Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument STAROSTA MYŚLIBORSKI ZAWIADAMIA że w dniu 07-12-2010 r. została wydana decyzja Starosty Myśliborskiego Nr 594/2010 znak: BOŚ.MG.7351-523/2010, udzielająca Gminie Dębno ul. Piłsudskiego 5 74-400 Dębno, pozwolenia na budowę, obejmującego zmianę decyzji pozwolenia na budowę znak: AAB.RG.7351-457/2006 Nr 31/2008 z dnia 28-01-2008 r. na budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w rejonie ul. Kosynierów w Dębnie na działkach o nr ew. gruntu 49, 50, 48, 52/2, 51, 58, 47, 46, 56, 54, 72, 73, 74, 75, 76, 77/1, 77/2, 78, 55 obręb 2 Dębno, na działkach o nr ew. gruntu 40, 39, 38, 37/1, 37/3, 37/4, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 24, 25, 28 obręb 3 Dębno oraz na działkach o nr ew. gruntu 17/1, 17/2, 17/6 obręb 4 Dębno, w zakresie zmiany kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Kosynierów w Dębnie, na dz. o nr ew. gruntu 253/54, 253/50 obręb 2 Dębno. 2010-12-13 11:34
dokument STAROSTA MYŚLIBORSKI ZAWIADAMIA że w dniu 02-12-2010r. została wydana decyzja Starosty Myśliborskiego Nr 587/2010 znak: BOŚ.MR.7351-320/2010, udzielająca Przedsiębiorstwu Wodociągowo-Kanalizacyjne ?Płonia? Sp. z o.o. 74-320 Barlinek ul. Fabryczna 5, pozwolenia na budowę, oczyszczalni ścieków oraz rozbiórkę istniejących obiektów budowlanych w m. Mostkowo na działkach o nr ewidencyjnych gruntu 3, 4/4, 4/138, 4/139, 4/142, 11 obręb Mostkowo. 2010-12-07 12:49
dokument STAROSTA MYŚLIBORSKI ZAWIADAMIA że w dniu 28-10-2010 r. została wydana decyzja Starosty Myśliborskiego Nr 533/2010 znak: BOŚ.MG.7351-311/2010, udzielająca Gminie Barlinek ul. Niepodległości 20 74-320 Barlinek, pozwolenia na budowę, obejmującego zmianę decyzji pozwolenia na budowę znak: AAB.TB.7351-139/2007 Nr 238/2007 z dnia 13-06-2007 r. na budowę sieci wodociągowej, gazowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przebudowę nawierzchni ulicy i chodnika ul. Fabrycznej w Barlinku, na działkach o nr ewidencyjnych gruntu: 554/1, 586, 562, 569/5 obręb 1 Barlinek, w zakresie zmiany trasy sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej, na dz. nr 554/1, 564, 565 obręb 1 Barlinek. 2010-11-02 07:14
dokument STAROSTA MYŚLIBORSKI ZAWIADAMIA że w dniu 21-10-2010r. została wydana decyzja Starosty Myśliborskiego nr 519/2010, znak: BOŚ.MF.7351-428/2010, udzielająca Gminie Dębno, reprezentowanej przez Burmistrza Dębna, ul. Piłsudskiego 5, 74-400 Dębno, pozwolenia na budowę drogi wraz z jej odwodnieniem, w miejscowości Oborzany, gmina Dębno, na działkach o numerze ewidencyjnym gruntu 141, 164, 260/1, 479, 553, 653 ( obręb Oborzany ). 2010-11-02 07:13
dokument STAROSTA MYŚLIBORSKI ZAWIADAMIA że w dniu 15-09-2010 r. została wydana decyzja Starosty Myśliborskiego Nr 442/2010 znak: BOŚ.MG.7351-178/2010, udzielająca Farm Equipment International Sp. z o.o. 74-305 Karsko ul. Gorzowska, pozwolenia na budowę, obejmującego zmianę decyzji pozwolenia na budowę znak: AAB.TB.7351-475/2005 Nr 537/2005 z dnia 06-12-2005 r. na budowę siedliska gospodarstwa rolnego, w skład którego wchodzi: budynek mieszkalny, budynek magazynowy