herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

STAROSTA MYŚLIBORSKI ZAWIADAMIA że w dniu 19-11-2009r. została wydana decyzja Starosty Myśliborskiego nr 512/2009, znak: BOŚ.MF.7351-479/2009, udzielająca Przedsiębiorstwu Wodociągowo-Kanalizacyjnemu ?Płonia? Sp. z o.o., pozwolenia na budowę i przebudowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej, w ul. Św. Bonifacego, w miejscowości Barlinek, na działkach o numerze ewidencyjnym gruntu 58/6, 59/2, 59/1, 96/24, 96/25 ( obręb 1 Barlinek ) oraz dz. nr 7 ( obręb 2 Barlinek ).