Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Nr 74 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Myśliborzu 2012-01-04 13:09
dokument Nr 73 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej 2011-12-22 09:18
dokument Nr 72 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji 2011-12-19 10:26
dokument Nr 71 zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminów wewnętrznych komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Myśliborzu 2011-12-13 09:38
dokument Nr 70 zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminów wewnętrznych komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Myśliborzu 2011-12-13 09:37
dokument Nr 69 w sprawie wyznaczenia organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Myśliborskim 2011-12-13 09:36
dokument Nr 68 w sprawie powołania zespołu 2011-12-13 09:34
dokument Nr 67 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu z zakresu wykonywania transportu drogowego taksówką 2011-11-09 13:40
dokument Nr 66 w sprawie ustalenia procedury zarządzania ryzykiem w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu 2011-11-02 11:08
dokument Nr 65 zmieniające zarządzenie w sprawie instrukcji obiegu dokumentów księgowych w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu 2011-10-26 16:02
dokument Nr 64 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa dla samochodów 2011-10-26 16:00
dokument Nr 63 w sprawie powołania Komisji Odbioru 2011-10-26 15:59
dokument Nr 62 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej 2011-09-28 15:00
dokument Nr 61 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Koordynatora Wspólnej Metody Oceny (CAF) 2011-09-28 14:59
dokument Nr 60 zmieniające zarządzenie w sprawie używania pojazdów prywatnych do celów służbowych 2011-09-28 14:59
dokument Nr 59 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu 2011-09-09 14:28
dokument Nr 58 w sprawie powołania komisji ds. powiatowego konkursu na najładniejszy wieniec dożynkowy 2011-09-08 15:05
dokument Nr 57 w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego zbiórki publicznej na rzecz Domu Dziecka w Barlinku oraz Palcówki Wielofunkcyjnej w Dębnie 2011-09-08 15:03
dokument Nr 56 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej 2011-08-30 12:48
dokument Nr 55 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu 2011-08-30 12:47
dokument Nr 54 w sprawie powołania komisji do wyłonienia najkorzystniejszej oferty na realizację zadania z zakresu usuwania pojazdów z dróg i prowadzenia parkingów strzeżonych. 2011-08-19 11:08
dokument Nr 53 w sprawie ustanowienia urzędnika wyborczego 2011-08-12 09:27
dokument Nr 52 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw zarządzania ryzykiem 2011-08-12 09:26
dokument Nr 51 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej 2011-08-12 07:39
dokument Nr 50 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu Na 2011-08-01 14:06
dokument Nr 49 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa dla samochodów 2011-08-01 14:05
dokument Nr 48 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej 2011-08-01 14:03
dokument Nr 47 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla Pani Katarzyny Pasternak. 2011-08-01 11:13
dokument Nr 46 zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych 2011-07-15 11:00
dokument Nr 45 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej 2011-07-07 12:45
dokument Nr 44 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej 2011-07-07 12:44
dokument Nr 43 w sprawie określenia rodzajów przesyłek wpływających, które nie są otwierane przez punkt kancelaryjny 2011-07-07 12:42
dokument Nr 42 w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa dla samochodów 2011-07-07 12:42
dokument Nr 41 zmieniające zarządzenie w sprawie używania pojazdów prywatnych do celów służbowych 2011-05-26 13:40
dokument Nr 40 w sprawie zasad przyznawania patronatu Starosty Myśliborskiego 2011-05-26 13:38
dokument Nr 39 w sprawie ustalenia Regulaminu Kontroli Instytucjonalnej 2011-05-17 14:28
dokument Nr 38 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia instrukcji obejmującej procedury nadzoru w zakresie gromadzenia, wydatkowania i zwrotu środków publicznych oraz nadzoru nad realizacją projektów współfinansowanych ze środków UE obowiązujących w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu 2011-05-16 12:21
