Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała nr XIV/164/2011 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011 2012-01-09 08:59
dokument Uchwała nr XIV/163/2011 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2011-2027 2012-01-09 08:58
dokument Uchwała nr XIV/162/2011 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2011 rok 2012-01-09 08:45
dokument Uchwała nr XIV/161/2011 w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2011 rok 2012-01-09 08:45
dokument Uchwała nr XIV/160/2011 w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2012 rok 2012-01-09 08:44
dokument Uchwała nr XIV/159/2011 w sprawie planu pracy Rady Powiatu na 2012 rok 2012-01-09 08:43
dokument Uchwała nr XIV/158/2011 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego 2012-01-09 08:47
dokument Uchwała nr XIV/157/2011 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Myśliborskiego 2012-01-09 08:42
dokument Uchwała nr XIV/156/2011 w sprawie zasad dotyczących użytkowania, najmu oraz dzierżawy nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony 2012-01-09 08:41
dokument Uchwała nr XIV/155/2011 w sprawie wyrażenia zgody na zmianę celu darowizny przekazanej przez Powiat Myśliborski Gminie Dębno umową darowizny z dnia 18 stycznia 2000 r. i odstąpienia od jej odwołania 2012-01-09 08:18
dokument Uchwała nr XIV/154/2011 w sprawie określenia zasad postępowania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej przy zbyciu, oddaniu w najem, dzierżawę, użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych 2012-01-09 08:18
dokument Uchwała nr XIV/153/2011 w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Myśliborskiego w 2012 roku 2012-01-09 08:47
dokument Uchwała nr XIV/152/2011 zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań w 2011 roku 2012-01-09 08:16
dokument Uchwała nr XIV/151/2011 w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej 2012-01-09 08:16
dokument Uchwała nr XIV/150/2011 w sprawie przyjęcia do realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy na lata 2011-2012. 2012-01-09 07:39
dokument Uchwała nr XIV/149/2011 w sprawie zamiaru włączenia Technikum Ekonomicznego, Technikum Hotelarstwa, Technikum Handlowego oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku 2012-01-09 07:38
dokument Uchwała nr XIV/148/2011 w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Barlinku 2012-01-09 07:37
dokument Uchwała nr XIV/147/2011 w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej Nr 2 w Barlinku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Barlinku 2012-01-09 07:37
dokument Uchwała nr XIV/146/2011 w sprawie zamiaru likwidacji Policealnego Studium Turystycznego dla Dorosłych na podbudowie szkoły średniej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Barlinku 2012-01-09 07:36
dokument Uchwała nr XIV/145/2011 w sprawie zamiaru likwidacji II Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Barlinku 2012-01-09 07:36
dokument Uchwała nr XIV/144/2011 w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Handlowego zaocznego na podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Barlinku 2012-01-09 07:33
dokument Uchwała nr XIV/143/2011 w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej nr 1 na podbudowie Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku 2012-01-09 07:28
dokument Uchwała nr XIV/142/2011 w sprawie zamiaru likwidacji Dwuletniego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego Nr 1 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku 2012-01-09 07:28
dokument Uchwała nr XIV/141/2011 w sprawie zamiaru likwidacji Trzyletniego Technikum Uzupełniającego Nr 1 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku 2012-01-09 07:27
dokument Uchwała nr XIV/140/2011 w sprawie zamiaru likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku 2012-01-09 07:25
dokument Uchwała nr XIV/139/2011 w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku 2012-01-09 07:24
dokument Uchwała nr XIV/138/2011 w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego Uzupełniającego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Myśliborzu 2012-01-09 07:24
dokument Uchwała nr XIV/137/2011 w sprawie zamiaru likwidacji Policealnego Studium Zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Myśliborzu 2012-01-09 07:23
dokument Uchwała nr XIV/136/2011 w sprawie zamiaru likwidacji Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Barlinku 2012-01-09 07:22
dokument Uchwała nr XIV/135/2011 w sprawie zamiaru likwidacji Międzyszkolnego Ośrodka Sportu "Szkuner" w Myśliborzu 2012-01-09 07:22
dokument Uchwała nr XIV/134/2011 w sprawie rozwiązania Zespołu Placówek Oświatowo - Wychowawczych "Szkuner" w Myśliborzu 2012-01-09 07:21
dokument Uchwała nr XIV/133/2011 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2012-2027 2012-01-17 10:14
