skierowania pod obrady XIV sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2011 rok 2011-12-22 13:13
UCHWAŁA NR 55/159/2011 w sprawie skierowania pod obrady XIV sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2012 rok. 2011-12-22 13:11
UCHWAŁA NR 55/158/2011 w sprawie skierowania pod obrady XIV sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie planu pracy Rady Powiatu na 2012 rok 2011-12-22 13:11
UCHWAŁA NR 55/157/2011 w sprawie skierowania pod obrady XIV sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego 2011-12-22 13:10
UCHWAŁA NR 55/156/2011 w sprawie skierowania pod obrady XIV sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie: Ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu myśliborskiego. 2011-12-22 13:09
UCHWAŁA NR 55/155/2011 w sprawie skierowania pod obrady XIV sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie zasad wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony. 2011-12-22 13:08
UCHWAŁA NR 55/154/2011 w sprawie skierowania pod obrady XIV sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę sposobu użytkowania darowizny przekazanej przez Powiat Myśliborski Gminie Dębno umową darowizny z dnia 18 stycznia 2000 r. 2011-12-22 13:08
UCHWAŁA NR 55/153/2011 w sprawie skierowania pod obrady XIV sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie określenia zasad postępowania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej przy zbyciu, oddaniu w najem, dzierżawę, użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych 2011-12-22 13:07
UCHWAŁA NR 55/152/2011 w sprawie skierowania pod obrady XIV sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Myśliborskiego w 2012 roku 2011-12-22 13:07
UCHWAŁA NR 55/151/2011 w sprawie skierowania pod obrady XIV sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań w 2011 roku. 2011-12-22 13:06
UCHWAŁA NR 55/150/2011 w sprawie skierowania pod obrady XIV sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej, w rodzinie zastępczej niezawodowej, rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinnym domu dziecka i placówce opiekuńczo - wychowawczej. 2011-12-22 13:05
UCHWAŁA NR 55/149/2011 w sprawie skierowania pod obrady XIV sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy na lata 2011-2012 2011-12-22 13:04
UCHWAŁA NR 55/148/2011 w sprawie skierowania pod obrady XIV sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie zamiaru włączenia Technikum Ekonomicznego, Technikum Hotelarskiego, Technikum Handlowego oraz Zasadniczej szkoły zawodowej do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku. 2011-12-22 13:04
UCHWAŁA NR 55/147/2011 w sprawie skierowania pod obrady XIV sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Barlinku. 2011-12-22 13:03
UCHWAŁA NR 55/146/2011 w sprawie skierowania pod obrady XIV sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej nr 1 na podbudowie Liceum Profilowanego w ZSP Nr 1 w Barlinku, Dwuletniego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego Nr 1 w ZSP Nr 1 Barlinku, likwidacji Trzyletniego Technikum Uzupełniającego Nr 1 w ZSP Nr 1 w Barlinku, Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla dorosłych w ZSP Nr 1 w Barlinku, Liceum Profilowanego w ZSP Nr 1 w Barlinku. Policealnego Studium zawodowego w ZSP Nr 3 w Myśliborzu, Liceum Ogólnokształcącego uzupełniającego w ZSP Nr 3 w Myśliborzu, Technikum Handlowego zaocznego na podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej w ZSP Nr 2 w Barlinku, II Liceum Profilowanego w ZSP Nr 2 w Barlinku, Policealnego Studium Turystycznego dla Dorosłych na podbudowie szkoły średniej w ZSP Nr 2 w Barlinku 2011-12-22 13:03
UCHWAŁA NR 55/145/2011 w sprawie skierowania pod obrady XIV sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Barlinku. 2011-12-22 13:02
UCHWAŁA NR 55/144/2011 w sprawie skierowania pod obrady XIV sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Międzyszkolnego Ośrodka Sportu ?Szkuner? w Myśliborzu 2011-12-22 13:01
UCHWAŁA NR 55/143/2011 w sprawie skierowania pod obrady XIV sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie rozwiązania Zespołu Placówek Oświatowo - Wychowawczych ?Szkuner? w Myśliborzu. 2011-12-22 13:01
UCHWAŁA NR 54/142/2011 w sprawie ogłoszenia otwartego naboru partnerów w zakresie wspólnej realizacji projektu "Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej". 2011-12-22 12:57
