herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

STAROSTA MYŚLIBORSKI ZAWIADAMIA że w dniu 28-10-2010 r. została wydana decyzja Starosty Myśliborskiego Nr 533/2010 znak: BOŚ.MG.7351-311/2010, udzielająca Gminie Barlinek ul. Niepodległości 20 74-320 Barlinek, pozwolenia na budowę, obejmującego zmianę decyzji pozwolenia na budowę znak: AAB.TB.7351-139/2007 Nr 238/2007 z dnia 13-06-2007 r. na budowę sieci wodociągowej, gazowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przebudowę nawierzchni ulicy i chodnika ul. Fabrycznej w Barlinku, na działkach o nr ewidencyjnych gruntu: 554/1, 586, 562, 569/5 obręb 1 Barlinek, w zakresie zmiany trasy sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej, na dz. nr 554/1, 564, 565 obręb 1 Barlinek.