herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

STAROSTA MYŚLIBORSKI ZAWIADAMIA że w dniu 24-05-2010r. została wydana decyzja Starosty Myśliborskiego Nr 233/2010 znak: BOŚ.TB.7351-209/2010, udzielająca Przedsiębiorstwu Wodociągowo-Kanalizacyjnemu ?Płonia? Sp. z o.o. 74-320 Barlinek ul. Fabryczna 5, pozwolenia na budowę, obejmującego budowę sieci wodociągowej Moczkowo-Brunki, gm. Barlinek, na działkach o nr ewidencyjnych gruntu: 360 obręb Moczkowo, 389, 394, 391, 390, 388 obręb Rychnów.