Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska

W Wydziale Budownictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Myśliborzu prowadzone są następujące rejestry:

I.  Rejestry i wykazy z zakresu budownictwa:

Rejestry znajdują się w pokoju nr 1 i nr 2 Starostwa Powiatowego w Myśliborzu przy ul. Północnej 15.

 1. Rejestr wniosków o pozwolenie na budowę – art. 82b ust 1 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.
  Forma prowadzenia rejestru – papierowa i elektroniczna.
 2. Rejestr decyzji o pozwolenie na budowę – art. 82b ust 1 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.
  Forma prowadzenia rejestru – papierowa i elektroniczna.
 3. Rejestr zgłoszeń budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę – ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.
  Forma prowadzenia rejestru – papierowa i elektroniczna.

II. Rejestry i wykazy z zakresu ochrony środowiska, ochrony przyrody, ustawy o odpadach oraz rybactwa:

Rejestry znajdują się w pokojach nr 50 i nr 51 Starostwa Powiatowego w Myśliborzu przy ul. Spokojnej 13.

 1. Wykaz publicznie dostępnych informacji o środowisku - art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko. Wykaz jest także udostępniony na stronie internetowej BIP Starostwa Powiatowego w Myśliborzu oraz na portalu Centrum Informacji o Środowisku: http://www.ekoportal.gov.pl
  Forma prowadzenia rejestru – elektroniczna.
 2. Rejestr posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów - art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach.
  Forma prowadzenia rejestru - elektroniczna.
 3. Rejestr posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów - art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach.
  Forma prowadzenia rejestru - elektroniczna.
 4. Rejestr sprzętu pływającego służącego do połowu ryb - art. 20 ustawy z dnia 18.04.1985 r. o rybactwie śródlądowym.
  Forma prowadzenia rejestru – papierowa i elektroniczna.
 5. Rejestr kart wędkarskich uprawniających do amatorskiego połowu ryb wędką i kart łowiectwa podwodnego uprawniających do amatorskiego połowu ryb kuszą - art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 18.04.1985 r. o rybactwie śródlądowym.
  Forma prowadzenia rejestru - papierowa i elektroniczna.
 6. Rejestr zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie umów międzynarodowych - ustawa z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody.
  Forma prowadzenia rejestru - elektroniczna.

III. Rejestry i wykazy z zakresu ochrony środowiska prowadzone na potrzeby własne wydziału (użytek wewnętrzny):

 1. Wykaz imienny właścicieli/dzierżawców lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa – zakres własny; wykorzystywany na potrzeby wydziału w celu sprawowania kontroli przez starostę w ramach nadzoru nad lasami.
  Forma prowadzenia rejestru – elektroniczna i papierowa.
 2. Rejestr udzielonych koncesji na wydobywanie kopalin pospolitych na powierzchni nieprzekraczającej 2 ha i przewidywanym rocznym wydobyciu nie przekraczającym 20 000 m3 – zakres własny; wykorzystywany na potrzeby wydziału w celu sprawowania kontroli przez starostę nad korzystaniem z koncesji.
  Forma prowadzenia rejestru - elektroniczna.
 3. Rejestr wydanych zezwoleń z zakresu gospodarki odpadami – zakres własny; wykorzystywany na potrzeby wydziału w celu sprawowania kontroli przez starostę nad korzystaniem z zezwoleń.
  Forma prowadzenia rejestru - elektroniczna.
 4. Rejestr ostatecznych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekazanych przez organ właściwy do ich wydania – zakres własny; wykorzystywany na potrzeby wydziału w celu sprawowania nadzoru przez starostę nad przekazywanymi zgodnie z art. 86a ustawy OOŚ decyzjami.
  Forma prowadzenia rejestru – papierowa.

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowała: Wioletta Waliłko – stan 26.04.2018 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Sobiegraj 26-10-2010 12:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Wioletta Waliłko 26-04-2018
Ostatnia aktualizacja: Marek Sobiegraj 27-04-2018 09:13