herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

STAROSTA MYŚLIBORSKI ZAWIADAMIA że w dniu 20.11.2009r. została wydana decyzja Starosty Myśliborskiego Nr 513/2009r. znak: BOŚ. BK. 7351/481/2009r. udzielająca Przedsiębiorstwu Wodociągowo - Kanalizacyjnemu ?PŁONIA? Sp. z o.o. ul. Fabryczna 5, 74-320 Barlinek, pozwolenia na budowę, obejmujące budowę odcinka kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w ul. Jeziornej w Barlinku, na działkach o nr ewidencyjnych gruntu: 221/8, 224/2 obr. 2 Barlinek.