herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

STAROSTA MYŚLIBORSKI ZAWIADAMIA że w dniu 15-05-2009r. że w dniu 27-05-2009r. została wydana decyzja Starosty Myśliborskiego Nr 193/2009 znak: BOŚ.TB.7351-567/2008, udzielająca Gminie Barlinek reprezentowanej przez Burmistrza Barlinka, 74-320 Barlinek ul. Niepodległości 20, pozwolenia na budowę, obejmującego przebudowę ulicy Jeziornej w Barlinku ? II Etap, na działkach o nr ewidencyjnych gruntu: 224/2, 232, 239/2, 243/1 (po podziale dz. nr 243/17) i 244 obręb 2 Barlinek.