herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

STAROSTA MYŚLIBORSKI ZAWIADAMIA że w dniu 17-03-2010r. została wydana decyzja Starosty Myśliborskiego nr 111/2010, znak: BOŚ.MF.7351-20/2010, udzielająca Gminie Myślibórz, reprezentowanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Myślibórz, ul. Rynek im. Jana Pawła II 1, 74-300 Myślibórz, pozwolenia na przebudowę drogi wraz z budową zjazdów oraz chodnika dla pieszych, budowę kanalizacji deszczowej odwadniającej nawierzchnię drogi, przebudowę istniejącego rurociągu gazu spowodowaną kolizją z projektowaną przebudową drogi oraz przełożenie istniejącego kabla elektrycznego w związku z jego kolizją z przebudowywana drogą, w miejscowości Klicko, gmina Myślibórz, na działkach o numerze ewidencyjnym gruntu 1/184, 1/223, 1/7, 1/228 ( obręb Klicko ).