herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia Farm Equipment International Sp. z o. o. pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do odzysku odpadowej tkanki zwierzęcej o zdolności przetwarzania powyżej 10 ton na dobę

I N F O R M A C J A

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (DzU Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) i art. 218 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.  Prawo ochrony środowiska (tj. DzU z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.).

Starosta Powiatu Myśliborskiego
podaje do publicznej wiadomości informację

że w dniu 26 maja 2009 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia „Farm Equipment International” Sp. z o. o. przy ul. Gorzowskiej w Karsku, gm. Nowogródek Pomorski pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do odzysku odpadowej tkanki zwierzęcej o zdolności przetwarzania powyżej 10 ton na dobę zlokalizowanej w miejscowości Karsko - działki nr: 702/3 i 702/4, obr. Karsko gm. Nowogródek Pomorski.

W związku z powyższym w terminie 21 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości można zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz składać uwagi i wnioski w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Myśliborzu, Wydziale Budownictwa i Ochrony Środowiska, ul. Spokojna 13, pokój nr 48 (II-piętro) w poniedziałki w godzinach od 800 do 1600, od wtorku do piątku w godzinach od 700 do 1500 lub na adres e-mail: osr@powiatmysliborski.pl

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Sobiegraj 04-06-2009 09:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-06-2009
Ostatnia aktualizacja: Marek Sobiegraj 04-06-2009 09:05