herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

STAROSTA MYŚLIBORSKI ZAWIADAMIA że w dniu 27-05-2010r. została wydana decyzja Starosty Myśliborskiego Nr 244/2010 znak: BOŚ.TB.7351-210/2010, udzielająca Przedsiębiorstwu Wodociągowo-Kanalizacyjnemu ?Płonia? Sp. z o.o. 74-320 Barlinek ul. Fabryczna 5, pozwolenia na budowę, obejmującego budowę sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w miejscowości Krzynka, gm. Barlinek ? Etap II, na działkach o nr Ew. gruntu: 3, 33, 73, 75, 76/4, 77/5, 78, 79/2, 71/2, 70/7 obręb Krzynka.