Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
Nr 39 w sprawie określenia zasad (polityki) rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu 2011-01-25 08:59
Nr 38 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji 2011-01-03 12:16
Nr 37 w sprawie wyznaczenia pracowników starostwa do udzielania pierwszej pomocy oraz do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników. 2011-02-03 11:44
Nr 36 w sprawie wprowadzenia Regulaminu okresowej oceny pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu oraz kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych. 2010-12-14 09:04
Nr 35 w sprawie ustalenia instrukcji obejmującej procedury nadzoru w zakresie gromadzenia, wydatkowania i zwrotu środków publicznych oraz nadzoru nad realizacją projektów współfinansowanych ze środków UE obowiązujących w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu. 2010-12-07 13:22
Nr 34 w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu. 2010-12-07 13:02
Nr 33 zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 Euro 2010-12-07 13:00
Nr 32 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej 2010-11-18 12:44
Nr 31 w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 2010-10-29 12:57
Nr 30 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej 2010-10-22 11:14
Nr 29 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Myśliborzu 2010-10-22 11:13
Nr 28 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej 2010-10-22 11:11
Nr 27 w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 Euro 2010-10-04 11:52
Nr 26 w sprawie powołania komisji ds. powiatowego konkursu na najładniejszy wieniec dożynkowy 2010-10-04 11:50
Nr 25 w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego zbiórki publicznej na rzecz Domu Dziecka w Barlinku oraz Placówki Wielofunkcyjnej w Dębnie 2010-10-04 11:49
Nr 24 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej 2010-08-27 12:23
Nr 23 w sprawie rozbudowy jednolitego rzeczowego wykazu akt Starostwa Powiatowego w Myśliborzu 2010-08-27 12:22
KOMUNIKAT ZARZĄDU POWIATU 2010-08-13 14:15
Nr 22 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej 2010-08-06 08:59
Nr 21 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej 2010-08-06 08:57
Nr 20 w sprawie powołania zespołu projektowego, który na terenie powiatu myśliborskiego będzie uczestniczył w realizacji projektu PL0467 ?Pozyskanie i dystrybucja informacji o budynkach na terenie województwa zachodniopomorskiego? w ramach wspólnego przedsięwzięcia realizowanego ze Związkiem Celowym Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego. 2010-06-24 10:32
Nr 19 zmieniające zarządzenie w sprawie budowania Systemu Zarządzania Jakością w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu 2010-06-24 10:32
Nr 18 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej 2010-06-17 11:52
Nr 17 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Myśliborzu 2010-06-16 10:43
Nr 16 zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych 2010-06-02 12:51
Nr 15 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej 2010-06-02 12:50
Nr 14 w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Myśliborzu na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny 2010-06-14 11:33
Nr 13 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej 2010-05-05 10:37
Nr 12 w sprawie powołania Zespołu do spraw doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością 2010-05-05 10:36
Nr 11 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Myśliborzu 2010-05-05 10:36
Nr 10 w sprawie powołania grupy samooceny Wspólnej Metody Oceny (CAF) 2010-05-05 10:35
Nr 9 w sprawie powołania Koordynatora Wspólnej Metody Oceny (CAF) 2010-05-05 10:35
Nr 8 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad pobytu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych pełnoletnich wychowanków tych placówek, kontynuujących naukę, którą rozpoczęli przed osiągnięciem pełnoletności. 2010-03-15 12:34
Nr 7 w sprawie powołania Zespołu Roboczego 2010-03-15 12:33
Nr 6 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu z zakresu wykonywania transportu drogowego taksówką 2010-03-10 09:44
Nr 5 w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Myśliborskiego w 2010 roku. 2010-03-08 10:44
Nr 4 w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych w Myśliborzu w 2010r. 2010-03-08 10:43
Nr 3 w sprawie zatwierdzenia uproszczonego planu urządzenia lasów Gminy Barlinek, będących w Zarządzie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Barlinku na okres od 1.01.2008 r. do 31.12.2017 r. 2010-03-08 10:41
Nr 2 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej 2010-02-12 12:32
Nr 1 w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2010 roku 2010-01-22 11:53