UCHWAŁA NR 54/141/2011 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa związanego z realizacją projektu "Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej". 2011-12-22 11:56
UCHWAŁA NR 54/140/2011 w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2011 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2011 rok 2011-12-22 11:54
UCHWAŁA NR 54/139/2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2011-12-22 11:53
UCHWAŁA NR 54/138/2011 w sprawie udzielenia upoważnienia dokumentów 2011-12-22 11:52
UCHWAŁA NR 54/137/2011 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa związanego z przygotowaniem i realizacją projektu partnerskiego ?Centrum Badania i Rozwoju Kompetencji 50+" 2011-12-22 11:44
UCHWAŁA NR 54/136/2011 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa związanego z realizacją projektu ?Z NADZIEJA, W PRZYSZŁOŚĆ - program aktywizacji osób bezrobotnych powiatu myśliborskiego" 2011-12-22 11:43
UCHWAŁA NR 54/135/2011 w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Barlinku 2011-12-22 11:41
UCHWAŁA NR 52/134/2011 w sprawie zmiany planu finansowego i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2011 rok 2011-12-22 11:40
UCHWAŁA NR 52/133/2011 w sprawie zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2011 rok 2011-12-22 11:29
UCHWAŁA NR 52/132/2011 w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego, zmiany w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2011 rok oraz zmiany planu finansowego i w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2011 rok 2011-12-22 11:28
UCHWAŁA NR 52/131/2011 w sprawie zamiaru odwołania ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Barlinku 2011-12-22 11:27
UCHWAŁA NR 52/130/2011 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu 2011-12-22 11:27
UCHWAŁA NR 51/129/2011 w sprawie udzielenia pełnomocnictw procesowych 2011-12-22 11:26
UCHWAŁA NR 51/128/2011 w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2011 rok oraz zmiany planu finansowego i w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2011 rok 2011-12-22 11:25
UCHWAŁA NR 51/127/2011 w sprawie zmiany w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2011 rok 2011-12-22 11:24
UCHWAŁA NR 51/126/2011 w sprawie konsultacji społecznych nad "Programem współpracy Powiatu Myśliborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok" 2011-11-22 11:24
UCHWAŁA NR 50/125/2011 w sprawie zmiany w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2011 rok 2011-11-22 11:22
UCHWAŁA NR 50/124/2011 w sprawie zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2011 rok oraz zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2011 rok 2011-11-22 11:21
UCHWAŁA NR 50/123/2011 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Noblistów Polskich w Myśliborzu 2011-11-22 11:20
UCHWAŁA NR 50/122/2011 zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia wyróżnienia promocyjnego Złoty Żagiel i ustanowienia regulaminu przyznawania. 2011-11-22 11:18
UCHWAŁA NR 50/121/2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2011-11-22 11:16
UCHWAŁA NR 49/120/2011 w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół im. Noblistów Polskich w Myśliborzu 2011-11-22 11:06
UCHWAŁA NR 49/119/2011 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa procesowego 2011-11-22 11:04
UCHWAŁA NR 49/118/2011 w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2011 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2011 rok 2011-11-22 11:02
UCHWAŁA NR 48/117/2011 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2011 rok 2011-11-04 14:36
UCHWAŁA NR 48/116/2011 w sprawie zmiany planu finansowego i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2011 rok 2011-11-04 14:35
UCHWAŁA NR 48/115/2011 w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2011 rok oraz zmiany planu finansowego i w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2011 rok 2011-11-04 14:34
UCHWAŁA NR 48/114/2011 w sprawie powierzenia stanowiska pełniącego obowiązki Zastępcy Dyrektora Domu Dziecka w Barlinku 2011-11-04 14:33
UCHWAŁA NR 48/113/2011 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa związanego z realizacją projektu "NOWE PERSPEKTYWY - program aktywizacji mieszkańców powiatu myśliborskiego" 2011-11-04 14:32