dokument Nr 37 w sprawie powołania Zespołu do spraw zarządzania ryzykiem 2011-05-16 12:18
dokument Nr 36 w sprawie instrukcji określającej sposób zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych "Pojazd i Kierowca" 2011-05-16 12:17
dokument Nr 35 w sprawie powołania Zespołu Zarządzającego ds. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Powiatu Myśliborskiego 2011-05-16 12:15
dokument Nr 34 w sprawie powołania zespołu ds. koordynacji realizacji inwestycji 2011-05-13 12:23
dokument Nr 33 w sprawie uzupełnienia Składu Powiatowej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych 2011-04-29 14:18
dokument Nr 32 zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 Euro 2011-04-22 10:18
dokument Nr 31 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Myśliborzu 2011-04-13 10:20
dokument Nr 30 w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Myśliborzu na 2011 rok 2011-04-15 10:55
dokument Nr 29 w sprawie powołania Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Myśliborzu 2011-04-04 14:38
dokument Nr 28 w sprawie regulaminów wewnętrznych komórek organizacyjnych 2011-04-19 12:14
dokument Nr 27 w sprawie likwidacji pieczęci i pieczątek 2011-04-04 14:22
dokument Nr 26 w sprawie używania pojazdów prywatnych do celów służbowych 2011-03-22 13:57
dokument Nr 25 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Powiatowej Rady Zatrudnienia na kadencję w latach 2009-2013 2011-03-22 13:54
dokument Nr 24 zmieniające zarządzenie w sprawie klasyfikowania wydatków i sporządzania sprawozdania Rb-WSa w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Starostwo Powiatowe w Myśliborzu 2011-03-22 13:53
dokument Nr 23 zmieniające zarządzenie w sprawie określenia zasad (polityki) rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu 2011-03-22 13:52
dokument Nr 22 w sprawie zasad korzystania z samochodów służbowych 2011-03-22 13:51
dokument Nr 21 w sprawie: ochrony danych osobowych 2011-04-13 12:53
dokument Nr 20 w sprawie: nadzoru nad placówkami opiekuńczo-wychowawczymi w Powiecie Myśliborskim 2011-03-22 13:45
dokument Nr 19 w sprawie Centralnego Rejestru Umów w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu 2011-02-18 14:04
dokument Nr 18 w sprawie ustanowienia jednolitego znaku graficznego dla materiałów promujących Powiat Myśliborski 2011-02-16 12:14
dokument Nr 17 w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Myśliborskiego w 2011 roku. Na 2011-02-16 11:26
dokument Nr 16 w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych w Myśliborzu w 2011r. 2011-02-16 11:25
dokument Nr 15 w sprawie: powołania doraźnej Komisji ds wyjaśnienia zaistniałych okoliczności w SPZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie 2011-02-16 13:45
dokument Nr 14 w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 2011-02-11 11:02
dokument Nr 13 w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych 2011-02-08 11:46
dokument Nr 12 w sprawie systemu wykonywania czynności kancelaryjnych 2011-02-08 11:45
dokument Nr 11 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Roboczego 2011-02-02 14:32
dokument Nr 10 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Roboczego 2011-02-02 14:30
dokument Nr 9 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Roboczego 2011-02-02 14:28
dokument Nr 8 w sprawie określenia zasad przekazywania materiałów do Biuletynu Informacji Publicznej 2011-02-02 11:00
dokument Nr 7 w sprawie wprowadzenia instrukcji postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu 2011-02-03 08:47
dokument Nr 6 w sprawie powołania koordynatora ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi 2011-02-01 14:18
dokument Nr 5 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. budżetu zadaniowego 2011-02-01 14:18
dokument Nr 4 w sprawie klasyfikowania wydatków i sporządzania sprawozdania Rb-WSa w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Starostwo Powiatowe w Myśliborzu 2011-02-03 10:11
dokument Nr 3 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej 2011-01-20 10:23
dokument Nr 2 w sprawie inwentaryzacji pieczęci i pieczątek w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu 2011-01-20 10:22
dokument Nr 1 w sprawie zasad zamawiania, używania, przechowywania oraz likwidacji pieczęci i pieczątek w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu 2011-01-18 12:23