herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

STAROSTA MYŚLIBORSKI zawiadamia że w dniu 13-04-2010r. została wydana decyzja Starosty Myśliborskiego nr 160/2010, znak: BOŚ.MF.7351-463/2009, udzielająca POLKOMTEL S.A., ul. Postępu 3, 02-676 Warszawa, pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii cyfrowej PLUS wraz z kontenerem i zasilaniem, przy ul. Droga Zielona 1, w miejscowości Dębno, gmina Dębno, na działce o numerze ewidencyjnym gruntu 180/5 ( obręb 6 Dębno ).