Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała nr LI/406/2010 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2010 rok 2010-11-08 13:01
dokument Uchwała nr LI/405/2010 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2010 rok 2010-11-08 12:57
dokument Uchwała nr LI/404/2010 w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Barlinku 2010-11-08 12:55
dokument Uchwała nr L/403/2010 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2010 rok 2010-10-07 14:55
dokument Uchwała nr L/402/2010 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2010 rok 2010-10-07 14:55
dokument Uchwała nr L/401/2010 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2010 rok 2010-10-07 14:54
dokument Uchwała nr L/400/2010 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2010 rok 2010-10-07 14:53
dokument Uchwała nr L/399/2010 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia ?Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Myśliborskiego? 2010-10-07 14:52
dokument Uchwała nr L/398/2010 w sprawie przystąpienia Powiatu Myśliborskiego do Stowarzyszenia pod nazwą ?Zachodniopomorska Sieć Teleinformatyczna? 2010-10-07 14:48
dokument Uchwała nr L/397/2010 zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań w 2010 roku 2010-10-07 14:47
dokument Uchwała nr L/396/2010 zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań w 2010 roku 2010-10-07 14:45
dokument Uchwała nr L/395/2010 w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie w formie darowizny nieruchomości stanowiącej drogę od Gminy Nowogródek Pomorski 2010-10-07 14:41
dokument Uchwała nr L/394/2010 w sprawie określenia zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym Powiatu Myśliborskiego oraz jego jednostek podległych 2010-10-07 14:39
dokument Uchwała nr L/393/2010 zmieniająca uchwałę w sprawie planu pracy Rady Powiatu na 2010 rok 2010-10-07 14:37
dokument Uchwała nr XLIX/393/2010 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2010 rok 2010-08-11 09:29
dokument Uchwała nr XLIX/392/2010 w sprawie emisji obligacji Powiatu Myśliborskiego oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Zarząd Powiatu 2010-08-11 09:29
dokument Uchwała nr XLIX/391/2010 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia ?Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Myśliborskiego? 2010-08-11 09:28
dokument Uchwała nr XLIX/390/2010 w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Powiatu Myśliborskiego w 2012 roku 2010-08-11 09:27
dokument Uchwała nr XLIX/389/2010 w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Powiatu Myśliborskiego w 2011 roku 2010-08-11 09:26
dokument Uchwała nr XLVIII/388/2010 w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Rejonem Kowieńskim na Litwie, a Powiatem Myśliborskim w Rzeczypospolitej Polskiej 2010-08-11 09:24
dokument Uchwała nr XLVIII/387/2010 w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek udzielanych w 2010 roku przez Zarząd Powiatu w Myśliborzu 2010-08-11 09:21
dokument Uchwała nr XLVIII/386/2010 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2010 rok 2010-08-11 09:20
dokument Uchwała nr XLVII/385/2010 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2010 rok 2010-07-09 13:32
dokument Uchwała nr XLVII/384/2010 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2010 rok 2010-07-09 13:31
dokument Uchwała nr XLVII/383/2010 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2010 rok 2010-07-09 13:30
dokument Uchwała nr XLVII/382/2010 w sprawie nieodpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości zabudowanej w drodze decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego na własność Powiatu Myśliborskiego 2010-07-09 13:29
dokument Uchwała nr XLVII/381/2010 w sprawie zbycia nieruchomości Powiatu Myśliborskiego 2010-07-09 13:28
dokument Uchwała nr XLVII/380/2010 w sprawie udzielenia przez Powiat Myśliborski poręczenia spłaty kredytu bankowego zaciągniętego przez Związek Celowy Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego 2010-07-09 13:27
dokument Uchwała nr XLVII/379/2010 w sprawie zatwierdzenia planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w Myśliborzu na rok 2010 2010-07-09 13:26
dokument Uchwała nr XLVII/378/2010 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia ?Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Myśliborskiego? 2010-07-09 13:25
dokument Uchwała nr XLVII/377/2010 zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań w 2010 roku 2010-07-09 13:24