z częścią socjalną, przyłącze wodociągowe, przyłącze energetyczne, przydomowa oczyszczalnia ścieków o wydajności 1,0 m3 na dobę i przydomową oczyszczalnią ścieków o wydajności do 5,0 m3 na dobę, ogrodzenie, drogi dojazdowe oraz zjazd z drogi powiatowej na działkę nr 763/2 w miejscowości Karsko, gm. Nowogródek Pom., na działkach o nr ewidencyjnych gruntu: 763/2, 702/3, 702/4 i 940 obręb Karsko, którą przeniesiono decyzją znak: AAB.TB.7351/I-15/2006 z dnia 19-05-2006r., na rzecz Farm Equipment International Sp. z o.o. z/s w Karsku. 2010-09-22 11:27
dokument STAROSTA MYŚLIBORSKI ZAWIADAMIA że w dniu 11.08.2010r. została wydana decyzja Starosty Myśliborskiego Nr 371/2010r. znak: BOŚ. BK. 7351/325/2010r., udzielająca Gminie Nowogródek Pomorski ul. Mickiewicza 15, 74-304 Nowogródek Pom., pozwolenia na budowę, kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej, przepompowni ścieków wraz z zagospodarowaniem ich terenu, zjazdów oraz dróg dojazdowych do przepompowni oraz instalacji oświetleniowej i wewnętrznych linii zasilających przepompownie ścieków od szafki ZKP w m. Karsko, 2010-08-11 12:52
dokument STAROSTA MYŚLIBORSKI ZAWIADAMIA że w dniu 27-05-2010r. została wydana decyzja Starosty Myśliborskiego Nr 244/2010 znak: BOŚ.TB.7351-210/2010, udzielająca Przedsiębiorstwu Wodociągowo-Kanalizacyjnemu ?Płonia? Sp. z o.o. 74-320 Barlinek ul. Fabryczna 5, pozwolenia na budowę, obejmującego budowę sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w miejscowości Krzynka, gm. Barlinek ? Etap II, na działkach o nr Ew. gruntu: 3, 33, 73, 75, 76/4, 77/5, 78, 79/2, 71/2, 70/7 obręb Krzynka. 2010-06-02 14:48
dokument STAROSTA MYŚLIBORSKI ZAWIADAMIA że w dniu 24-05-2010r. została wydana decyzja Starosty Myśliborskiego Nr 233/2010 znak: BOŚ.TB.7351-209/2010, udzielająca Przedsiębiorstwu Wodociągowo-Kanalizacyjnemu ?Płonia? Sp. z o.o. 74-320 Barlinek ul. Fabryczna 5, pozwolenia na budowę, obejmującego budowę sieci wodociągowej Moczkowo-Brunki, gm. Barlinek, na działkach o nr ewidencyjnych gruntu: 360 obręb Moczkowo, 389, 394, 391, 390, 388 obręb Rychnów. 2010-05-28 09:30
dokument STAROSTA MYŚLIBORSKI zawiadamia że w dniu 13-04-2010r. została wydana decyzja Starosty Myśliborskiego nr 160/2010, znak: BOŚ.MF.7351-463/2009, udzielająca POLKOMTEL S.A., ul. Postępu 3, 02-676 Warszawa, pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii cyfrowej PLUS wraz z kontenerem i zasilaniem, przy ul. Droga Zielona 1, w miejscowości Dębno, gmina Dębno, na działce o numerze ewidencyjnym gruntu 180/5 ( obręb 6 Dębno ). 2010-05-05 12:52
dokument STAROSTA MYŚLIBORSKI zawiadamia że w dniu 28-04-2010r. została wydana decyzja Starosty Myśliborskiego Nr 186/2010 znak: BOŚ.TB.7351-126/2010, udzielająca dla Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. 02-222 Warszawa Al. Jerozolimskie 181, pozwolenia na budowę, obejmującego budowę stacji komórkowej na istniejącej wieży PTK Centertel H=60m wraz z antenami, urządzeniami technicznymi typu out-door oraz zasilaniem energetycznym w miejscowości Łubianka, gm. Barlinek, na działce o nr ew. gruntu: 41/1 obręb Łubianka. 2010-05-05 12:51
