herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie przyjęcia ?Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Myśliborskiego na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016? i ?Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Myślibórz na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016?, będących aktualizacją poprzedniego programu i planu na lata 2004-2007 z perspektywą na lata 2008-2011