Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2014 - 2027 2014-10-20 10:48
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2014 rok 2014-10-20 10:42
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych do realizacji w 2014 roku 2014-10-20 10:41
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie pozostawienia skargi bez rozpoznania 2014-10-20 10:39
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego 2014-10-20 10:39
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych ustanowionych za trwały zarząd jednostce organizacyjnej Powiatu Myśliborskiego 2014-10-20 10:38
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie w formie darowizny nieruchomości od Gminy Boleszkowice 2014-10-20 10:35
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do spółki pod firmą Szpital Barlinek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na podwyższenie jej kapitału oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale 2014-10-20 10:34
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia Zintegrowanej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Myśliborskim na lata 2014-2019 2014-10-20 10:33
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu współpracy Powiatu Myśliborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2015-2018 2014-10-20 10:31
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2014 - 2027 2014-08-19 14:52
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2014 rok 2014-08-19 14:51
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych do realizacji w 2014 roku 2014-08-19 14:48
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Myśliborskiego 2014-08-19 14:47
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Myśliborzu 2014-08-19 14:44
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie utworzenia Regionalnej Placówki Opiekuńczo - Terapeutycznej w Dębnie 2014-08-06 08:50
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę w sprawie zmiany nazwy jednostki organizacyjnej Powiatu Myśliborskiego i nadania statutu 2014-08-06 08:49
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków i innych składników wynagrodzenia w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Myśliborski 2014-07-16 09:45
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki pod firmą Szpital w Dębnie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na podwyższenie jej kapitału oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale 2014-07-16 09:43
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości służebnością przesyłu 2014-07-16 09:42
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia prowadzenia zadania samorządu województwa w zakresie uruchomienia i prowadzenia Regionalnej Placówki Opiekuńczo ? Terapeutycznej w Dębnie 2014-06-27 09:22
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie oświadczenia w przedmiocie uczczenia 15 ? lecia utworzenia Powiatu Myśliborskiego 2014-06-17 11:25
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany wynagrodzenia za pracę w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu 2014-06-06 11:11
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany ustalenia wynagrodzenia Starosty Myśliborskiego 2014-06-06 11:10
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Myśliborskiego 2014-06-06 11:09
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie w formie darowizny nieruchomości stanowiącej drogę od Gminy Nowogródek Pomorski 2014-06-06 11:07
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Myśliborskiego 2014-06-06 11:06
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej 2014-06-06 11:05
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Myśliborzu za 2013 rok 2014-06-06 11:03
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok 2014-06-06 11:02
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2014 rok 2014-05-23 14:24
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie założenia Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Smolnicy, założenia Podstawowej Szkoły Specjalnej w Smolnicy wchodzącej w skład Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Smolnicy, włączenia Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Smolnicy do Zespołu Szkół w Smolnicy oraz zmiany nazwy Zespołu Szkół w Smolnicy na Zespół Szkół i Placówek w Smolnicy 2014-05-28 11:26
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2014 rok 2014-05-12 15:40
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2014 - 2027 2014-05-12 15:38
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie założenia Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Smolnicy, założenia Podstawowej Szkoły Specjalnej w Smolnicy wchodzącej w skład Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Smolnicy, włączenia Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Smolnicy do Zespołu Szkół w Smolnicy oraz zmiany nazwy Zespołu Szkół w Smolnicy na Zespół Szkół i Placówek w Smolnicy 2014-05-12 15:36
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie określenia rodzajów świadczeń na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania 2014-05-12 15:35
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2014 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Myśliborski 2014-05-12 15:33
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków i innych składników wynagrodzenia w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Myśliborski 2014-05-12 15:31
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków rzeczywiście poniesionych członkom Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz innym osobom powołanym do udziału w jej pracach 2014-04-14 08:04
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych 2014-04-14 08:02
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach 2014-03-18 11:14
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych powiatu 2014-03-18 11:10
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych do realizacji w 2014 roku 2014-03-18 11:07
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie dokonania oceny rocznej działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dębnie 2014-03-18 10:37
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu uchylającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat za posiłki w stołówce Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach 2014-03-18 10:33
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego 2014-03-18 10:32
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2014 rok. 2014-02-12 11:43
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2014 - 2027. 2014-02-12 11:41
