herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

STAROSTA MYŚLIBORSKI ZAWIADAMIA że w dniu 20-05-2009r. została wydana decyzja Starosty Myśliborskiego Nr 180/2009 znak: BOŚ.TB.7351-149/2009, udzielająca Panu Tomaszowi Długaszek zam. 74-320 Barlinek ul. Kościelna 1, pozwolenia na budowę rozdzielczej sieci wodociągowej w miejscowości Ożar, gm. Barlinek, na działkach o nr ewidencyjnych gruntu: 150/13 (po podziale 150/29), 163 i 210 obręb Ożar.