herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

STAROSTA MYŚLIBORSKI ZAWIADAMIA że w dniu 21-10-2010r. została wydana decyzja Starosty Myśliborskiego nr 519/2010, znak: BOŚ.MF.7351-428/2010, udzielająca Gminie Dębno, reprezentowanej przez Burmistrza Dębna, ul. Piłsudskiego 5, 74-400 Dębno, pozwolenia na budowę drogi wraz z jej odwodnieniem, w miejscowości Oborzany, gmina Dębno, na działkach o numerze ewidencyjnym gruntu 141, 164, 260/1, 479, 553, 653 ( obręb Oborzany ).