herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

STAROSTA MYŚLIBORSKI ZAWIADAMIA że w dniu 18.11.2009 r. została wydana decyzja Starosty Myśliborskiego Nr 510/2009, znak: BOŚ.MT.7351-495/2009, udzielająca dla Przedsiębiorstwa Wodociągowo - Kanalizacyjnego ? Płonia ? Sp. z o.o., ul. Fabryczna 5, 74-320 Barlinek, pozwolenia na budowę : zadanie nr 6 - przebudowa SUW Moczkowo, działka nr 273/1, obręb Moczkowo, w jednostce ewidencyjnej gmina Barlinek.