herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

STAROSTA MYŚLIBORSKI ZAWIADAMIA że w dniu 18-11-2009r. została wydana decyzja Starosty Myśliborskiego nr 511/2009, znak: BOŚ.MF.7351-520/2009, udzielająca Przedsiębiorstwu Wodociągowo-Kanalizacyjnemu ?Płonia? Sp. z o.o., pozwolenia na rozbudowę oczyszczalni ścieków, w miejscowości Barlinek, na działkach o numerze ewidencyjnym gruntu 553, 555, 556, 2096/4 ( obręb 1 Barlinek ).