UCHWAŁA NR 48/112/2011 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa związanego z realizacją projektu "Mamy potencjał ? możemy więcej! - II edycja" 2011-11-04 14:31
UCHWAŁA NR 48/111/2011 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu 2011-11-04 14:31
UCHWAŁA NR 48/110/2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2011-11-04 14:29
UCHWAŁA NR 47/109/2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2011-11-04 14:27
UCHWAŁA NR 46/108/2011 w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2011 rok oraz zmiany planu finansowego i w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2011 rok 2011-11-04 14:26
UCHWAŁA NR 45/107/2011 w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2011 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2011 rok 2011-10-07 12:04
UCHWAŁA NR 45/106/2011 w sprawie udzielenia pełnomocnictw procesowych 2011-10-06 12:44
UCHWAŁA NR 44/105/2011 w sprawie zmiany planu finansowego i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2011 rok 2011-10-03 08:37
UCHWAŁA NR 44/104/2011 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2011 rok 2011-10-03 08:36
UCHWAŁA NR 43/103/2011 w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego oraz zmiany w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2011 rok 2011-10-03 08:34
UCHWAŁA NR 43/102/2011 w sprawie nawiązania współpracy pomiędzy samorządami terytorialnymi Aglomeracji Gorzowskiej 2011-10-03 08:32
UCHWAŁA NR 42/101/2011 w sprawie zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2011 rok 2011-10-03 08:31
UCHWAŁA NR 42/100/2011 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa związanego z realizacją projektu ?KUŹNIA BIZNESU? 2011-10-03 08:30
UCHWAŁA NR 41/99/2011 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa związanego z realizacją partnerskich projektów systemowych 2011-10-03 08:29
UCHWAŁA NR 41/98/2011 w sprawie określenia założeń do projektu budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2012 rok 2011-09-13 09:57
UCHWAŁA NR 41/97/2011 w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego oraz zmiany w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2011 rok 2011-09-13 09:56
UCHWAŁA NR 41/96/2011 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół im. Noblistów Polskich w Myśliborzu 2011-09-13 09:52
UCHWAŁA NR 40/95/2011 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Barlinku. 2011-09-13 09:51
UCHWAŁA NR 40/94/2011 w sprawie udzielenia upoważnienia w zakresie zarządzania drogami 2011-09-13 09:51
UCHWAŁA NR 40/93/2011 w sprawie zmiany planu finansowego i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2011 rok 2011-09-13 09:50
UCHWAŁA NR 40/92/2011 w sprawie zmiany planu finansowego i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2011 rok 2011-09-13 09:50
UCHWAŁA NR 40/91/2011 w sprawie przekazania informacji 2011-09-13 09:49
UCHWAŁA NR 40/90/2011 w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego oraz zmiany w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2011 rok 2011-09-13 09:48
UCHWAŁA NR 40/89/2011 w sprawie konsultacji społecznych nad "Programem współpracy Powiatu Myśliborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok". 2011-09-13 09:47
UCHWAŁA NR 40/88/2011 w sprawie powierzenia stanowiska pełniącego obowiązki Zastępcy Dyrektora Domu Dziecka w Barlinku 2011-09-13 09:46
UCHWAŁA NR 40/87/2011 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Dębnie. 2011-09-13 09:45
UCHWAŁA NR 39/86/2011 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół im. Ignacego Solarza w Smolnicy 2011-08-31 10:26
UCHWAŁA NR 39/85/2011 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu 2011-08-31 10:25
UCHWAŁA NR 39/84/2011 w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego oraz zmiany w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2011 rok 2011-08-31 10:25
UCHWAŁA NR 38/83/2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2011-08-24 12:38
UCHWAŁA NR 38/82/2011 w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2011 rok 2011-08-24 12:37
UCHWAŁA NR 37/81/2011 w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego oraz zmiany w budżecie i w planie finansowym Powiatu Myśliborskiego na 2011 rok 2011-08-24 12:36
UCHWAŁA NR 37/80/2011 w sprawie zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2011 rok oraz zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2011 rok 2011-08-24 12:36
