herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

STAROSTA MYŚLIBORSKI ZAWIADAMIA że w dniu 24-02-2010r. została wydana decyzja Starosty Myśliborskiego nr 130/2010, znak: BOŚ.MF.7351-60/2010, udzielająca Przedsiębiorstwu Wodociągowo-Kanalizacyjnemu ?PŁONIA? Sp. z o.o., ul. Fabryczna 5, 74-320 Barlinek, pozwolenia na rozbudowę sieci kanalizacyjnych na terenie miasta Barlinek ? zadanie nr 2, obejmujące budowę sieci wodociągowej i rozbudowę kanalizacji deszczowej w ul. Sportowej ? zadanie 2.4.2, w zakresie przebudowy sieci wodociągowej na przejściu pod kanałem łączącym Jezioro Barlineckie z Jeziorem Uklejno, w ul. Sportowej, w miejscowości Barlinek, gmina Barlinek, na działkach o numerze ewidencyjnym gruntu 725, 724, 695/1, 660/1 ( obręb 2 Barlinek ).