Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Prognoza długu publicznego Powiatu Myśliborskiegona lata 2001 - 2006


Prognoza długu publicznego

Powiatu Myśliborskiego

na lata 2001 - 2006

w zł.

Lp.

Wyszczególnienie

Wykonanie

Przewidywane wykonanie

2001

2002

2003

2004

2005

2006

1

2

3

4

5

6

7

8

1

A. Dochody

47.532.805

40.725.116

35.014.737

41.649.129

42.565.409

43.459.282

2

B. Wydatki

47.630.945

40.838.607

35.014.737

41.649.129

42.565.409

43.459.282

z tego:

X

X

X

X

X

X

3

- wydatki bieżące

46.800.126

40.541.316

34.230.172

40.849.129

41.715.409

42.559.282

4

- wydatki majątkowe

830.819

297.291

784.565

800.000

850.000

900.000

5

C. Rozchody ogółem

z tego:

X

X

X

X

X

X

6

1) spłaty kredytów

7

2) pożyczki udzielone

8

3) spłaty pożyczek

9

4) wykup papierów wartościowych

10

5) wykup obligacji samorządowych

11

6) inne cele

12

D. WYNIK (A-B-C)

-98.140

-113.491

13

E. FINANSOWANIE

366.580

268.440

154.949

z tego:

X

X

X

X

X

X

14

1) kredyty bankowe

15

2) pożyczki

16

3) spłaty pożyczek udzielonych

17

4) nadwyżka z lat ubiegłych

366.580

268.440

154.949

18

5) papiery wartościowe

19

6) obligacje j.s.t.

20

7) prywatyzacja majątku j.s.t.

21

8) inne źródła

22

F. UMORZENIE POŻYCZKI

23

G. DŁUG NA KONIEC ROKU

37.211

583.486

z tego:

X

X

X

X

X

X

24

1) wyemitowane papiery wartościowe

25

2) zaciągnięte kredyty

26

3) zaciągnięte pożyczki

27

4) przyjęte depozyty 2)

28

5) wymagalne zobowiązania

37.211

583.486

29

a) jednostek budżetowych

37.211

583.486

30

b) wynikające z ustaw i orzeczeń sądów

31

c) wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji

32

d) wynikające z innych tytułów

33

e) pozostałych jednostek organizacyjnych

34

H. Wskaźnik długu do dochodu

0,07

1,43

35

I. OBCIĄŻENIE ROCZNE BUDŻETU Z TYTUŁU SPŁATY ZADŁUŻENIA

-

159.755

995.764

1.512.850

1.342.325

1.015.029

z tego:

X

X

X

X

X

X

36

1) raty kredytów z odsetkami,

37

2) raty pożyczek z odsetkami,

38

3) potencjalne spłaty udzielonych poręczeń z należnymi odsetkami,

-

159.755

995.764

1.512.850

1.342.325

1.015.029

39

4) wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez j.s.t.

40

J. Wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia do dochodu (poz. 35/ poz. 1) %

-

0,39

2,84

3,63

3,15

2,33

  1. - niepotrzebne skreślić

  2. - depozyty przejęte do budżetu

  3. - podać dane na poszczególne lata objęte spłatą całego zadłużenia

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 24-10-2003 12:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-10-2003
Ostatnia aktualizacja: - 24-10-2003 12:48