dokument STAROSTA MYŚLIBORSKI o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 2010-04-21 14:16
dokument STAROSTA MYŚLIBORSKI ZAWIADAMIA że w dniu 11-03-2010r. została wydana decyzja Starosty Myśliborskiego Nr 104/2010 znak: BOŚ.TB.7351-609/2009, udzielająca dla Gminy Nowogródek Pom. ul. Mickiewicza 15, 74-304 Nowogródek Pom., pozwolenia na budowę, obejmującego budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej 2010-03-30 11:16
dokument STAROSTA MYŚLIBORSKI ZAWIADAMIA że w dniu 24-02-2010r. została wydana decyzja Starosty Myśliborskiego nr 130/2010, znak: BOŚ.MF.7351-60/2010, udzielająca Przedsiębiorstwu Wodociągowo-Kanalizacyjnemu ?PŁONIA? Sp. z o.o., ul. Fabryczna 5, 74-320 Barlinek, pozwolenia na rozbudowę sieci kanalizacyjnych na terenie miasta Barlinek ? zadanie nr 2, obejmujące budowę sieci wodociągowej i rozbudowę kanalizacji deszczowej w ul. Sportowej ? zadanie 2.4.2, w zakresie przebudowy sieci wodociągowej na przejściu pod kanałem łączącym Jezioro Barlineckie z Jeziorem Uklejno, w ul. Sportowej, w miejscowości Barlinek, gmina Barlinek, na działkach o numerze ewidencyjnym gruntu 725, 724, 695/1, 660/1 ( obręb 2 Barlinek ). 2010-03-25 13:16
dokument STAROSTA MYŚLIBORSKI ZAWIADAMIA że w dniu 17-03-2010r. została wydana decyzja Starosty Myśliborskiego nr 111/2010, znak: BOŚ.MF.7351-20/2010, udzielająca Gminie Myślibórz, reprezentowanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Myślibórz, ul. Rynek im. Jana Pawła II 1, 74-300 Myślibórz, pozwolenia na przebudowę drogi wraz z budową zjazdów oraz chodnika dla pieszych, budowę kanalizacji deszczowej odwadniającej nawierzchnię drogi, przebudowę istniejącego rurociągu gazu spowodowaną kolizją z projektowaną przebudową drogi oraz przełożenie istniejącego kabla elektrycznego w związku z jego kolizją z przebudowywana drogą, w miejscowości Klicko, gmina Myślibórz, na działkach o numerze ewidencyjnym gruntu 1/184, 1/223, 1/7, 1/228 ( obręb Klicko ). 2010-03-25 13:15
dokument STAROSTA MYŚLIBORSKI ZAWIADAMIA że w dniu 28-01-2010r. została wydana decyzja Starosty Myśliborskiego Nr 47/2010 znak: BOŚ.TB.7351-477/2009, udzielająca dla Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego ?PŁONIA? Sp. z o.o. 74-320 Barlinek ul. Fabryczna 5, pozwolenia na budowę, obejmującego budowę i przebudowę kanalizacji sanitarnej w ul. Tunelowej w Barlinku, na działkach o nr ewidencyjnych gruntu: 69, 81/2, 63, 95, 2121/9, 88 i 89 obręb 2 Barlinek. 2010-02-09 08:25
dokument STAROSTA MYŚLIBORSKI zawiadamia, że w dniu 3-12-2009r. została wydana decyzja Starosty Myśliborskiego nr 538/2009, znak: BOŚ.MF.7351-105/2009, udzielająca firmie BARLINEK Inwestycje Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 1, 74-320 Barlinek, pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania wiaty stalowej ( magazynowej ) na halę produkcyjną wraz z ustawieniem urządzeń, przy ul. Przemysłowa 1, w miejscowości Barlinek, na działce o numerze ewidencyjnym gruntu 2133 ( obręb 1 Barlinek ) ? przed scaleniem, zgodnie z decyzją GKN.I.7430-328/09, z dnia 30-09-2009r., działka nr 200/53. 2010-01-12 13:28