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2014 r. 2014-01-22 09:59
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie uchawenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2014-2027 2014-01-22 09:47
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie stwierdzenia odwołania radnego Cezarego Krzyżanowskiego z funkcji Przewodniczącego Rady Powiatu w Myśliborzu 2014-01-21 12:50
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Dębnie 2014-01-21 11:49
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie pozostawienia skargi bez rozpoznania 2014-01-21 11:47
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zatwierdzenia planów pracy Stałych Komisji Rady Powiatu w Myśliborzu na 2014 rok 2014-01-21 11:46
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia do realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Myśliborskim na lata 2014-2015. 2014-01-21 11:39
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego 2014-01-24 22:03
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Obsługi Finansowo - Administracyjnej w Myśliborzu 2014-01-21 11:32
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Myśliborskiego 2014-01-21 11:19
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 rok 2013-12-10 14:47
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie planu pracy Rady Powiatu na 2014 rok 2013-12-10 14:47
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Myśliborzu 2013-12-19 12:45
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Myśliborskiego 2013-12-19 12:37
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Myśliborskiego 2013-12-10 14:45
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany składu osobowego Stałych Komisji Rady Powiatu 2013-12-10 14:44
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013 2013-12-10 14:43
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Myśliborskiego. 2013-12-10 14:43
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie okreslania przypadków, w jakich nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Myśliborski można obniżyć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć oraz warunki i tryb tego obniżenia. 2013-12-10 14:42
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Myśliborskiego w 2014 roku. 2013-12-11 10:00
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na zmianę celu darowizny przekazanej przez Powiat Myśliborski Gminie Dębno umową darowizny z dnia 18 stycznia 2000 r. i odstąpienia od jej odwołania 2013-12-11 09:55
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu 2013-12-10 14:32
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Myśliborskiego. 2013-12-10 14:31
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2013 - 2027 2013-11-22 12:16
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rearzu zmieniająca uclizację zadań w 2013 roku 2013-11-22 12:14
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie uczestniczenia Powiatu Myśliborskiego w realizacji projektu "ZSIN - Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach - Faza I" 2013-11-22 12:12
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Powiatu Myśliborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014". 2013-11-22 12:10
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2013 rok 2013-10-21 12:00
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie poparcia stanowiska Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego odnośnie wpisania norki amerykańskiej na listę gatunków obcych i inwazyjnych oraz zaostrzenia przepisów przy zakładaniu ferm norki amerykańskiej 2013-10-21 11:51
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej 2013-10-21 11:50
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie ustalenia przebiegu dróg powiatowych na terenie Powiatu Myśliborskiego 2013-10-21 11:49
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego pod nazwą Powiatowy Ośrodek Sportu i Rekreacji ?SZKUNER? w Myśliborzu poprzez likwidację w celu utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 2013-10-21 11:48
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych za trwały zarząd jednostce organizacyjnej Powiatu Myśliborskiego 2013-10-21 11:47
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniającą uchwałę w sprawie zmiany nazwy jednostki organizacyjnej Powiatu Myśliborskiego i nadania statutu 2013-10-21 11:46
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych w Myśliborzu 2013-10-21 11:40
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu 2013-10-21 11:38
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na rok 2013 2013-10-02 15:06
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2013 rok 2013-10-02 15:02
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa 2013-10-02 15:07
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie emisji obligacji Powiatu Myśliborskiego oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 2013-10-02 14:59
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań w 2013 roku 2013-10-02 14:57
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2013-2027 2013-10-02 14:54
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na rok 2013 2013-08-16 13:10
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Myśliborskiego w 2013 roku 2013-08-16 13:07
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego - Powiatowego Ośrodka Sportu i Rekreacji "Szkuner" w Myśliborzu na 2013 rok. 2013-08-16 13:06
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2013 rok 2013-08-16 13:04
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego 2013-08-16 13:02
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Myśliborskiego 2013-08-16 13:01
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie uchwalenia "Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Myśliborskiego na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017 - 2020" 2013-08-26 13:46
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku 2013-08-16 12:59
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu 2013-08-16 12:16
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia "Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Myśliborskiego na lata 2013-2015" 2013-08-16 13:13
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie określenia przypadków, w jakich nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Myśliborski można obniżyć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć oraz warunki i tryb tego obniżenia 2013-08-14 08:58
