herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska

 

W Wydziale Budownictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Myśliborzu prowadzone są następujące rejestry:

 

 1. REJESTRY I WYKAZY Z ZAKRESU BUDOWNICTWA:

 

       Rejestry dostępne są w pokoju nr 49 Starostwa Powiatowego w Myśliborzu przy ul. Spokojnej 13 w   

       godzinach pracy Starostwa.

 

 1. Rejestr wniosków o pozwolenie na budowę– art. 82b ust 1 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 11 lutego 2099 roku (Dz. U. z 2006 r. Nr 23, poz. 135), które określa wzór rejestru.

               Forma prowadzenia rejestru - papierowa. 

 

 1. Rejestr decyzji o pozwolenie na budowę– art. 82b ust 1 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 11 lutego 2099 roku (Dz. U. z 2006 r. Nr 23, poz. 135), które określa wzór rejestru.

Forma prowadzenia rejestru - papierowa. 

 

 

 

 1. REJESTRY I WYKAZY Z ZAKRESU PRAWA OCHRONY ŚRODOWISKA, OCHRONY PRZYRODY, PRAWA O ODPADACH, GOSPODARKI WODNEJ I RYBACTWA:

      

Rejestry dostępne są w pokoju nr 48 Starostwa Powiatowego w Myśliborzu przy ul. Spokojnej 13 w   

godzinach pracy Starostwa.

 

 1. Wykaz publicznie dostępnych informacji o środowisku- art. 21 ust. 2 ustawy z dnia z dnia 3 października 2008 r. O udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.).

Wykaz jest także udostępniony na stronie internetowej BIP Starostwa Powiatowego w Myśliborzu oraz na portalu Centrum Informacji o Środowisku: http://www.ekoportal.gov.pl/

Forma prowadzenia rejestru – elektroniczna.

 

 1. Rejestr posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów- art. 33 ust.5 ustawy z dnia
  27 kwietnia 2001r. o odpadach (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251, z późn. zm.).

Forma prowadzenia rejestru - elektroniczna.

 

 1. Rejestr posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów- art. 33 ust.5 ustawy z dnia
  27 kwietnia 2001r. o odpadach (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251, z późn. zm.).

Forma prowadzenia rejestru - elektroniczna.

 

 1. Rejestr sprzętu pływającego służącego do połowu ryb- art. 20 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. Nr 21 poz.91, z późn. zm.).

Forma prowadzenia rejestru - elektroniczna.

 

 1. Rejestr kart wędkarskich uprawniających do amatorskiego połowu ryb wędką i kart łowiectwapodwodnego uprawniających do amatorskiego połowu ryb kuszą- art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. Nr 21 poz.91, z późn. zm.).

Forma prowadzenia rejestru - elektroniczna.

 

 1. Rejestr zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie umów międzynarodowych- art. 27e ust.2 ustawy z dnia 16 października 1991r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2001 Nr 99 poz.1079 z póź.zm.).

Forma prowadzenia rejestru - elektroniczna.

 

 

 

Opracował: mgr inż. Henryk Oczkoś – stan 05.11.2010 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Sobiegraj 26-10-2010 12:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-10-2010
Ostatnia aktualizacja: Marek Sobiegraj 05-11-2010 12:44