herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

STAROSTA MYŚLIBORSKI ZAWIADAMIA że w dniu 28-01-2010r. została wydana decyzja Starosty Myśliborskiego Nr 47/2010 znak: BOŚ.TB.7351-477/2009, udzielająca dla Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego ?PŁONIA? Sp. z o.o. 74-320 Barlinek ul. Fabryczna 5, pozwolenia na budowę, obejmującego budowę i przebudowę kanalizacji sanitarnej w ul. Tunelowej w Barlinku, na działkach o nr ewidencyjnych gruntu: 69, 81/2, 63, 95, 2121/9, 88 i 89 obręb 2 Barlinek.