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia i zasad rozliczania obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć oraz udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Myśliborski 2013-08-14 08:57
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2013 - 2027 2013-06-20 07:32
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na rok 2013 2013-06-20 07:37
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Powiatu w Myśliborzu 2013-06-20 07:16
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku 2013-06-20 07:15
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia i nadania statutu samorządowemu zakładowi budżetowemu pod nazwą Powiatowy Ośrodek Sportu i Rekreacji "Szkuner" w Myśliborzu 2013-06-19 08:07
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2013 rok 2013-06-19 07:33
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Myśliborskiego w 2013 roku 2013-06-19 07:32
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 rok 2013-06-19 07:31
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2012 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Dębnie 2013-06-19 07:23
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2012 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Barlinku 2013-06-19 07:22
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zajęcia stanowiska w zakresie upraw roślin oraz hodowli zwierząt genetycznie modyfikowanych (GMO) 2013-06-18 07:34
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Myśliborzu za 2012 rok 2013-06-18 07:33
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Obsługi Finansowo - Administracyjnej w Myśliborzu 2013-05-20 07:17
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniająca uchwałe w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2013 - 2027 2013-05-20 07:15
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany ustalenia wynagrodzenia Starosty Myśliborskiego 2013-04-17 11:19
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Myśliborskiego 2013-04-17 11:18
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego - Powiatowego Ośrodka Sportu i Rekreacji "Szkuner" w Myśliborzu na 2013 rok. 2013-04-17 11:17
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie powierzenia wykonania zadań powiatowej biblioteki publicznej 2013-04-17 11:16
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2013 rok 2013-04-17 11:15
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wprowadzenia zakazu lub ograniczeń używania jednostek pływających lub niektórych ich rodzajów na zbiornikach powierzchniowych wód stojących oraz na wodach płynących położonych na terenie Powiatu Myśliborskiego 2013-04-17 11:13
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań w 2013 roku 2013-03-12 12:29
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu 2013-03-12 12:28
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Powiatu w Myśliborzu 2013-03-12 12:26
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa 2013-03-12 12:31
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do Powiatowej Rady Zatrudnienia w Myśliborzu 2013-03-12 12:18
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie likwidacji Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Barlinku 2013-03-12 12:17
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu sprawie stwierdzenia wyboru Wicestarosty Powiatu Myśliborskiego 2013-03-12 12:15
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach Wicestarosty Powiatu Myśliborskiego 2013-03-12 12:14
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania oraz stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Myśliborski. 2013-03-12 12:12
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniająca uchwałę w sprawie udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz placówek niepublicznych prowadzonych na terenie Powiatu Myśliborskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania 2013-03-12 12:11
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie ustalenia regulaminu głosowania wniosku o odwołanie Wicestarosty Powiatu Myśliborskiego 2013-02-19 14:47
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie odwołania Wicestarosty Powiatu Myśliborskiego 2013-02-19 14:45
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2013 rok 2013-01-18 10:24
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zatwierdzenia planów pracy Stałych Komisji Rady Powiatu w Myśliborzu na 2013 rok 2013-01-18 10:23
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej za trwały zarząd nieruchomości Powiatu Myśliborskiego. 2013-01-18 10:21
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora SPZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie 2012-12-18 07:24
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2013 - 2027 2012-12-13 12:25
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu w Myśliborzu na rok 2013 2012-12-13 12:24
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na rok 2012 2012-12-13 08:02
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego 2012-12-13 08:01
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany nazwy jednostki organizacyjnej Powiatu Myśliborskiego i nadania statutu 2012-12-13 07:59
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2012 rok 2012-12-13 07:57
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zamiaru likwidacji Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Barlinku 2012-12-13 07:52
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012 2012-12-13 07:50
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Myśliborskiego w 2013 roku 2012-12-13 07:49
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Myśliborskim na lata 2012 - 2014 2012-12-13 07:48
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań w 2012 roku 2012-12-13 07:47
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie planu pracy Rady Powiatu na 2013 rok 2012-12-13 07:47
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania za pracę nauczycieli 2012-12-13 07:45
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2013 rok 2012-12-13 07:45
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie pozbawienia prawa do nieodpłatnego użytkowania nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Myśliborskiego 2012-12-06 14:03
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie przejęcia zobowiązań Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Barlinku 2012-12-06 14:00
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki: "Szpital Barlinek spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" 2012-12-06 13:58