dokument Uchwała nr XIV/132/2011 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na rok 2012. 2012-01-17 10:14
dokument Uchwała nr XIII/131/2011 w sprawie współpracy Powiatu Myśliborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012 2011-11-29 13:12
dokument Uchwała nr XIII/130/2011 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2011 rok 2011-11-29 13:12
dokument Uchwała nr XIII/129/2011 zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań w 2011 roku 2011-11-29 13:11
dokument Uchwała nr XIII/128/2011 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Myśliborskiego 2011-11-29 13:10
dokument Uchwała nr XIII/127/2011 w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego 2011-11-29 13:10
dokument Uchwała nr XIII/126/2011 w sprawie zasad i trybu korzystania z powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej 2011-11-29 13:09
dokument Uchwała nr XIII/125/2011 w sprawie określenia zasad postępowania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej przy oddaniu w użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych 2011-11-29 13:09
dokument Uchwała nr XIII/124/2011 w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Myśliborskiego 2011-11-29 13:08
dokument Uchwała nr XIII/123/2011 w sprawie regulaminu wynagradzania za pracę nauczycieli 2011-11-29 13:07
dokument Uchwała nr XIII/122/2011 w sprawie odstąpienia od realizacji projektu pt.: "Czaplinek - Lychen 200 mil szlakiem Tysiąca Jezior poprzez miejscowości: Myślibórz, Dębno, Lipiany ? budowa infrastruktury wodnej, pieszej, rowerowej, wypoczynkowej oraz Regionalnego Centrum Informacji Turystycznej w Dębnie" 2011-11-29 13:07
dokument Uchwała nr XIII/121/2011 w sprawie połączenia placówek opiekuńczo ? wychowawczych funkcjonujących na terenie Powiatu Myśliborskiego w placówkę wielofunkcyjną o nazwie "Powiatowy Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych" 2011-11-29 13:06
dokument Uchwała nr XII/120/2011 zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań w 2011 roku 2011-11-03 14:04
dokument Uchwała nr XII/119/2011 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2011-2027 2011-11-03 14:03
dokument Uchwała nr XII/118/2011 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2011 rok 2011-11-03 14:02
dokument Uchwała nr XII/117/2011 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2011 rok 2011-11-03 14:01
dokument Uchwała nr XII/116/2011 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od odwołania darowizny przekazanej przez Powiat Myśliborski Gminie Myślibórz umową darowizny z dnia 21 sierpnia 2003 r. 2011-11-03 13:38
dokument Uchwała nr XII/115/2011 w sprawie zasad wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony 2011-11-03 11:45
dokument Uchwała nr XII/114/2011 w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec planowanej likwidacji jednostki Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie ? Jednostki Gospodarczej Zasobu w Myśliborzu 2011-11-03 11:44
dokument Uchwała nr XII/113/2011 w sprawie powołania komisji doraźnej ds. opracowania projektu Statutu Powiatu Myśliborskiego 2011-11-03 11:43
dokument Uchwała nr XII/112/2011 w sprawie przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży 2011-11-03 11:39
dokument Uchwała nr XI/111/2011 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach 2011-10-03 08:58
dokument Uchwała nr XI/110/2011 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2011 rok 2011-10-03 08:57
dokument Uchwała nr XI/109/2011 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2011 rok 2012-09-10 12:48
dokument Uchwała nr XI/108/2011 w sprawie przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną 2011-10-03 08:56
dokument Uchwała nr XI/107/2011 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie oraz ustanowienie służebności nieruchomości stanowiących własność Powiatu Myśliborskiego 2011-10-03 08:55
dokument Uchwała nr XI/106/2011 w sprawie wyrażenia woli przeprowadzenia przy udziale Gminy Dębno zmiany formy organizacyjno-prawnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Dębnie. 2011-10-03 08:54
dokument Uchwała nr XI/105/2011 w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Barlinku. 2011-10-03 08:53
dokument Uchwała nr XI/104/2011 w sprawie wskazania przedstawicieli Rady Powiatu w Myśliborzu do Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Barlinku. 2011-10-03 08:52
dokument Uchwała nr X/103/2011 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2011-2027 2011-09-12 10:08
dokument Uchwała nr X/102/2011 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2011 rok 2011-09-12 10:07
dokument Uchwała nr X/101/2011 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2011 rok 2011-09-12 10:06
dokument Uchwała nr X/100/2011 w sprawie upoważnienia Komisji Rewizyjnej do przeprowadzenia czynności kontrolnych 2011-09-06 07:31
