herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

ZESTAWIENIE wyników głosowania i podziału mandatów w okręgu wyborczym nr 3 utworzonym dla wyboru Rady Powiatu w Myśliborzu sporządzone dnia 23 listopada 2010 r. przez Powiatową Komisję Wyborczą w Myśliborzu. Komisja stwierdza, że otrzymała protokoły głosowania od 13 obwodowych komisji wyborczych właściwych do przeprowadzenia głosowania i ustaliła następujące wyniki głosowania w okręgu nr 3