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie ustalenia wskaźnika zadłużenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Barlinku 2012-12-06 13:53
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie współpracy Powiatu Myśliborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013 2012-11-19 10:05
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Myśliborskiego 2012-11-19 10:09
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu 2012-11-19 10:02
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Myśliborskiego 2012-10-23 09:12
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Dębnie 2012-10-23 09:11
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2012 rok 2012-10-16 14:32
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2012-2027 2012-10-16 13:08
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki: ,"Szpital w Dębnie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" 2012-09-26 14:57
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie ustalenia wskaźnika zadłużenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Dębnie 2012-09-26 14:56
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie przejęcia zobowiązań Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Dębnie 2012-09-26 14:55
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie pozbawienia prawa do nieodpłatnego użytkowania nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Myśliborskiego 2012-09-26 14:54
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego - Powiatowego Ośrodka Sportu i Rekreacji "Szkuner" w Myśliborzu na 2012 rok 2012-09-18 08:56
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2012 rok 2012-09-18 08:54
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu 2012-09-18 08:53
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu 2012-09-18 08:45
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie ustalenia planu sieci szkół ponadgimnazjalnych oraz specjalnych prowadzonych przez Powiat Myśliborski 2012-09-18 08:38
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2012 rok 2012-08-22 12:37
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2012-2027 2012-08-22 12:38
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie podniesienia wynagrodzenia dla prowadzącego rodzinny dom dziecka 2012-08-22 12:36
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia do realizacji Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2012-2016 2012-08-22 12:34
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań w 2012 roku 2012-08-22 12:33
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniająca uchwałę w sprawie określenia i zasad rozliczania obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć oraz udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Myśliborski 2012-08-22 12:31
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2012-2027 2012-06-18 11:51
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2012 rok 2012-06-18 11:50
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia przysługującego prowadzącemu rodzinny dom dziecka 2012-06-18 11:50
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Dębnie. 2012-06-18 11:49
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. S.Dariusa i S.Gierenasa w Myśliborzu. 2012-06-18 11:48
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2w Barlinku. 2012-06-18 11:47
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Myśliborskiego w 2012 roku 2012-06-18 11:46
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Dębnie 2012-06-18 11:45
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Barlinku 2012-06-18 11:44
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Pracy Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Barlinku 2012-06-18 11:43
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2011 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Dębnie 2012-06-18 11:42
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2011 rok 2012-06-18 08:01
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Myśliborzu za 2011 rok 2012-06-18 07:58
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2011 rok 2012-06-18 07:57
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Myśliborskiego w 2012 roku 2012-05-15 07:58
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie przekazania Gminie Myślibórz zadania publicznego o charakterze ponadgminnym w zakresie edukacji publicznej i kultury fizycznej 2012-05-15 07:57
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2012 rok 2012-05-15 07:57
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Myśliborskiego. 2012-05-15 07:56
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Myśliborskiego. 2012-05-15 07:55
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2012 rok 2012-04-16 10:36
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej 2012-04-16 10:35
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie likwidacji Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Barlinku 2012-04-16 10:34
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie włączenia Technikum Ekonomicznego, Technikum Hotelarskiego, Technikum Handlowego oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku 2012-04-16 10:33
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego Uzupełniającego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Myśliborzu 2012-04-16 10:32
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie likwidacji Policealnego Studium Zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Myśliborzu 2012-04-16 10:31
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej Nr 2 w Barlinku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Barlinku 2012-04-16 10:30
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie likwidacji Technikum Handlowego zaocznego na podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Barlinku 2012-04-16 10:29
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie likwidacji II Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Barlinku 2012-04-16 10:28
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie likwidacji Policealnego Studium Turystycznego dla Dorosłych na podbudowie szkoły średniej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Barlinku 2012-04-16 10:27
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej nr 1 na podbudowie Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku 2012-04-16 10:26
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie likwidacji Dwuletniego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego Nr 1 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku 2012-04-16 10:25
