herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

STAROSTA MYŚLIBORSKI ZAWIADAMIA że w dniu 16-11-2009r. została wydana decyzja Starosty Myśliborskiego Nr 504/2009 znak: BOŚ.ASz.7351-491/2009, udzielająca dla Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego ?PŁONIA? Sp. z o.o. 74-320 Barlinek ul. Fabryczna 5, pozwolenia na budowę, obejmującego przebudowę kolektorów kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej przy ul. Ogrodowej w Barlinku, na działkach o nr ewidencyjnych gruntu: 566, 562, 554/1 obręb 1 Barlinek .