UCHWAŁA NR 36/79/2011 w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2011 rok oraz zmiany planu i w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2011 rok 2011-08-24 12:35
UCHWAŁA NR 36/78/2011 w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej 2011-08-24 12:34
UCHWAŁA NR 35/77/2011 w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej 2011-08-03 08:43
UCHWAŁA NR 35/76/2011 w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej 2011-08-03 08:43
UCHWAŁA NR 35/75/2011 w sprawie zatwierdzenia projektu konkursowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pt. ?Na przekór stereotypom? w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 oraz udzielenia pełnomocnictwa do realizacji powyższego projektu. 2011-08-03 08:42
UCHWAŁA NR 35/74/2011 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2011 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Barlinku 2011-08-03 08:41
UCHWAŁA NR 35/73/2011 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2011 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Dębnie 2011-08-03 08:41
UCHWAŁA NR 34/72/2011 w sprawie zmiany planu finansowego i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2011 rok 2011-08-03 14:32
UCHWAŁA NR 33/71/2011 w sprawie zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2011 rok oraz zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2011 rok 2011-08-03 08:39
UCHWAŁA NR 33/70/2011 w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej 2011-08-03 08:38
UCHWAŁA NR 33/69/2011 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2011-08-03 08:37
UCHWAŁA NR 33/68/2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2011-08-03 08:35
UCHWAŁA NR 33/67/2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2011-08-03 08:32
UCHWAŁA NR 32/66/2011 w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2011 rok 2011-08-03 08:27
UCHWAŁA NR 31/65/2011 w sprawie przyjęcia skonsolidowanego bilansu jednostki samorządu terytorialnego-Powiatu Myśliborskiego za 2010 rok 2011-07-11 11:17
UCHWAŁA NR 31/64/2011 w sprawie zmiany w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2011 rok 2011-07-11 11:16
UCHWAŁA NR 31/63/2011 w sprawie zmiany planu finansowego i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2011 rok 2011-07-11 11:15
UCHWAŁA NR 30/62/2011 w sprawie udzielenia upoważnienia 2011-07-11 11:15
UCHWAŁA NR 30/61/2011 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa związanego z realizacją partnerskich projektów systemowych. 2011-07-11 11:14
UCHWAŁA NR 29/60/2011 w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2011 rok oraz zmiany planu i w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2011 rok 2011-06-28 14:26
UCHWAŁA NR 28/59/2011 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu. 2011-06-28 14:25
UCHWAŁA NR 27/58/2011 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Smolnicy 2011-06-28 14:24
UCHWAŁA NR 27/57/2011 w sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu do kategorii drogi powiatowej 2011-06-28 14:23
UCHWAŁA NR 26/56/2011 w sprawie zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2011 rok 2011-06-09 14:52
UCHWAŁA NR 26/55/2011 w sprawie powierzenia stanowiska pełniącego obowiązki Zastępcy Dyrektora Domu Dziecka w Barlinku 2011-06-09 14:52
UCHWAŁA NR 25/54/2011 w sprawie zmiany w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2011 rok 2011-06-09 14:51
UCHWAŁA NR 25/53/2011 w sprawie rozpoczęcia konsultacji społecznych nad projektem Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu dotyczącym współpracy Powiatu Myśliborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011 2011-06-03 14:16
UCHWAŁA NR 25/52/2011 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Domu Dziecka w Barlinku 2011-06-03 14:15
UCHWAŁA NR 25/51/2011 w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Koordynującego realizację Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego 2011-06-03 14:15
UCHWAŁA NR 24/50/2011 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2011 rok 2011-05-25 08:37
UCHWAŁA NR 24/49/2011 w sprawie zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2011 rok 2011-05-25 08:36
UCHWAŁA NR 24/48/2011 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu 2011-05-25 08:35