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie likwidacji Trzyletniego Technikum Uzupełniającego Nr 1 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku 2012-04-16 10:23
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku 2012-04-16 10:21
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku 2012-04-16 10:20
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wystosowania apelu o opracowanie rządowego programu systematycznego pogłębiania koryta rzeki Odry 2012-04-16 10:18
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie uchwalenia "Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2012- 2016". 2012-04-16 10:37
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2012-2027 2012-03-16 10:35
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Myśliborskiego w 2012 roku 2012-03-16 10:34
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie współpracy Powiatu Myśliborskiego z Gminą Barlinek w zakresie realizacji zadania pn. ?Budowa i rozbudowa obiektów SPZOZ Szpitala Powiatowego w Barlinku? 2012-03-16 10:34
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Myśliborskiego podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku na cele publiczne związane z realizacją zadań Powiatu Myśliborskiego inne niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, a także sposobu rozliczania dotacji i kontroli wykonania zadania zleconego. 2012-03-16 10:33
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2012 rok 2012-03-16 10:32
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2012 rok 2012-03-16 10:32
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie uchwalenia sprawozdania z realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Myśliborskiego za rok 2011 2012-03-16 10:31
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia / niewyrażenia zgody na dokonanie wypowiedzenia wynikających z umowy o pracę warunków pracy i płacy radnego 2012-03-16 10:31
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek udzielanych w 2012 roku przez Zarząd Powiatu w Myśliborzu 2012-03-06 07:16
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2012 rok 2012-03-06 07:14
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na rok 2012 2012-02-15 14:40
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu 2012-02-15 14:39
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2012 rok 2012-02-15 14:39
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie określenia i zasad rozliczania obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć oraz udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Myśliborski 2012-02-15 14:38
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniająca uchwałę w sprawie współpracy Powiatu Myśliborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012 2012-02-15 14:37
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania za pracę nauczycieli 2012-01-13 14:25
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie aktu założycielskiego i nadania statutu placówce oświatowej Międzyszkolny Ośrodek Sportu "Szkuner" w Myśliborzu 2012-01-13 14:24
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie aktu założycielskiego i nadania statutu placówce oświatowej Międzyszkolny Ośrodek Sportu "Szkuner" w Myśliborzu 2012-01-13 14:26
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie aktu założycielskiego i nadania statutu placówce oświatowej Dom Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu 2012-01-13 14:26
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zatwierdzenia planów pracy Stałych Komisji Rady Powiatu w Myśliborzu na 2012 rok 2012-01-13 14:21
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wskazania przedstawicieli Rady Powiatu do składu komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Dębnie 2012-01-13 14:18
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2011-2027 2011-12-09 11:30
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2011 rok 2011-12-09 11:29
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2011 rok 2011-12-09 11:28
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2012 rok 2011-12-09 11:28
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie planu pracy Rady Powiatu na 2012 rok 2011-12-09 11:27
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego 2011-12-09 11:27
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Myśliborskiego 2011-12-09 11:22
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu 5.22 projekt uchwały ws zasad wydzierżawiania 2011-12-09 11:21
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na zmianę celu darowizny przekazanej przez Powiat Myśliborski Gminie Dębno umową darowizny z dnia 18 stycznia 2000 r. i odstąpienia od jej odwołania 2011-12-09 11:20
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie określenia zasad postępowania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej przy zbyciu, oddaniu w najem, dzierżawę, użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych 2011-12-09 11:19
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Myśliborskiego w 2012 roku. 2011-12-09 11:18
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań w 2011 roku 2011-12-09 11:17
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej 2011-12-09 11:17
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia do realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy na lata 2011-2012. 2011-12-09 11:16
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Barlinku 2011-12-09 11:15
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zamiaru likwidacji Policealnego Studium Turystycznego dla Dorosłych na podbudowie szkoły średniej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Barlinku 2011-12-09 11:14
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku 2011-12-09 11:14
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego Uzupełniającego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Myśliborzu 2011-12-09 11:13
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zamiaru likwidacji Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Barlinku 2011-12-09 11:12
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zamiaru likwidacji Międzyszkolnego Ośrodka Sportu "Szkuner" w Myśliborzu 2011-12-09 11:12
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie rozwiązania Zespołu Placówek Oświatowo ? Wychowawczych "Szkuner" w Myśliborzu 2011-12-09 11:11
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań w 2011 roku 2011-11-18 13:32
