herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

STAROSTA MYŚLIBORSKI zawiadamia że w dniu 28-04-2010r. została wydana decyzja Starosty Myśliborskiego Nr 186/2010 znak: BOŚ.TB.7351-126/2010, udzielająca dla Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. 02-222 Warszawa Al. Jerozolimskie 181, pozwolenia na budowę, obejmującego budowę stacji komórkowej na istniejącej wieży PTK Centertel H=60m wraz z antenami, urządzeniami technicznymi typu out-door oraz zasilaniem energetycznym w miejscowości Łubianka, gm. Barlinek, na działce o nr ew. gruntu: 41/1 obręb Łubianka.