herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Uchwała Nr XLVI/364/2010 w sprawie przyjęcia "Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Myśliborskiego na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016? i "Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Myślibórz na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016", będących aktualizacją poprzedniego programu i planu na lata 2004-2007 z perspektywą na lata 2008-2011