herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

STAROSTA MYŚLIBORSKI ZAWIADAMIA że w dniu 07-12-2010 r. została wydana decyzja Starosty Myśliborskiego Nr 594/2010 znak: BOŚ.MG.7351-523/2010, udzielająca Gminie Dębno ul. Piłsudskiego 5 74-400 Dębno, pozwolenia na budowę, obejmującego zmianę decyzji pozwolenia na budowę znak: AAB.RG.7351-457/2006 Nr 31/2008 z dnia 28-01-2008 r. na budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w rejonie ul. Kosynierów w Dębnie na działkach o nr ew. gruntu 49, 50, 48, 52/2, 51, 58, 47, 46, 56, 54, 72, 73, 74, 75, 76, 77/1, 77/2, 78, 55 obręb 2 Dębno, na działkach o nr ew. gruntu 40, 39, 38, 37/1, 37/3, 37/4, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 24, 25, 28 obręb 3 Dębno oraz na działkach o nr ew. gruntu 17/1, 17/2, 17/6 obręb 4 Dębno, w zakresie zmiany kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Kosynierów w Dębnie, na dz. o nr ew. gruntu 253/54, 253/50 obręb 2 Dębno.