UCHWAŁA NR 24/47/2011 w sprawie zmiany planu finansowego i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2011 rok 2011-05-25 08:35
UCHWAŁA NR 23/46/2011 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Smolnicy 2011-05-19 13:29
UCHWAŁA NR 22/45/2011 w sprawie odwołania dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu 2011-05-16 12:43
UCHWAŁA NR 21/44/2011 w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej 2011-05-06 07:15
UCHWAŁA NR 21/43/2011 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2011 rok 2011-05-06 07:13
UCHWAŁA NR 20/42/2011 w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego oraz zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2011 rok 2011-05-06 07:12
UCHWAŁA NR 20/41/2011 w sprawie organizacji roku szkolnego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Myśliborski 2011-05-06 07:11
UCHWAŁA NR 20/40/2011 w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowo - Wychowawczych "Szkuner" w Myśliborzu 2011-05-06 07:10
UCHWAŁA NR 19/39/2011 w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2011 rok 2011-04-26 12:15
UCHWAŁA NR 19/38/2011 w sprawie zmiany w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2011 rok 2011-04-26 12:15
UCHWAŁA NR 19/37/2011 w sprawie zmiany w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2011 rok 2011-04-26 12:14
UCHWAŁA NR 19/36/2011 w sprawie ustalenia wysokości dotacji na 2011 rok dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych funkcjonujących na terenie Powiatu Myśliborskiego 2011-04-26 12:13
UCHWAŁA NR 18/35/2011 w sprawie zmiany budżetu w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2011 rok 2011-04-19 08:41
UCHWAŁA NR 18/34/2011w sprawie powołania Zespołu do przeprowadzenia analizy dotychczasowej formy organizacyjnej Szpitali Powiatowych i przedstawienia możliwych kierunków zmian w tym zakresie 2011-04-19 08:41
UCHWAŁA NR 18/33/2011 w sprawie organizacji roku szkolnego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Myśliborski 2011-04-07 14:46
UCHWAŁA NR 17/32/2011 w sprawie zmiany budżetu i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2011 rok 2011-04-07 14:45
UCHWAŁA NR 16/31/2011 w sprawie zmiany budżetu w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2011 rok 2011-03-29 10:08
UCHWAŁA NR 16/30/2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2011-03-29 07:43
UCHWAŁA NR 16/29/2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2011-03-29 07:43
UCHWAŁA NR 14/28/2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2011-03-22 11:21
UCHWAŁA NR 14/27/2011 w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za dokształcanie i doskonalenie nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w roku 2011 2011-03-22 11:20
UCHWAŁA NR 14/26/2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2011-03-22 11:19
UCHWAŁA NR 14/25/2011 w sprawie wyznaczenia lekarza do opiniowania wniosków o skierowanie osób do Zakładu Opiekuńczo ? Leczniczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Dębnie. 2011-03-15 13:02
UCHWAŁA NR 14/24/2011 w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu 2011-03-15 13:02
UCHWAŁA NR 14/23/2011 w sprawie przekazania uprawnień kierownikowi podległej jednostki organizacyjnej do dokonywania zmian w planie finansowym wydatków jednostek na 2011 rok 2011-03-15 13:01
UCHWAŁA NR 14/22/2011 w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu Powiatu Myśliborskiego i planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2011 rok 2011-03-15 12:56
UCHWAŁA NR 12/21/2011 w sprawie wytycznych do sporządzenia informacji o stanie mienia Powiatu Myśliborskiego 2011-03-15 13:03
UCHWAŁA NR 12/20/2011 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu kontroli jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego na 2011 rok, z uwzględnieniem rzeczowych zadań Wydziałów Starostwa Powiatowego w Myśliborzu. 2011-02-28 11:04
UCHWAŁA NR 9/19/2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2011-02-09 08:48
UCHWAŁA NR 8/18/2011 w sprawie wyznaczenia lekarza do opiniowania wniosków o skierowanie osób do Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Dębnie. 2011-02-09 08:47
UCHWAŁA NR 8/17/2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2011-02-09 08:45
UCHWAŁA NR 6/16/2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2011-02-09 08:45