herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

STAROSTA MYŚLIBORSKI ZAWIADAMIA że w dniu 15-05-2009r. została wydana decyzja Starosty Myśliborskiego Nr 168/2009 znak: BOŚ.TB.7351-560/2008, udzielająca dla Gminy Barlinek reprezentowanej przez Burmistrza Barlinka, 74-320 Barlinek ul. Niepodległości 20, pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Moniuszki i Chopina w Barlinku, na działkach o nr ewidencyjnym gruntu: 292/19, 552/2 i 312 obręb 1 Barlinek.