herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Nr 25 w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego zbiórki publicznej na rzecz Domu Dziecka w Barlinku oraz Placówki Wielofunkcyjnej w Dębnie

 

ZARZĄDZENIE Nr 25/2010

STAROSTY MYŚLIBORSKIEGO

z dnia 6 września 2010r.

 

w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego

 zbiórki publicznej na rzecz Domu Dziecka w Barlinku oraz Placówki Wielofunkcyjnej w Dębnie

 

 

            Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)

 

zarządzam, co następuje:

§1. Dla przeprowadzenia zbiórki publicznej na rzecz Domu Dziecka w Barlinku oraz Placówki Wielofunkcyjnej w Dębnie podczas Dożynek Powiatowo – Gminnych w Myśliborzu w dniu 12 września 2010r, powołuję Komitet Organizacyjny w składzie:

 

  1. Andrzej Potyra - Przewodniczący
  2. Ewelina Górecka – z-ca przewodniczącego
  3. Wojciech Adamiok - członek
  4. Kornelia Walas – członek,
  5. Marek Dmytruszewski - członek

 

§2. 1. Zadaniem Komitetu jest przeprowadzenie podczas Dożynek Powiatowo – Gminnych na Stadionie Miejskim w Myśliborzu w dniu 12 września 2010r, w godzinach:

  • od 13.30 – 15.30
  • od 16.00 – 18.00,

zbiórki publicznej na rzecz Domu Dziecka w Barlinku oraz Placówki Wielofunkcyjnej w Dębnie, a co za tym idzie wsparcie podopiecznych obu placówek.

2. Zbiórka odbywać się będzie poprzez zbieranie datków do puszki kwestorskiej.

3.Środki finansowe, pozyskane w wyniku zbiórki publicznej zostaną protokolarnie w całości przekazane do Domu Dziecka w Barlinku oraz Placówki Wielofunkcyjnej w Dębnie.

4. W zbiórce będą brały udział osoby stanowiące Komitet w liczbie 2 oraz osoby imiennie zaproszone – w liczbie 1.

5. Stosownie do treści art. 9 ustawy o zbiórkach publicznych, wynik zbiórki i sposób zużytkowania zebranych ofiar będzie podany do wiadomości organu, który udzielił pozwolenia oraz zostanie ogłoszony w mediach o zasięgu lokalnym.

6. Członkowie Komitetu Organizacyjnego zbiórki publicznej zobowiązują się przy realizacji zbiórki przestrzegać przepisów ustawy z dnia 15 marca 1933r. o zbiórkach publicznych (Dz. U. Nr 22, poz. 162, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 listopada 2003r. w sprawie sposobów przeprowadzania zbiórek publicznych oraz zakresu kontroli nad tymi zbiórkami (Dz. U. Nr 199, poz. 1947, z póżn. zm.).

 

§3.Wykonanie zarządzenia powierza się przewodniczącemu Komitetu Organizacyjnego.

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                              Starosta Myśliborski

                                                                                                  Andrzej Potyra

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Sobiegraj 04-10-2010 11:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Barbara Petruk 04-10-2010
Ostatnia aktualizacja: - 04-10-2010 11:49