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zasad i trybu korzystania z powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej 2011-11-18 13:31
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie odstąpienia od realizacji projektu pt.: " Czaplinek - Lychen 200 mil szlakiem Tysiąca Jezior poprzez miejscowości: Myślibórz, Dębno, Lipiany - budowa infrastruktury wodnej, pieszej, rowerowej, wypoczynkowej oraz Regionalnego Centrum Informacji Turystycznej w Dębnie" 2011-11-18 13:31
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie połączenia placówek opiekuńczo ? wychowawczych funkcjonujących na terenie Powiatu Myśliborskiego w placówkę wielofunkcyjną o nazwie "Powiatowy Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych" 2011-11-18 13:30
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Myśliborskiego 2011-11-18 13:29
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2011 rok 2011-11-18 13:28
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie określenia zasad postępowania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej przy oddaniu w użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych 2011-11-18 13:27
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Myśliborskiego 2011-11-18 13:26
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego 2011-11-18 13:26
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego 2011-11-18 13:25
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań w 2011 roku 2011-10-18 11:08
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2011-2027 Na 2011-10-14 07:41
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego Powiatu Myśliborskiego na 2011 rok 2011-10-14 07:29
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2011 rok 2011-10-14 07:28
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zasad wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony 2011-10-14 07:25
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od odwołania darowizny przekazanej przez Powiat Myśliborski Gminie Myślibórz umową darowizny z dnia 21 sierpnia 2003 r. 2011-10-14 07:25
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec planowanej likwidacji jednostki Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie ? Jednostki Gospodarczej Zasobu w Myśliborzu 2011-10-14 07:23
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie regulaminu wynagradzania za pracę nauczycieli 2011-10-14 07:42
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie powołania komisji doraźnej ds. opracowania projektu Statutu Powiatu Myśliborskiego 2011-10-14 07:22
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży 2011-10-14 07:43
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2011 rok 2011-09-20 12:21
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na zbycie oraz ustanowienie służebności nieruchomości stanowiących własność Powiatu Myśliborskiego 2011-09-20 12:21
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie wskazania przedstawicieli Rady Powiatu w Myśliborzu do Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Barlinku. 2011-09-20 12:19
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie upoważnienia Komisji Rewizyjnej do przeprowadzenia czynności kontrolnych 2011-09-20 12:19
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia woli przeprowadzenia przy udziale Gminy Dębno zmiany formy organizacyjno-prawnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Dębnie. 2011-09-20 14:20
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Barlinku. 2011-09-20 12:17
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną 2011-09-20 12:17
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2011 rok 2011-08-24 12:46
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2011-2027 2011-08-24 12:45
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu ws zmiany nazwy ZSP Nr 2 w Myśliborzu 2011-08-24 12:45
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu ws wydzierżawiania i wynajmowania na więcej niż 3 lata) 2011-08-24 12:49
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu ws programu PCPR 2011-08-24 12:48
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu ws kontroli komisji w SPZOZ Dębno 2011-08-24 12:43
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie skargi na Dyrektora MOW Renice 2011-08-24 12:43
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu projekt uchwały zmieniający strategię IGP 2011-08-24 12:42
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu 2011-07-19 09:51
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2011 rok 2011-07-19 09:50
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2011-2027 2011-07-19 09:49
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu 2011-06-20 11:33
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Myśliborskim w 2010 roku 2011-06-20 11:32
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie przekazania skargi organowi właściwemu do jej rozpatrzenia 2011-06-20 11:31
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2010 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Barlinku 2011-06-20 11:31
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2010 rok 2011-06-20 11:30
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Barlinku na zakup aparatury i sprzętu medycznego 2011-06-20 11:29
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia opinii dot. projektu uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie likwidacji Portowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szczecinie 2011-06-20 11:29
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wskazania przedstawicieli Rady Powiatu w Myśliborzu do Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Dębnie 2011-06-20 11:28
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Myśliborzu za 2010 rok 2011-06-20 11:27
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia sprawozdania za okres 2009 ? 2010 z realizacji ?Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Myśliborskiego na lata 2004 ? 2007 z perspektywą na lata 2008 ? 2011 ? 2011-06-20 11:26
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Dębnie 2011-06-20 11:26
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań w 2011 roku 2011-06-20 11:25
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2011-2027 2011-06-20 11:18
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2011 rok 2011-06-20 11:18
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2011 rok 2011-06-20 11:17
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniająca uchwałę nr VI/72/2011 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 27 kwietnia 2011 roku w sprawie emisji obligacji Powiatu Myśliborskiego oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 2011-05-13 10:12
