herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

STAROSTA MYŚLIBORSKI zawiadamia, że w dniu 3-12-2009r. została wydana decyzja Starosty Myśliborskiego nr 538/2009, znak: BOŚ.MF.7351-105/2009, udzielająca firmie BARLINEK Inwestycje Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 1, 74-320 Barlinek, pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania wiaty stalowej ( magazynowej ) na halę produkcyjną wraz z ustawieniem urządzeń, przy ul. Przemysłowa 1, w miejscowości Barlinek, na działce o numerze ewidencyjnym gruntu 2133 ( obręb 1 Barlinek ) ? przed scaleniem, zgodnie z decyzją GKN.I.7430-328/09, z dnia 30-09-2009r., działka nr 200/53.