dokument Uchwała nr X/99/2011 w sprawie zasad wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony 2011-09-06 07:30
dokument Uchwała nr X/98/2011 w sprawie przyjęcia do realizacji powiatowego programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie na lata 2011-2013 2011-09-06 07:29
dokument Uchwała nr X/97/2011 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Myśliborskiego 2011-09-06 07:28
dokument Uchwała nr X/96/2011 w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Noblistów Polskich w Myśliborzu 2011-09-06 07:27
dokument Uchwała nr IX/95/2011 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2011-2027 2011-08-03 08:44
dokument Uchwała nr IX/94/2011 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2011 rok 2011-07-26 12:54
dokument Uchwała nr IX/93/2011 w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu 2011-07-26 12:52
dokument Uchwała nr VIII/92/2011 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2011-2027 2011-07-08 10:44
dokument Uchwała nr VIII/91/2011 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2011 rok 2011-07-07 14:34
dokument Uchwała nr VIII/90/2011 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2011 rok 2011-07-07 14:33
dokument Uchwała nr VIII/89/2011 zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań w 2011 roku 2011-07-07 14:32
dokument Uchwała nr VIII/88/2011 w sprawie przekazania skargi organowi właściwemu do jej rozpatrzenia 2013-04-17 19:33
dokument Uchwała nr VIII/87/2011 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu 2013-04-17 19:33
dokument Uchwała nr VIII/86/2011 w sprawie wyrażenia opinii dot. projektu uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie likwidacji Portowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szczecinie 2011-07-07 14:30
dokument Uchwała nr VIII/85/2011 w sprawie wyrażenia zgody Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Barlinku na zakup aparatury i sprzętu medycznego 2011-07-07 14:30
dokument Uchwała nr VIII/84/2011 w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Dębnie 2011-07-07 14:29
dokument Uchwała nr VIII/83/2011 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Myśliborskim w 2010 roku 2011-07-07 14:29
dokument Uchwała nr VIII/82/2011 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Myśliborskim w 2010 roku 2011-07-07 14:27
dokument Uchwała nr VIII/81/2011 w sprawie przyjęcia sprawozdania za okres 2009 ? 2010 z realizacji "Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Myśliborskiego na lata 2004 - 2007 z perspektywą na lata 2008 ? 2011 " 2011-07-07 14:16
dokument Uchwała nr VIII/80/2011 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2010 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Dębnie 2012-03-15 14:44
dokument Uchwała nr VIII/79/2011 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2010 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Barlinku 2011-07-07 14:01
dokument Uchwała nr VIII/78/2011 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Myśliborzu za 2010 rok 2011-07-07 13:55
dokument Uchwała nr VIII/77/2011 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2010 rok 2011-07-07 13:54
dokument Uchwała nr VII/76/2011 zmieniająca uchwałę Nr IV/42/2011 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2011-2025 2011-05-25 11:47
dokument Uchwała nr VII/75/2011 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2011 rok 2011-05-25 11:46
dokument Uchwała nr VII/74/2011 zmieniająca uchwałę Nr IV/41/2011 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2011 rok 2011-05-25 11:44
dokument Uchwała nr VII/73/2011 zmieniająca uchwałę nr VI/72/2011 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 27 kwietnia 2011 roku w sprawie emisji obligacji Powiatu Myśliborskiego oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 2011-05-25 11:43
dokument Uchwała nr VI/72/2011 w sprawie emisji obligacji Powiatu Myśliborskiego oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 2011-05-06 09:03
dokument Uchwała nr VI/71/2011 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2011-2025 2011-05-06 09:02
dokument Uchwała nr VI/70/2011 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2011 rok 2011-05-06 09:01
dokument Uchwała nr VI/69/2011 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2011 rok 2011-05-06 09:00
dokument Uchwała nr VI/68/2011 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Myśliborskiego 2013-04-17 19:32
dokument Uchwała nr VI/67/2011 w sprawie włączenia Publicznego Gimnazjum nr 2 w Myśliborzu do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Noblistów Polskich w Myśliborzu 2011-05-06 08:58
dokument Uchwała nr VI/66/2011 w sprawie likwidacji Dwuletniego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego Nr 2 dla Dorosłych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Myśliborzu 2011-05-06 08:57
