herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

STAROSTA MYŚLIBORSKI ZAWIADAMIA że w dniu 20-11-2009r. została wydana decyzja Starosty Myśliborskiego Nr 516/2009 znak: BOŚ.TB.7351-475/2009, udzielająca dla Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego ?PŁONIA? Sp. z o.o. 74-320 Barlinek ul. Fabryczna 5, pozwolenia na budowę, obejmującego budowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowościach Płonno, Krzynka oraz ulica Sportowa w Barlinku, na działkach o nr ewidencyjnych gruntu: 63, 62/1, 75, 3, 25/2, 26/2, 26/1, 17/2, 19/8, 19/7, 19/13, 19/4, 19/2, 18/6, 18/8, 22/1, 4/6, 161/1 obręb Krzynka, 127, 138/2, 141, 140/1, 112/4, 111, 107/4, 291/3, 112/5, 290/21, 159, 66, 116, 207, 223/2, 223/9, 223/7, 233, 203, 204/1, 205, 206/2, 206/1 obręb Płonno, 1007, 658, 660/1 obręb 2 Barlinek.