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniająca uchwałę Nr IV/41/2011 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2011 rok 2011-05-13 10:10
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2011 rok 2011-05-13 10:08
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Myśliborskiego 2011-04-20 14:01
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie emisji obligacji Powiatu Myśliborskiego oraz zasad ich zbywania, nabywani i wykupu 2011-04-19 08:36
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniająca uchwałę w sprawie powołania stałych komisji rady powiatu, ustalenia liczby osób wchodzących w ich skład, przedmiotu ich działania oraz składu osobowego 2011-04-15 14:39
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie włączenia Publicznego Gimnazjum nr 2 w Myśliborzu do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Noblistów Polskich w Myśliborzu 2011-04-15 14:38
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach za 2010 rok 2011-04-15 14:37
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zespołu Placówek Oświatowo - Wychowawczych "Szkuner" w Myśliborzu za 2010 rok 2011-04-15 14:37
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia informacji o działalności w roku 2010 Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Myśliborskiego 2011-04-15 14:35
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia informacji o sytuacji na rynku pracy w Powiecie Myśliborskim 2011-04-15 14:34
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie likwidacji II Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 2 w Myśliborzu 2011-04-15 14:34
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie likwidacji Dwuletniego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego Nr 2 dla Dorosłych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 2 w Myśliborzu 2011-04-15 14:32
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2011-2025 2011-04-20 10:34
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2011 rok 2011-04-15 14:31
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2011 rok 2011-04-15 14:30
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz placówek niepublicznych prowadzonych na terenie Powiatu Myśliborskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania 2011-03-30 12:22
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora SPZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie 2011-03-29 07:36
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie uchwalenia sprawozdania z realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Myśliborskiego za 2010 rok 2011-03-29 07:36
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań pomocy społecznej w Powiecie Myśliborskim oraz sprawozdania Społecznej Rady Osób Niepełnosprawnych za 2010 rok 2011-03-29 07:35
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Barlinku za rok 2010 2011-03-29 07:35
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za rok 2010 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Dębnie 2011-03-29 07:34
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie przekazania skargi organowi właściwemu do jej rozpatrzenia 2011-03-29 07:32
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego 2011-03-22 07:46
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Domu Dziecka w Barlinku 2011-03-21 12:15
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań w 2011 roku 2011-03-21 12:14
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań w 2011 roku 2011-03-18 08:46
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zamiaru włączenia II Liceum Ogólnokształcącego do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Myśliborzu 2011-02-21 12:57
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Noblistów Polskich w Myśliborzu 2011-02-21 12:56
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zamiaru likwidacji Czteroletniego Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 2 w Myśliborzu 2011-02-21 12:56
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 2 w Myśliborzu 2011-02-21 12:55
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zamiaru likwidacji II Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 2 w Myśliborzu 2011-02-21 12:54
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zamiaru likwidacji Dwuletniego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego Nr 2 dla Dorosłych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 2 w Myśliborzu 2011-02-21 12:53
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 2011-01-18 13:01
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany składu osobowego Stałych Komisji Rady Powiatu 2011-01-18 13:01
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej 2011-01-18 13:00
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zatwierdzenia planów pracy Stałych Komisji Rady Powiatu w Myśliborzu na 2011 rok 2011-01-18 12:59
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji 2011-01-18 12:58
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zatwierdzenia zmian do planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w Myśliborzu na rok 2010 2010-12-22 13:30
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej 2010-12-22 13:30
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniająca uchwałę w sprawie planu pracy Rady Powiatu na 2010 rok 2010-12-22 13:29
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2010 rok Na 2010-12-22 13:28
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2010 rok 2010-12-22 13:27
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2010 rok 2010-12-22 13:26
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie uzupełnienia składu Rady Powiatu 2010-12-22 13:25
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu do podejmowania czynności w zakresie podróży służbowych Przewodniczącego Rady Powiatu 2010-12-22 13:22
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010 2010-12-22 13:23
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2011 rok 2010-12-22 13:20
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2011 rok 2010-12-22 13:20
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2011 rok 2010-12-22 13:19
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie desygnowania delegata do Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich 2010-12-22 13:19
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań w 2010 roku 2010-12-22 13:17