dokument Uchwała nr XLVII/376/2010 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych lub znajdujących się na obszarze Powiatu Myśliborskiego 2010-07-09 13:23
dokument Uchwała nr XLVII/375/2010 w sprawie określenia zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym Powiatu Myśliborskiego oraz jego jednostek podległych 2010-07-09 13:22
dokument Uchwała nr XLVII/374/2010 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Myśliborskiego za I półrocze 2010-07-09 13:21
dokument Uchwała nr XLVII/373/2010 w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Myśliborskiego 2010-07-09 13:21
dokument Uchwała nr XLVII/372/2010 w sprawie przekazania skargi organowi właściwemu do jej rozpatrzenia 2010-07-09 13:20
dokument Uchwała nr XLVII/371/2010 w sprawie nadania statutu Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu 2010-07-09 13:19
dokument Uchwała nr XLVII/370/2010 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2009 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Dębnie 2010-07-09 13:17
dokument Uchwała nr XLVII/369/2010 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2009 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Barlinku 2010-07-09 13:15
dokument Uchwała Nr XLVI/368/2010 w sprawie wyrażenia opinii dot. projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu 2010-04-29 13:07
dokument Uchwała Nr XLVI/367/2010 w sprawie wyboru biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Barlinku oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Dębnie za rok 2009 2010-04-29 13:03
dokument Uchwała Nr XLVI/366/2010 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2010 rok 2010-04-29 12:58
dokument Uchwała Nr XLVI/365/2010 zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań w 2010 roku 2010-04-29 12:56
dokument Uchwała Nr XLVI/364/2010 w sprawie przyjęcia "Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Myśliborskiego na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016? i "Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Myślibórz na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016", będących aktualizacją poprzedniego programu i planu na lata 2004-2007 z perspektywą na lata 2008-2011 2010-05-05 10:46
dokument Uchwała Nr XLVI/36/2010 w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Myśliborzu za 2009 rok 2010-04-29 12:47
dokument Uchwała Nr XLV/362/2010 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Powiat Myśliborski nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych 2010-04-29 12:49
dokument Uchwała Nr XLV/361/2010 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2010 rok 2010-03-26 08:57
dokument Uchwała Nr XLV/360/2009 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na rok 2010 2010-03-26 08:56
dokument Uchwała Nr XLV/359/2009 w sprawie wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i parkowanie usuniętego pojazdu 2010-03-26 08:54
dokument Uchwała Nr XLV/358/2009 w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Dębnie 2010-03-26 08:53
dokument Uchwała Nr XLIV/357/2009 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Myśliborskiego" 2010-03-05 11:54
dokument Uchwała Nr XLIV/356/2009 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na rok 2010 2010-03-05 11:53
dokument Uchwała Nr XLIV/355/2009 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na rok 2010 2010-03-05 11:52
dokument Uchwała Nr XLIII/354/2009 w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań w 2010 roku 2010-02-26 09:44
dokument Uchwała Nr XLIII/353/2009 w sprawie regulaminu wynagradzania za pracę nauczycieli 2010-02-26 09:44
dokument Uchwała Nr XLII/352/2009 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2010 rok 2010-02-01 14:09
dokument Uchwała Nr XLII/351/2009 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2010 rok 2010-02-01 14:08
dokument Uchwała Nr XLII/350/2009 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Myśliborskiego 2010-02-01 14:07
dokument Uchwała Nr XLII/349/2009 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2010 rok 2010-02-01 14:07
dokument Uchwała Nr XLII/348/2009 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na rok 2010 2010-02-03 12:21
dokument Uchwała Nr XLII/347/2009 w sprawie uchwalenia planów pracy Stałych Komisji Rady Powiatu w Myśliborzu na 2010 rok 2010-02-01 14:05
dokument Uchwała Nr XLII/346/2009 zmieniająca uchwałę w sprawie planu pracy Rady Powiatu na 2010 rok 2010-02-01 14:04