herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

STAROSTA MYŚLIBORSKI ZAWIADAMIA że w dniu 16-11-2009r. została wydana decyzja Starosty Myśliborskiego Nr 505/2009 znak: BOŚ.TB.7351-476/2009, udzielająca dla Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego ?PŁONIA? Sp. z o.o. 74-320 Barlinek ul. Fabryczna 5, pozwolenia na budowę, obejmującego przebudowę sieci wodociągowej w ul. Sportowej w Barlinku, na działkach o nr ewidencyjnych gruntu: 726, 660/1, 747, 695/1, 651/14, 712, 651/16, 719 obręb 2 Barlinek .