dokument Uchwała nr VI/65/2011 w sprawie likwidacji II Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Myśliborzu 2011-05-06 08:56
dokument Uchwała nr VI/64/2011 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania stałych komisji rady powiatu, ustalenia liczby osób wchodzących w ich skład, przedmiotu ich działania oraz składu osobowego 2011-05-06 08:55
dokument Uchwała nr VI/63/2011 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zespołu Placówek Oświatowo - Wychowawczych "Szkuner" w Myśliborzu za 2010 rok 2011-05-06 08:53
dokument Uchwała nr VI/62/2011 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach za 2010 rok 2011-05-06 08:51
dokument Uchwała nr VI/61/2011 w sprawie przyjęcia informacji o działalności w roku 2010 Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Myśliborskiego 2011-05-06 08:50
dokument Uchwała nr VI/60/2011 w sprawie przyjęcia informacji o sytuacji na rynku pracy w Powiecie Myśliborskim 2011-05-06 08:49
dokument Uchwała nr VI/59/2011 w sprawie uchwalenia sprawozdania z realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Myśliborskiego za 2010 rok 2011-05-06 08:48
dokument Uchwała nr V/58/2011 w sprawie udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz placówek niepublicznych prowadzonych na terenie Powiatu Myśliborskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania 2011-04-05 11:07
dokument Uchwała nr V/57/2011 w sprawie przekazania skargi organowi właściwemu do jej rozpatrzenia 2013-04-17 19:31
dokument Uchwała nr V/56/2011 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora SPZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie 2013-04-12 13:51
dokument Uchwała nr V/55/2011 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Domu Dziecka w Barlinku 2013-04-12 13:50
dokument Uchwała nr V/54/2011 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego 2011-04-05 11:01
dokument Uchwała nr V/53/2011 zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań w 2011 roku 2011-04-05 11:00
dokument Uchwała nr V/52/2011 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań pomocy społecznej w Powiecie Myśliborskim oraz sprawozdania Społecznej Rady Osób Niepełnosprawnych za 2010 rok 2011-04-05 10:57
dokument Uchwała nr V/51/2011 w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za rok 2010 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Dębnie 2011-04-05 10:56
dokument Uchwała nr V/50/2011 w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Barlinku za rok 2010 2011-04-05 10:53
dokument Uchwała nr IV/49/2011 w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań w 2011 roku 2011-03-14 13:40
dokument Uchwała nr IV/48/2011 w sprawie zamiaru włączenia Publicznego Gimnazjum do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Noblistów Polskich w Myśliborzu 2011-03-14 13:40
dokument Uchwała nr IV/47/2011 w sprawie zamiaru włączenia II Liceum Ogólnokształcącego do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Myśliborzu 2011-03-14 13:39
dokument Uchwała nr IV/46/2011 w sprawie zamiaru likwidacji Dwuletniego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego Nr 2 dla Dorosłych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 2 w Myśliborzu 2011-03-14 13:38
dokument Uchwała nr IV/45/2011 w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 2 w Myśliborzu 2011-03-14 13:37
dokument Uchwała nr IV/44/2011 w sprawie zamiaru likwidacji Czteroletniego Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 2 w Myśliborzu 2011-03-14 13:36
dokument Uchwała nr IV/43/2011 w sprawie zamiaru likwidacji II Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 2 w Myśliborzu 2011-03-14 13:36
dokument Uchwała nr IV/42/2011 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2011-2025 2011-03-14 13:35
dokument Uchwała nr IV/41/2011 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na rok 2011 2011-03-14 13:30
dokument Uchwała nr III/40/2011 w sprawie reprezentowania Powiatu Myśliborskiego w Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Pomerania 2011-01-31 10:45
dokument Uchwała nr III/39/2011 w sprawie oświadczenia w przedmiocie pomocy we współfinansowaniu budowy nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Myśliborzu 2011-01-31 10:45
dokument Uchwała nr III/38/2011 w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji 2011-01-31 10:44
dokument Uchwała nr III/37/2011 w sprawie delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 2011-01-31 10:43
dokument Uchwała nr III/36/2011 w sprawie zmiany składu osobowego Stałych Komisji Rady Powiatu 2011-01-31 10:42
dokument Uchwała nr III/35/2011 w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej 2011-01-31 10:41
dokument Uchwała nr III/34/2011 w sprawie zatwierdzenia planów pracy Stałych Komisji Rady Powiatu w Myśliborzu na 2011 rok 2011-01-31 10:40