herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

STAROSTA MYŚLIBORSKI ZAWIADAMIA że w dniu 17-11-2009r. została wydana decyzja Starosty Myśliborskiego nr 508/2009, znak: BOŚ.MF.7351-469/2009, udzielająca Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa, pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej operatora sieci ERA 42165 Cychry, polegającej na posadowieniu wieży wraz z systemem antenowym, kontenera technicznego, drogi dojazdowej do stacji bazowej, zewnętrznej linii zasilającej energetycznej oraz ogrodzenia terenu stacji, w miejscowości Cychry, gmina Dębno, na działce o numerze ewidencyjnym gruntu 831 ( obręb Cychry ).